PLATEBNÍ METODY
Platební metody

 

PŘEDPOVĚĎ POČASÍ

 

 

PRAKTICKÉ INFORMACE
Kurzy měn 26.9.2016
 1 EUR27,02 CZK (0)
 1 USD23,99 CZK (-0,1)
 1 GBP31,01 CZK (-0,25)
 100 RUB37,6 CZK (-0,33)
 100 JPY23,88 CZK (-0,02)
více
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,05 % platnost od 2.11.2012
Diskontní sazba0,05 % platnost od 2.11.2012
Lombardní sazba0,25 % platnost od 2.11.2012
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2016
Stravné v ČR  70 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 3,80 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 29,70 Kč/l
ostatní
Nejnovější

Přítomnost pedagoga na pracovištiGarance

26.9.2016, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákoník práce stanoví zaměstnancům obecnou povinnost, že každý zaměstnanec je povinen být na začátku směny na svém pracovišti a odcházet z něho až po skončení směny. To je opět zákonná zásada. Protože tato zásada v případě pedagogických ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: STprofi | STprofi + CSP

ŠkolstvíGarance

25.9.2016, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer
celý článek
Zámek

Související předpisy k zajištění BOZP a BOZ dětí a žákůGarance

25.9.2016, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Přehled právních předpisů upravujících problematiku bezpečnosti ve školství a zajištění BOZP a BOZ dětí a žáků. o Zákon č. 262/2006 Sb. , zákoník práce § 101 - § 108 o Zákon č. 309/2006 Sb. , o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: STprofi | STprofi + CSP

Specifika pracovního poměru pedagogických pracovníkůGarance

24.9.2016, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podle poznatků praxe je největším problémem při sjednávání pracovních smluv s učiteli škol sjednání druhu práce . Úzké nebo široké vymezení druhu práce nese sebou ve školství své výhody i nevýhody. Tam, kde je v pracovní smlouvě např. uvedeno ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: STprofi | STprofi + CSP

Pochvala a výtka jako nástroje motivování.Garance

23.9.2016, PhDr. Vladimír Janák, Zdroj: Verlag Dashöfer
Jedním z hlavních prostředků motivování pracovníků je bezesporu finanční odměna, resp. peněžní postih. Je to zdánlivě jednoduché, ale mnoho vedoucích pracovníků ví, že při důsledném aplikování finanční stimulace by se v některých případech ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: STprofi | STprofi + CSP
Stát by měl opět podpořit opravy krajských silnic

Stát by měl opět podpořit opravy krajských silnic

22.9.2016, Zdroj: ČTK
Stát by měl i v příštím roce podpořit opravy silnic nižších tříd, které mají ve správě kraje, žádá koaliční KDU-ČSL. Při středečním jednání kabinetu o návrhu státního rozpočtu na rok 2017 lidovci navrhli doprovodné usnesení, podle kterého by ministerstvo ...
celý článek
Mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH představí více než 800 vystavovatelů ze 14 zemí světa a bohatý doprovodný program

Mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH představí více než 800 vystavovatelů ze 14 zemí světa a bohatý doprovodný program

22.9.2016, Zdroj: ABF (www.abf.cz)
Sedmadvacátý ročník největšího mezinárodního stavebního veletrhu v České republice FOR ARCH představí od 20. do 24. září 2016 v PVA EXPO PRAHA více než osm set vystavovatelů z více než čtrnácti zemí světa. Jedná se o vyvrcholení celoročního projektu zaměřeného ...
celý článek
Dokumentace stavby jako součást spisů vedených dotčenými orgány

Dokumentace stavby jako součást spisů vedených dotčenými orgány

22.9.2016, Mgr. Martina Poláchová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Projektová dokumentace stavby, stejně jako dokumentace pro územní řízení, jsou dokumenty zpracované podle zvláštních právních předpisů převážně autorizovanou osobou a v řízeních vedených dle stavebního zákona, případně jiných přepisů ...
celý článek
Připravovaná novela stavebního zákona se mění dle pokynů Legislativní rady vlády

Připravovaná novela stavebního zákona se mění dle pokynů Legislativní rady vlády

22.9.2016, Mgr. Martina Poláchová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V březnu tohoto roku vrátila Legislativní rada vlády Ministerstvu pro místní rozvoj připravenou rozsáhlou a hojně připomínkovanou novelu s doporučením, aby předkladatel návrh přepracoval. Na základě uvedeného byl připravovaný návrh ...
celý článek
Česká republika více využívá fondy EU

Česká republika více využívá fondy EU

22.9.2016, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj
Česká republika využívá stále více peněz z fondů Evropské unie. V minulém programovém období se do konce roku 2015 podařilo vyčerpat přes 95 % nabídnutých peněz, ve stávajícím období do roku 2020 je již připraveno k čerpání skoro 10 procent nabídnutých ...
celý článek
Nejčtenější

VZOR č. 1 Zápis o předání a převzetí staveniště/pracovištěGarance

30.6.2009, Zdroj: Verlag Dashöfer
stáhnout vzor ZÁPIS O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ/PRACOVIŠTĚ (sepsaný podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb.) Zadavatel - předávající  Název:  Sídlo:  Oprávněný zástupce:    Kontakt:    Koordinátor BOZP pro přípravu:    Kontakt:    ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: STprofi právo | STprofi | STprofi + CSP

Smlouva o dílo po 1. 1. 2014Garance

4.12.2013, Mgr. Iva Sládková, Zdroj: Verlag Dashöfer
SMLOUVA O DÍLO PO 1. 1. 2014 Dne 1. 1. 2014 nabude účinnosti zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník (dále jen „nový občanský zákoník" nebo „ NOZ "). Následující článek má za cíl poukázat na zásadní změny v úpravě NOZ ve vztahu ke smlouvám o ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: STprofi právo | STprofi | STprofi + CSP

Vzor č. 4 Výpis z katastru nemovitostíGarance

11.4.2012, Ing. Bohumil Kuba, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stáhnout vzor VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ   (pro vlastnictví domu s byty a nebytovými prostory podle zákona o vlastnictví bytů) KOMENTÁŘ: Záhlaví výpisu z katastru nemovitostí obsahuje: okres výpisu z katastru nemovitostí (kód a ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: STprofi právo | STprofi | STprofi + CSP

Vzor č. 12 Geometrický plán pro věcné břemeno na části pozemkuGarance

11.4.2012, Ing. Bohumil Kuba, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stáhnout vzor KOMENTÁŘ: Geometrický plán byl vyhotoven pro správce podzemních sítí jako příloha ke smlouvě o zřízení věcného břemene. Tímto věcným břemenem, které je vymezeno šíří pruhu o 3,2 m, si zajistil správce sítí právo uložení, ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: STprofi právo | STprofi | STprofi + CSP

Vzor č. 18 Souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemkůGarance

11.4.2012, Ing. Bohumil Kuba, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stáhnout vzor KOMENTÁŘ: V souhlasném prohlášení musí být: označení osob, které toto prohlášení činí: jméno, popř. jména a příjmení, adresa místa trvalého pobytu, popř. adresa bydliště v cizině, nemá-li trvalý pobyt na území České ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: STprofi právo | STprofi | STprofi + CSP
Nejnovější Právní předpisy
 • 273/2016 Sb. novela nař. vl. č. 564/2006 Sb. (vyšlo dne: 31.8.2016 v částce č. 107)
 • 283/2016 Sb. o stanovení prioritních dopravních záměrů (vyšlo dne: 12.9.2016 v částce č. 110)
 • 296/2016 Sb. novela nař. vl. č. 361/2014 Sb. (vyšlo dne: 19.9.2016 v částce č. 114)
 • 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce (vyšlo dne: 19.9.2016 v částce č. 115)
 • 298/2016 Sb. novela některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona č. 297/2016 Sb., zákon č. 106/1999 Sb. a zákon č. 121/2000 Sb. (vyšlo dne: 19.9.2016 v částce č. 115)
 • 299/2016 Sb. novela zák. č. 93/2009 Sb. (vyšlo dne: 21.9.2016 v částce č. 116)
 • 301/2016 Sb. novela některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o centrální evidenci účtů (vyšlo dne: 21.9.2016 v částce č. 117)
 • 302/2016 Sb. novela zák. č. 424/1991 Sb. (vyšlo dne: 21.9.2016 v částce č. 117)
 • 304/2016 Sb. novela zák. č. 277/2009 Sb. (vyšlo dne: 23.9.2016 v částce č. 118)
 • 309/2016 Sb. mění vyhl. č. 480/2012 Sb. (vyšlo dne: 26.9.2016 v částce č. 121)

Anotace právních předpisů

O ČEM SE MLUVÍ
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA

 

Název semináře

Datum a místo

Lektor

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve výstavbě

20. 6. 2016

Praha

Ing. Jindřich Pater

Revize normy ISO 9001:2015 (ČSN EN ISO 9001:2016)

21. 6. 2016

Praha

Ing. Monika Becková

Vybrané činnosti ve výstavbě - autorizace

11. 7. 2016

Praha

Ing. Jindřich Pater

Požární bezpečnost občanských a bytových staveb včetně závad

12. 10. 2016

Praha

doc. Ing. Václav Kupilík, CSc.

Bc. František Kregl

Ing. Václav Kratochvíl, Ph.D.

Ivana Nohová

Ing. František Chuděj

Ing. Petr Hejtmánek, Ph.D.

Ing. Petr Kejklíček

Úklidové činnosti z pohledu manažera a facility manažera

26. 10. 2016

Praha

Ing. Tomislav Langkramer

Podnikání v autodopravě v roce 2017 - legislativa, kontroly, trendy v provozování silniční nákladní dopravy

1. 11. 2016

Praha

Ing. Jiří Novotný

Mgr. Karel Kovář

Mgr. Tomáš Roubal

Ing. Olga Valášková

Ing. Ladislav Němec

Ing. Jan Tichý, Ph.D.

Konference BOZP v roce 2017

23. 11. 2016

Praha

MUDr. Michaela Krchová

Ing. Alice Klingerová

PhDr. David Michalík, Ph.D.

Ing. Milan Kondziolka

Robert Křepinský

Povinnosti v podnikové ekologii v roce 2017

30. 11. 2016

Praha

Ing. Jaromír Manhart

Ing. Lukáš Kůs

Dipl. Ing. Zdeněk Horsák, Ph.D.

Ing. Petr Šulc

RNDr. Oldřich Jarolím

David Batěk

 

VYUŽIJTE MOŽNOSTI SLEV NA HROMADNÉ OBJEDNÁVKY!

 • při objednávce 3 – 5 osob z jedné společnosti ušetříte 10 % z ceny semináře za každou osobu
 • při objednávce 6 a více osob z jedné společnosti ušetříte 20 % z ceny semináře za každou osobu

 

 

 Napište nám
* Formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Úspěšně odesláno
Do not fill this: