PLATEBNÍ METODY
Platební metody

 

PŘEDPOVĚĎ POČASÍ

 

 

PRAKTICKÉ INFORMACE
Kurzy měn 7.12.2016
 1 EUR27,04 CZK (-0,01)
 1 USD25,2 CZK (+0,01)
 1 GBP31,78 CZK (-0,33)
 100 RUB39,52 CZK (+0,01)
 100 JPY22,08 CZK (-0,03)
více
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,05 % platnost od 2.11.2012
Diskontní sazba0,05 % platnost od 2.11.2012
Lombardní sazba0,25 % platnost od 2.11.2012
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2016
Stravné v ČR  70 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 3,80 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 29,70 Kč/l
ostatní
Nejnovější

Zadávací podmínky v nadlimitním režimuGarance

1.12.2016, Ing. Bohumír Číhal, Zdroj: Verlag Dashöfer
Společná ustanovení o zadávacích podmínkách Zadávací dokumentace Dostupnost zadávací dokumentace Zadavatel uveřejňuje zadávací dokumentaci s výjimkou formulářů a výzev na profilu zadavatele ode dne uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: STprofi | STprofi + CSP
Nově vydané normy z oblasti stavebnictví - prosinec 2016

Nově vydané normy z oblasti stavebnictví - prosinec 2016

1.12.2016, Zdroj: ÚNMZ (http://www.unmz.cz/urad/unmz)
Připravili jsme pro Vás výběr nových norem z oblasti stavebnictví, které byly vydány ÚNMZ v prosinci 2016. ČSN EN 933-8+A1 Kat. čís.: 501297 Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 8: Posouzení jemných částic - Zkouška ekvivalentu písku ...
celý článek
Metroprojekt může začít připravovat trať z Veleslavína na letiště

Metroprojekt může začít připravovat trať z Veleslavína na letiště

1.12.2016, Zdroj: ČTK
Firma Metroprojekt může začít připravovat podobu železničního spojení mezi pražským Veleslavínem a Letištěm Václava Havla v Ruzyni. Proti výsledkům tendru, ve kterém Metroprojekt zvítězil spolu se společností Sudop Praha s cenou téměř 61 milionů korun, se ...
celý článek
Cheb láká investory do bydlení, připravuje i zástavbové studie

Cheb láká investory do bydlení, připravuje i zástavbové studie

1.12.2016, Zdroj: ČTK
O bytovou výstavbu v Chebu se začínají stále více zajímat soukromí investoři. Pomoci jim chce i město, které si nechalo například zpracovat zástavbovou studii lokality u Hviezdoslavova náměstí. Město má ale i další lokality, kde by se mohlo začít stavět, řekl ...
celý článek
Ústavní soud a soudní přezkum rozhodnutí o zrušení závazného stanoviska

Ústavní soud a soudní přezkum rozhodnutí o zrušení závazného stanoviska

1.12.2016, Mgr. Martina Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Za podmínek stanovených správním řádem a zvláštními právními předpisy vydávají v řízeních dle stavebního zákona dotčené orgány za účelem ochrany různých veřejných zájmů závazná stanoviska, jejichž závěr je závazný pro rozhodnutí ...
celý článek
Evropské fondy se těžko zbavují negativní nálepky

Evropské fondy se těžko zbavují negativní nálepky

1.12.2016, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj
Smysluplné čerpání evropských fondů je jednou z priorit každé z členských zemí EU. Desítky tisíc úspěšných projektů k pozitivnímu obrazu EU fondů bohužel nestačí. Také Česká republika se poučila z minulého období a jde cestou zjednodušování a transparentnosti. ...
celý článek
Smlouvy uzavírané přes internet: Podnikatelé musí poskytnout potřebné informace

Smlouvy uzavírané přes internet: Podnikatelé musí poskytnout potřebné informace

1.12.2016, Zdroj: businessinfo (http://www.businessinfo.cz)
V souvislosti s rozvojem moderních technologií se stalo uzavírání smluv prostřednictvím internetu běžnou praxí. Zákon tento způsob uzavírání smluv obecně připouští, ale v některých případech je třeba mít na paměti zvláštní právní úpravu, která smluvním stranám ...
celý článek

Řízení po podání nabídek pro nadlimitní režimGarance

30.11.2016, Ing. Bohumír Číhal, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nabídky Nabídky se podávají písemně, a to v elektronické podobě prostřednictvím zadavatelem stanoveného elektronického nástroje nebo v listinné podobě. Nabídka v listinné podobě musí být doručena v řádně uzavřené obálce označené názvem ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: STprofi | STprofi + CSP

Režimy zadávacích řízeníGarance

29.11.2016, Ing. Bohumír Číhal, Zdroj: Verlag Dashöfer
Režimy zadávacích řízení V této a následujících kapitolách se postupně seznámíme s volbou jednotlivých druhů zadávacích řízení a s požadavky zákona č. 134/2016 Sb. na ně kladenými. Podlimitní režim zadávacího řízení Volba druhu zadávacího ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: STprofi | STprofi + CSP

Druhy a režimy veřejných zakázekGarance

28.11.2016, Ing. Bohumír Číhal, Zdroj: Verlag Dashöfer
Druhy veřejných zakázek Zákon č. 134/2016 Sb. v ustanovení § 14 stanoví 3 druhy veřejných zakázek podle jejich předmětu veřejnou zakázku na dodávky , jejímž předmětem je pořízení věcí, zvířat nebo ovladatelných přírodních sil (pokud nejsou ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: STprofi | STprofi + CSP
Nejčtenější

VZOR č. 1 Zápis o předání a převzetí staveniště/pracovištěGarance

30.6.2009, Zdroj: Verlag Dashöfer
stáhnout vzor ZÁPIS O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ/PRACOVIŠTĚ (sepsaný podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb.) Zadavatel - předávající  Název:  Sídlo:  Oprávněný zástupce:    Kontakt:    Koordinátor BOZP pro přípravu:    Kontakt:    ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: STprofi právo | STprofi | STprofi + CSP

Smlouva o dílo po 1. 1. 2014Garance

4.12.2013, Mgr. Iva Sládková, Zdroj: Verlag Dashöfer
SMLOUVA O DÍLO PO 1. 1. 2014 Dne 1. 1. 2014 nabude účinnosti zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník (dále jen „nový občanský zákoník" nebo „ NOZ "). Následující článek má za cíl poukázat na zásadní změny v úpravě NOZ ve vztahu ke smlouvám o ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: STprofi právo | STprofi | STprofi + CSP

Vzor č. 4 Výpis z katastru nemovitostíGarance

11.4.2012, Ing. Bohumil Kuba, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stáhnout vzor VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ   (pro vlastnictví domu s byty a nebytovými prostory podle zákona o vlastnictví bytů) KOMENTÁŘ: Záhlaví výpisu z katastru nemovitostí obsahuje: okres výpisu z katastru nemovitostí (kód a ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: STprofi právo | STprofi | STprofi + CSP

Vzor č. 12 Geometrický plán pro věcné břemeno na části pozemkuGarance

11.4.2012, Ing. Bohumil Kuba, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stáhnout vzor KOMENTÁŘ: Geometrický plán byl vyhotoven pro správce podzemních sítí jako příloha ke smlouvě o zřízení věcného břemene. Tímto věcným břemenem, které je vymezeno šíří pruhu o 3,2 m, si zajistil správce sítí právo uložení, ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: STprofi právo | STprofi | STprofi + CSP

Soupis dokladů předložených k přejímce stavby a kolaudaciGarance

6.4.2010, Ing. Josef Ladra, Zdroj: Verlag Dashöfer
PŘÍKLAD PRO BYTOVÝ DŮM Poznámka: místa označená v níže uvedeném textu X, XX, XXX, XXXX jsou místa, kde by měl být zpracovatelem dokladové části uveden konkrétní výrobek (výrobní název, označení, číslo apod., tedy jednoznačná jeho ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: STprofi právo | STprofi | STprofi + CSP
Nejnovější Právní předpisy
  • 366/2016 Sb. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2017 (vyšlo dne: 11.11.2016 v částce č. 146)
  • 367/2016 Sb. novela zák. č. 111/2006 Sb. (vyšlo dne: 14.11.2016 v částce č. 147)
  • 368/2016 Sb. novela zák. č. 253/2008 Sb. (vyšlo dne: 14.11.2016 v částce č. 147)
  • 369/2016 Sb. novela zák. č. 201/2012 Sb. a č. 634/2004 Sb. (vyšlo dne: 14.11.2016 v částce č. 147)
  • 370/2016 Sb. novela zák. č. 13/1997 Sb. (vyšlo dne: 14.11.2016 v částce č. 147)
  • 373/2016 Sb. o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému (vyšlo dne: 16.11.2016 v částce č. 149)
  • 383/2016 Sb. novela vyhl. č. 306/2015 Sb. (vyšlo dne: 30.11.2016 v částce č. 154)
  • 387/2016 Sb. novela vyhl. č. 294/2005 Sb. (vyšlo dne: 2.12.2016 v částce č. 156)
  • 390/2016 Sb. o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2017 (vyšlo dne: 2.12.2016 v částce č. 158)
  • 391/2016 Sb. novela nař. vl. č. 481/2012 Sb. (vyšlo dne: 5.12.2016 v částce č. 159)

Anotace právních předpisů

O ČEM SE MLUVÍ
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA

Revize normy ISO 9001:2015 (ČSN EN ISO 9001:2016)
Ing. Monika Becková

18.1.2017
Cílem semináře je představit změny v systému managementu kvality, lektorka vysvětlí nové požadavky vyplývající z revidované normy.

KONFERENCE

Požární bezpečnost občanských a bytových staveb včetně závad
28. března 2017, Praha
doc. Ing. Václav Kupilík, CSc., Bc. František Kregl, Ing. Václav Kratochvíl, Ph.D., Ivana Nohová, Ing. František Chuděj, Ing. Petr Hejtmánek, Ph.D., Ing. Petr Kejklíček 
Požární riziko a jeho právní důsledky, instalační rozvody, kontaktní zateplení, požární únikové cesty včetně uzávěrů, garáže a jejich větrání a aplikace plastů a skla, to vše z požárního hlediska.

 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Do not fill this: