PLATEBNÍ METODY
Platební metody

 

PŘEDPOVĚĎ POČASÍ

 

 

PRAKTICKÉ INFORMACE
Kurzy měn 25.7.2016
 1 EUR27,02 CZK (-0)
 1 USD24,6 CZK (+0,07)
 1 GBP32,29 CZK (+0,17)
 100 RUB37,91 CZK (-0,1)
 100 JPY23,17 CZK (+0,05)
více
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,05 % platnost od 2.11.2012
Diskontní sazba0,05 % platnost od 2.11.2012
Lombardní sazba0,25 % platnost od 2.11.2012
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2016
Stravné v ČR  70 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 3,80 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 29,70 Kč/l
ostatní
Nejnovější

HlukGarance

26.7.2016, MUDr. Anna Šplíchalová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Související právní a ostatní předpisy Zákon č. 309/2006 Sb. , o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ust. § 7 . Zákon č. 258/2000 Sb. , o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v  ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: STprofi | STprofi + CSP

Obecné kvalifikační předpoklady pro osoby s elekrotechnickým vzděláním (§ 5 - 8 vyhlášky)Garance

26.7.2016, Ing. Miloslav Kočí, Zdroj: Verlag Dashöfer
Předpoklady Předpokladem pro získání odborných způsobilostí podle § 5 - 8 je: elektrotechnické vzdělání, které se získá vyučením v oboru uváděném v  příloze 2 vyhlášky , nebo úspěšným ukončením středoškolského nebo vysokoškolského vzdělání  ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: STprofi | STprofi + CSP

VibraceGarance

25.7.2016, MUDr. Anna Šplíchalová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Související právní a ostatní předpisy Zákon č. 309/2006 Sb. , o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ust. § 7 . Zákon č. 258/2000 Sb. , o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v  ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: STprofi | STprofi + CSP

Pracovníci poučení (§ 4 vyhlášky)Garance

25.7.2016, Ing. Miloslav Kočí, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pracovníci poučení jsou vyšším stupněm odborné způsobilosti. Mohou obsluhovat složitá elektrická zařízení i za předem daných okolností na elektrickém zařízení pracovat. Pracovník poučený nemůže být ustanoven obecně, jen na základě seznámení s  ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: STprofi | STprofi + CSP

Pracovníci poučení (§ 4 vyhlášky)Garance

22.7.2016, Ing. Miloslav Kočí, Zdroj: Verlag Dashöfer
V současnosti budeme velmi těžko hledat pracoviště bez elektrické energie. Proto každý, byť jen obsluhuje elektrické zařízení (např. ovládá elektrickéosvětlení), musí mít elektrotechnickou odbornosti. Získání odborné způsobilosti Odbonrost ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: STprofi | STprofi + CSP

Odborná způsobilost v elektrotechniceGarance

21.7.2016, Ing. Miloslav Kočí, Zdroj: Verlag Dashöfer
celý článek
ZámekPřístupné pro: STprofi | STprofi + CSP

Úvod k odborné způsobilosti v elektrotechniceGarance

21.7.2016, Ing. Miloslav Kočí, Zdroj: Verlag Dashöfer
Související právní předpisy a dokumenty: Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb. , o odborné způsobilosti v elektrotechnice. Zák. č. 309/2006 Sb. , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: STprofi | STprofi + CSP
Dálnici D47 opraví silničáři podle návrhu Dopravoprojektu Ostrava

Dálnici D47 opraví silničáři podle návrhu Dopravoprojektu Ostrava

21.7.2016, Zdroj: ČTK
Zvlněná dálnice D47 se bude opravovat podle návrhu Dopravoprojektu Ostrava. Pět nejhorších úseků komunikace, která se po dokončení stala součástí dálnice D1, plánují silničáři provizorně opravit ještě před začátkem letošní zimy. ČTK to dnes řekl mluvčí ...
celý článek
V Olomouci se začne opravovat most ve Velkomoravské ulici

V Olomouci se začne opravovat most ve Velkomoravské ulici

21.7.2016, Zdroj: ČTK
Řidiče projíždějící Olomoucí čekají až do června příštího roku komplikace při průjezdu přes most ve Velkomoravské ulici. Začne jeho rekonstrukce, první etapa potrvá do listopadu a dotkne se poloviny mostu ve směru na Lipník nad Bečvou. Uzavírka začala v ...
celý článek
Rozšířený senát Nejvyššího správního soudu ke změně stavby dočasné na stavbu trvalou

Rozšířený senát Nejvyššího správního soudu ke změně stavby dočasné na stavbu trvalou

21.7.2016, Mgr. Martina Poláchová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Senát Nejvyššího správního soudu vydal pod sp. zn 8 As 79/2014 rozšířené usnesení, ve kterém se zabýval charakterem řízení o změně v užívání stavby, změnou stavby dočasné na stavbu trvalou a rozsahem podkladů, které by měly být v těchto ...
celý článek
Nejčtenější

VZOR č. 1 Zápis o předání a převzetí staveniště/pracovištěGarance

30.6.2009, Zdroj: Verlag Dashöfer
stáhnout vzor ZÁPIS O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ/PRACOVIŠTĚ (sepsaný podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb.) Zadavatel - předávající  Název:  Sídlo:  Oprávněný zástupce:    Kontakt:    Koordinátor BOZP pro přípravu:    Kontakt:    ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: STprofi právo | STprofi | STprofi + CSP

Smlouva o dílo po 1. 1. 2014Garance

4.12.2013, Mgr. Iva Sládková, Zdroj: Verlag Dashöfer
SMLOUVA O DÍLO PO 1. 1. 2014 Dne 1. 1. 2014 nabude účinnosti zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník (dále jen „nový občanský zákoník" nebo „ NOZ "). Následující článek má za cíl poukázat na zásadní změny v úpravě NOZ ve vztahu ke smlouvám o ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: STprofi právo | STprofi | STprofi + CSP

Vzor č. 4 Výpis z katastru nemovitostíGarance

11.4.2012, Ing. Bohumil Kuba, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stáhnout vzor VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ   (pro vlastnictví domu s byty a nebytovými prostory podle zákona o vlastnictví bytů) KOMENTÁŘ: Záhlaví výpisu z katastru nemovitostí obsahuje: okres výpisu z katastru nemovitostí (kód a ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: STprofi právo | STprofi | STprofi + CSP

Měření, výpočet a opotřebení staveb podle vyhlášky č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku, ve znění novely č. 345/2015 Sb.Garance

8.1.2016, Ing. Bohumír Číhal, Zdroj: Verlag Dashöfer
Měření a výpočet výměr staveb a jejich částí Měření a výpočet výměr staveb pro účely oceňování podle vyhlášky č. 441/2013 Sb. se provádějí v metrech, v metrech čtverečních nebo v metrech krychlových, vždy se zaokrouhlením na dvě desetinná ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: STprofi | STprofi + CSP

Nový občanský zákoník - věcná břemena od 1. 1. 2014Garance

11.12.2013, JUDr. Petr Tégl, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer
NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK - VĚCNÁ BŘEMENA OD 1. 1. 2014 Nahoru Věcná břemena Kodex se po mnoha letech vrací k tradiční úpravě služebností a reálných břemen , přičemž obě kategorie slučuje pod skupinový název věcná břemena ( § 1257 an.). ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: STprofi právo | STprofi | STprofi + CSP
Nejnovější Právní předpisy
 • 200/2016 Sb. o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2015 (vyšlo dne: 22.6.2016 v částce č. 75)
 • 207/2016 Sb. novela nař. vl. č. 318/2013 Sb. (vyšlo dne: 29.6.2016 v částce č. 78)
 • 209/2016 Sb. novela nař. vl. č. 30/2014 Sb. (vyšlo dne: 30.6.2016 v částce č. 80)
 • 214/2016 Sb. novela vyhl. č. 231/1996 Sb. (vyšlo dne: 11.7.2016 v částce č. 82)
 • 215/2016 Sb. novela nař. vl. č. 163/2002 Sb. (vyšlo dne: 13.7.2016 v částce č. 83)
 • 217/2016 Sb. novela nař. vl. č. 272/2011 Sb. (vyšlo dne: 15.7.2016 v částce č. 84)
 • 222/2016 Sb. o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (vyšlo dne: 20.7.2016 v částce č. 87)
 • 224/2016 Sb. novela nař. vl. č. 276/2015 Sb. (vyšlo dne: 21.7.2016 v částce č. 88)
 • 229/2016 Sb. mění zákon č. 119/2002 Sb. a další související zákony (vyšlo dne: 22.7.2016 v částce č. 89)
 • 232/2016 Sb. mění vyhláška č. 46/2015 Sb. (vyšlo dne: 22.7.2016 v částce č. 91)

Anotace právních předpisů

O ČEM SE MLUVÍ
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA

 

Název semináře

Datum a místo

Lektor

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve výstavbě

20. 6. 2016

Praha

Ing. Jindřich Pater

Revize normy ISO 9001:2015 (ČSN EN ISO 9001:2016)

21. 6. 2016

Praha

Ing. Monika Becková

Vybrané činnosti ve výstavbě - autorizace

11. 7. 2016

Praha

Ing. Jindřich Pater

Požární bezpečnost občanských a bytových staveb včetně závad

12. 10. 2016

Praha

doc. Ing. Václav Kupilík, CSc.

Bc. František Kregl

Ing. Václav Kratochvíl, Ph.D.

Ivana Nohová

Ing. František Chuděj

Ing. Petr Hejtmánek, Ph.D.

Ing. Petr Kejklíček

Úklidové činnosti z pohledu manažera a facility manažera

26. 10. 2016

Praha

Ing. Tomislav Langkramer

Podnikání v autodopravě v roce 2017 - legislativa, kontroly, trendy v provozování silniční nákladní dopravy

1. 11. 2016

Praha

Ing. Jiří Novotný

Mgr. Karel Kovář

Mgr. Tomáš Roubal

Ing. Olga Valášková

Ing. Ladislav Němec

Ing. Jan Tichý, Ph.D.

Konference BOZP v roce 2017

23. 11. 2016

Praha

MUDr. Michaela Krchová

Ing. Alice Klingerová

PhDr. David Michalík, Ph.D.

Ing. Milan Kondziolka

Robert Křepinský

Povinnosti v podnikové ekologii v roce 2017

30. 11. 2016

Praha

Ing. Jaromír Manhart

Ing. Lukáš Kůs

Dipl. Ing. Zdeněk Horsák, Ph.D.

Ing. Petr Šulc

RNDr. Oldřich Jarolím

David Batěk

 

VYUŽIJTE MOŽNOSTI SLEV NA HROMADNÉ OBJEDNÁVKY!

 • při objednávce 3 – 5 osob z jedné společnosti ušetříte 10 % z ceny semináře za každou osobu
 • při objednávce 6 a více osob z jedné společnosti ušetříte 20 % z ceny semináře za každou osobu

 

 

 Napište nám
* Formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Úspěšně odesláno
Do not fill this: