PLATEBNÍ METODY
Platební metody

 

PŘEDPOVĚĎ POČASÍ

 

 

PRAKTICKÉ INFORMACE
Kurzy měn 29.6.2016
 1 EUR27,12 CZK (+0,01)
 1 USD24,44 CZK (-0,04)
 1 GBP32,85 CZK (+0,07)
 100 RUB38,15 CZK (+0,33)
 100 JPY23,81 CZK (-0,09)
více
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,05 % platnost od 2.11.2012
Diskontní sazba0,05 % platnost od 2.11.2012
Lombardní sazba0,25 % platnost od 2.11.2012
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2016
Stravné v ČR  70 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 3,80 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 29,70 Kč/l
ostatní
Nejnovější

Metadata a obchodní tajemstvíGarance

28.6.2016, Ing. Bohumír Číhal, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podnikatelé ve svém závodu využívají různé technologické a výrobní postupy, receptury, vznikají obchodní vztahy s dodavateli, budují si okruh zákazníků a plánují určité obchodní strategie. Informace spojené s jejich činností mají určitou ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: STprofi | STprofi + CSP

Zákon o registru smluvGarance

28.6.2016, Ing. Bohumír Číhal, Zdroj: Verlag Dashöfer
Povinnost zveřejnit Požadavek na uveřejňování smluv, na jejichž základě se nakládá s veřejnými prostředky a veřejným majetkem byl v české právní úpravě rozšířen pouze v malé míře. Je zakotven do zákona č. 137/2006 Sb. , o veřejných zakázkác h, ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: STprofi | STprofi + CSP
Studie: Kvůli šedé ekonomice přichází stát ročně o více než 109 miliard

Studie: Kvůli šedé ekonomice přichází stát ročně o více než 109 miliard

23.6.2016, Zdroj: businessinfo (http://www.businessinfo.cz)
Podle studie, kterou vypracovaly mezinárodní síť poradenských firem EY a společnost MasterCard, přichází stát kvůli šedé ekonomice ročně o více než 109 miliard korun. Studie byla prezentována na setkání se Svazem průmyslu a dopravy a zabývala se tématem šedé ...
celý článek
Novela zákona o zemědělském půdním fondu

Novela zákona o zemědělském půdním fondu

23.6.2016, Mgr. Martina Poláchová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Prezident republiky podepsal dne 1. 6. 2016 novelu zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. Účinnosti tato novela nabude patnáctým dnem po vyhlášení ve sbírce. Dle důvodové zprávy tohoto předpisu je účelem novely projednat některá ...
celý článek
Přípravy čtyř vodních nádrží v regionech postihovaných suchem

Přípravy čtyř vodních nádrží v regionech postihovaných suchem

23.6.2016, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Materiál „Aktualizace stavu příprav realizace čtyř vodních nádrží v regionech postihovaných suchem a rizikem nedostatku vody“ ve vnějším připomínkovém řízení V souladu s usnesením vlády č. 171 ze dne 29. února 2016 byl dne 8. ...
celý článek
Setkání ministrů zemí V4 odpovědných za evropské fondy se uskuteční v Ostravě

Setkání ministrů zemí V4 odpovědných za evropské fondy se uskuteční v Ostravě

23.6.2016, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj
Tento čtvrtek 23. června se v Ostravě – Dolních Vítkovicích sejdou ministři a zástupci vlád zemí Visegradské skupiny společně s partnery z Rumunska, Bulharska, Chorvatska a Slovinska. Pod vedením ministryně Karly Šlechtové se v diskuzi zaměří na klíčová ...
celý článek
Přínos nové generace technologií větrné a solární energie

Přínos nové generace technologií větrné a solární energie

23.6.2016, Zdroj: International Energy Agency (IEA) (http://www.iea.org/)
Podíl větrné a fotovoltaické energetiky na energetickém mixu roste. Hlavním problémem však zůstává proměnlivá dostupnost větru a slunečního záření, což zapříčiňuje potíže při udržování vyváženého stavu mezi poptávkou po elektřině a jejím uspokojením. Větrná a ...
celý článek

Měděné trubkyGarance

17.6.2016, Ing. Bohumír Číhal, Zdroj: Verlag Dashöfer
Měděné trubky představují nejvšestrannější materiál rozvodů TZB. Mohou se použít na instalaci pitné a teplé vody, radiátorového, podlahového a stěnového vytápění, zemního plynu, PB-plynu, medicínského a technického plynu, topných olejů, ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: STprofi | STprofi + CSP

Jednovrstvé konstrukce komínůGarance

16.6.2016, Ing. Bohumír Číhal, Zdroj: Verlag Dashöfer
Aby komíny sloužily svému účelu a neohrožovaly své okolí, je jejich zřizování vedeno řadou norem, předpisů a doporučení. Uvedli jsme je vesměs v předchozích kapitolách, včetně současného trendu jejich návrhu. V této kapitole se budeme věnovat ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: STprofi | STprofi + CSP

Jednovrstvé komínové systémyGarance

16.6.2016, Ing. Bohumír Číhal, Zdroj: Verlag Dashöfer
Komíny keramické EFFE DUE Jako příklad této skupiny uvedeme komíny systému EFFE DUE. Tento komínový systém sestává z keramických bloků povrchově drážkovaných, s dvojitou stěnou s kruhovými nebo oválnými kouřovými průduchy. Kompletní dodávka ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: STprofi | STprofi + CSP
Nejčtenější

VZOR č. 1 Zápis o předání a převzetí staveniště/pracovištěGarance

30.6.2009, Zdroj: Verlag Dashöfer
stáhnout vzor ZÁPIS O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ/PRACOVIŠTĚ (sepsaný podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb.) Zadavatel - předávající  Název:  Sídlo:  Oprávněný zástupce:    Kontakt:    Koordinátor BOZP pro přípravu:    Kontakt:    ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: STprofi právo | STprofi | STprofi + CSP

Měření, výpočet a opotřebení staveb podle vyhlášky č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku, ve znění novely č. 345/2015 Sb.Garance

8.1.2016, Ing. Bohumír Číhal, Zdroj: Verlag Dashöfer
Měření a výpočet výměr staveb a jejich částí Měření a výpočet výměr staveb pro účely oceňování podle vyhlášky č. 441/2013 Sb. se provádějí v metrech, v metrech čtverečních nebo v metrech krychlových, vždy se zaokrouhlením na dvě desetinná ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: STprofi | STprofi + CSP

Vzor č. 4 Výpis z katastru nemovitostíGarance

11.4.2012, Ing. Bohumil Kuba, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stáhnout vzor VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ   (pro vlastnictví domu s byty a nebytovými prostory podle zákona o vlastnictví bytů) KOMENTÁŘ: Záhlaví výpisu z katastru nemovitostí obsahuje: okres výpisu z katastru nemovitostí (kód a ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: STprofi právo | STprofi | STprofi + CSP

Smlouva o dílo po 1. 1. 2014Garance

4.12.2013, Mgr. Iva Sládková, Zdroj: Verlag Dashöfer
SMLOUVA O DÍLO PO 1. 1. 2014 Dne 1. 1. 2014 nabude účinnosti zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník (dále jen „nový občanský zákoník" nebo „ NOZ "). Následující článek má za cíl poukázat na zásadní změny v úpravě NOZ ve vztahu ke smlouvám o ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: STprofi právo | STprofi | STprofi + CSP

Nový občanský zákoník - věcná břemena od 1. 1. 2014Garance

11.12.2013, JUDr. Petr Tégl, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer
NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK - VĚCNÁ BŘEMENA OD 1. 1. 2014 Nahoru Věcná břemena Kodex se po mnoha letech vrací k tradiční úpravě služebností a reálných břemen , přičemž obě kategorie slučuje pod skupinový název věcná břemena ( § 1257 an.). ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: STprofi právo | STprofi | STprofi + CSP
Nejnovější Právní předpisy
 • 185/2016 Sb. novela zák. č. 503/2012 Sb. a dalších souvisejících zákonů (vyšlo dne: 13.6.2016 v částce č. 70)
 • 186/2016 Sb. o hazardních hrách (vyšlo dne: 15.6.2016 v částce č. 71)
 • 188/2016 Sb. novela některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her (vyšlo dne: 15.6.2016 v částce č. 71)
 • 189/2016 Sb. novela zák. č. 108/2006 Sb., č. 292/2013 Sb. a č. 372/2011 Sb. (vyšlo dne: 17.6.2016 v částce č. 72)
 • 191/2016 Sb. o ochraně státních hranic zákon o ochraně státních hranic (vyšlo dne: 17.6.2016 v částce č. 72)
 • 192/2016 Sb. novela zák. č. 111/2009 Sb. a některých dalších zákonů (vyšlo dne: 17.6.2016 v částce č. 72)
 • 199/2016 Sb. o vydání cenového rozhodnutí (vyšlo dne: 22.6.2016 v částce č. 75)
 • 200/2016 Sb. o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2015 (vyšlo dne: 22.6.2016 v částce č. 75)
 • 207/2016 Sb. novela nař. vl. č. 318/2013 Sb. (vyšlo dne: 29.6.2016 v částce č. 78)
 • 209/2016 Sb. novela nař. vl. č. 30/2014 Sb. (vyšlo dne: 30.6.2016 v částce č. 80)

Anotace právních předpisů

O ČEM SE MLUVÍ
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA

 

Název semináře

Datum a místo

Lektor

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve výstavbě

20. 6. 2016

Praha

Ing. Jindřich Pater

Revize normy ISO 9001:2015 (ČSN EN ISO 9001:2016)

21. 6. 2016

Praha

Ing. Monika Becková

Vybrané činnosti ve výstavbě - autorizace

11. 7. 2016

Praha

Ing. Jindřich Pater

Požární bezpečnost občanských a bytových staveb včetně závad

12. 10. 2016

Praha

doc. Ing. Václav Kupilík, CSc.

Bc. František Kregl

Ing. Václav Kratochvíl, Ph.D.

Ivana Nohová

Ing. František Chuděj

Ing. Petr Hejtmánek, Ph.D.

Ing. Petr Kejklíček

Úklidové činnosti z pohledu manažera a facility manažera

26. 10. 2016

Praha

Ing. Tomislav Langkramer

Podnikání v autodopravě v roce 2017 - legislativa, kontroly, trendy v provozování silniční nákladní dopravy

1. 11. 2016

Praha

Ing. Jiří Novotný

Mgr. Karel Kovář

Mgr. Tomáš Roubal

Ing. Olga Valášková

Ing. Ladislav Němec

Ing. Jan Tichý, Ph.D.

Konference BOZP v roce 2017

23. 11. 2016

Praha

MUDr. Michaela Krchová

Ing. Alice Klingerová

PhDr. David Michalík, Ph.D.

Ing. Milan Kondziolka

Robert Křepinský

Povinnosti v podnikové ekologii v roce 2017

30. 11. 2016

Praha

Ing. Jaromír Manhart

Ing. Lukáš Kůs

Dipl. Ing. Zdeněk Horsák, Ph.D.

Ing. Petr Šulc

RNDr. Oldřich Jarolím

David Batěk

 

VYUŽIJTE MOŽNOSTI SLEV NA HROMADNÉ OBJEDNÁVKY!

 • při objednávce 3 – 5 osob z jedné společnosti ušetříte 10 % z ceny semináře za každou osobu
 • při objednávce 6 a více osob z jedné společnosti ušetříte 20 % z ceny semináře za každou osobu

 

 

 Napište nám
* Formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Úspěšně odesláno
Do not fill this: