dnes je 30.9.2022

Osoba odpovědná za provoz elektrických zařízeníArchiv

8.4.2021, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dle ČSN EN 50110-1 ed. 3 čl. 4.3.1 musí provozovatel určit osobu odpovědnou (OO) za provoz EZ. OO může být fyzická osoba zaměstnaná provozovatelem, nebo může být zajištěna…

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

Osoba zodpovědná za provoz elektrických zařízeníArchiv

20.3.2019, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Statutární zástupce společnosti jmenuje osobu zodpovědnou, aby na ni přenesl valnou většinu svých právních povinností. Takto pověřená osoba podpisem jmenovací listiny musí vykonávat minimálně ty činnosti EZ, které jsou popsané v ČSN EN 50110-1 ed. 3 čl. 4.3.1.…

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

Prohlídky ocelových konstrukcí dle ČSN 73 2604Garance

15.3.2019, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

Vzor - Smlouva o dílo - stavba rodinného domuGarance

30.4.2015, Mgr. Marek Zeman, JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D., Vozáb & Co. Law Offices s. r. o., Zdroj: Verlag Dashöfer

uzavřená níže uvedeného dne dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

VzoryGarance

12.5.2014, Ing. Bohumír Číhal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor č. 1 – Prokázání kvalifikace – Prohlášení podle zákona č. 137/2006 Sb., § 53

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

Vzor smlouvy z pohledu objednateleGarance

27.11.2013, Mgr. Iva Sládková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Vyhláška MPO č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energiíGarance

13.5.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanovilo k provedení § 9 odst. 1 písm. a), § 9 odst. 5 a § 9a odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém…

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

Vzor č. 4 Výpis z katastru nemovitostíGarance

11.4.2012, Ing. Bohumil Kuba, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Vzor č. 6 Kopie katastrální mapy grafické (analogové)Garance

11.4.2012, Ing. Bohumil Kuba, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Vzor č. 13 Geodetické údaje trigonometrického boduGarance

11.4.2012, Ing. Bohumil Kuba, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Vzor č. 21 Ukázka pozvánky na vytyčení pozemkuGarance

11.4.2012, Ing. Bohumil Kuba, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Vzor č. 15 Upřesněný přídělový plánGarance

11.4.2012, Ing. Bohumil Kuba, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Vzor č. 8 Informace o budově z internetuGarance

11.4.2012, Ing. Bohumil Kuba, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Vzor č. 1 Geometrický plán pro vyznačení nové budovyGarance

11.4.2012, Ing. Bohumil Kuba, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Vzor č. 5 Žádost o vyhotovení kopie katastrální mapyGarance

11.4.2012, Ing. Bohumil Kuba, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Vzor č. 3 Výpis z katastru nemovitostíGarance

11.4.2012, Ing. Bohumil Kuba, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Vzor č. 7 Informace o parcele z internetuGarance

11.4.2012, Ing. Bohumil Kuba, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Vzor č. 17 Vytyčovací náčrtGarance

11.4.2012, Ing. Bohumil Kuba, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Vzor č. 14 Nivelační údajeGarance

11.4.2012, Ing. Bohumil Kuba, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Obecné zásady a doporučeníGarance

30.4.2010, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základní závazné i normové požadavky vycházejí z dokumentů citovaných v kapitole  6/2 .

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

Vzor č. 1 Žádost o vydání rozhodnutí o opatření na sousedním pozemkuGarance

17.1.2008, Zdroj: Verlag Dashöfer

Upozornění:  Pro žádost není stanoven povinný formulář a může být sepsána volně. Variantně je v následujícím vzoru zpracován vzor na „formuláři“, který je sestaven s ohledem na formu vyhláškou stanovených formulářů a přizpůsoben dané…

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus
Nahrávám...
Nahrávám...