dnes je 23.9.2023

Výše stanovení nájmu za půdyGaranceQ&A

3.2.2010, Ing. Jitka Kylarová, JUDr. Petr Tégl Ph. D., JUDr. Irena Novotná, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výše stanovení nájemného za užívání předmětu nájmu je obecně otázkou dohody smluvních stran. Nic tedy nevylučuje, aby si strany smluvily, co chtějí. Platí to i u užívání půdy. Splňuje-li půda podmínky, které by obvykle splňovat měla (půda slouží např. k věšení…

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Vymáhání dluhuGaranceQ&A

25.3.2009, Mgr. Martin Doleček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vznikl-li dluh v době před zánikem manželství a společného jmění manželů (a nebylo-li společné jmění manželů před zánikem manželství zúženo např. dohodou či rozhodnutím soudu), je exmanžel/ka povinen/povinna přinejmenším k úhradě poloviny zbývající části…

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Úhrada opravy netěsnosti plynového potrubíGaranceQ&A

25.2.2009, JUDr. Pavla Schödelbauerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mezi společné části určené ke společnému užívání patří rozvody tepla, teplé a studené vody, kanalizace, vzduchotechniky, výtahy, hromosvody, společné antény, a to i když jsou umístěny mimo dům. Bytovou jednotku ovšem tvoří i vnitřní rozvody plynu a elektřiny,…

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Příklady stanovení nájemného v družstevním bytěGarance

28.1.2009, Ing. Lenka Haráková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Platíte jako podílník v bytovém družstvu odpovídající nájemné? Za pomoci přehledných tabulek Vám v našem Tématu týdne vysvětlíme postup stanovení adekvátní výše nájemného pro vybrané typy bytových jednotek v závislosti na velikosti podlahové resp. užitkové…

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Vyúčtování přípěvku na správu domu a pozemku a zálohy na službyGarance

3.12.2008, Ing. Lenka Haráková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak vyúčtovat některé důležité parametry správy a údržby nemovitostí – příspěvek na správu domu či pozemku a zálohy na služby? Co vše má takové vyúčtování obsahovat? Jak v něm zohlednit spoluvlastnické podíly? Co jsou to osoboměsíce? Netradičně nikoli…

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Daně z nemovitostí v praxi společenství vlastníků jednotekGarance

10.9.2008, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Protože stavba není z pohledu legislativy součástí pozemku, je i daň z nemovitostí rozdělena na daň z pozemků a daň ze staveb. V daňovém přiznání se počítají samostatně a teprve jejich součet představuje celkovou daňovou povinnost poplatníka. Ta se ovšem v…

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Sjednávání nájemného dohodou a cen služebGarance

13.8.2008, JUDr. Pavla Schödelbauerová MMR ČR, Zdroj: Verlag Dashöfer

Již třináctým rokem je v ČR možné sjednávat nájemné z nebytových prostor dohodou, tak jako ve všech zemích se standardní tržní ekonomikou. Zneužití dominantního postavení pronajímatele nebytových prostor na trhu nájmů brání příslušné ustanovení zákona č.…

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Odměňování orgánů SVJ a jejich zaměstnancůGarance

30.10.2007, Blažena Petrlíková, účetní poradce a metodik účetnictví, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odměna za výkon funkce v orgánech SVJ je tzv. „funkčním požitkem“ tj. příjmem podle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 586/1992 Sb., v platném znění (dále jen „ZDP“); tento příjem n e l z e zařazovat mezi „ostatní příjmy“ podle §…

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Podstatné náležitosti nájemní smlouvy k pozemkuGarance

17.10.2007, JUDr. Pavla Schödelbauerová, Ministerstvo pro místní rozvoj, Praha, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nájemní smlouva by měla obsahovat mj. označení předmětu nájmu, označení nájemce a pronajímatele, dobu nájmu a další náležitosti.

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Čištění a kontrola komínůGarance

3.10.2007, Ing. Helena Nováková, odbornice na správu a provoz nemovitostí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kontrola a čištění komínů je službou, kterou zajišťuje pronajímatel bytu, a cena za kontrolu a čištění komínů se rozúčtuje mezi jednotlivé nájemce bytů

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Příklad postupu při výpočtu nájemnéhoGarance

25.7.2007, JUDr. Pavla Schödelbauerová MMR ČR, Zdroj: Verlag Dashöfer

Aktuální nájemné je skutečně placené nájemné po odečtení záloh na služby a nájemného za vybavení bytu, přepočtené podle nově stanovené podlahové plochy.

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Preventivní opatření proti nárůstu dluhů na nájemnémGarance

27.6.2007, JUDr. Pavla Schödelbauerová MMR ČR, Zdroj: Verlag Dashöfer

Předpokládané náklady na bydlení v pronajímaném bytě by neměly ani ve výhledu do cca pěti let přesáhnout 33 % příjmů domácnosti.

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Přehled finanční podpory bydlení ze strany státuGarance

2.5.2007, Ing. Daniela Grabmüllerová, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus
Nahrávám...
Nahrávám...