dnes je 19.7.2024

Čtyři muži obžalovaní kvůli pádu mostu ve Vilémově dostali opět podmíněné tresty

19.3.2024, Zdroj: ČTK

Čtyři muži obžalovaní kvůli pádu mostu ve Vilémově dostali opět podmíněné trestyOdvolací soud v Pardubicích znovu uložil podmíněné tresty pro čtyři muže obžalované kvůli tragickému pádu mostu ve Vilémově na Havlíčkobrodsku. Všichni byli odsouzeni na 1,5 roku vězení s podmíněným odkladem na dva roky. Soud se případem zabýval poté, co…

Komora: Bezhlavá instalace OZE může narušit statiku budov i zvýšit hlučnost

27.3.2023, Zdroj: ČTK

Bezhlavé osazování jakýchkoliv střech velkými solárními panely může ohrozit statiku budov, předimenzované výkony tepelných čerpadel pak mohou navýšit hlučnost nad povolené limity. Na přibývající problémy, které doprovází aktuální prudký zájem o obnovitelé…

Desítky architektů požadují opravu železničního mostu pod Vyšehradem

20.2.2023, Zdroj: ČTK

Desítky architektů požadují opravu železničního mostu pod VyšehrademDesítky architektů žádají politiky o zachování a opravu železničního mostu pod Vyšehradem. Jako kulturní památka je podle nich neodstranitelný. Pod dopisem, který je adresovaný například vládě, prezidentovi nebo primátorovi, je více než 80 podpisů. ČTK o tom…

Plzeňský kraj udělá diagnostiky 150 předpjatých mostů, nemají parametry

16.12.2022, Zdroj: ČTK

Plzeňský kraj udělá diagnostiky 150 předpjatých mostů, nemají parametryPlzeňský kraj udělá diagnostiky všech 150 mostů na svých silnicích druhé a třetí třídy, které byly vybudovány v 50. a 60. letech minulého století technologií tzv. předpjatého betonu. Hodnocení prvních mostů, které dělá jen pár firem, potvrdilo nevyhovující…

Trojská lávka se zřítila v prosinci 2017, náhrada byla hotová za tři roky

20.9.2022, Zdroj: ČTK

Trojská lávka se zřítila v prosinci 2017, náhrada byla hotová za tři rokyVýběr informací o Trojské lávce (odvolací soud v kauze zřícení pražské Trojské lávky dnes pravomocně osvobodil jak projektanta Jiřího Stráského, tak i šéfa oddělení mostů Technické správy komunikací (TSK) Antonína…

ČKAIT vítá definitivní osvobozující rozsudek nad autorem Trojské lávky

20.9.2022, Zdroj: ČKAIT

ČKAIT vítá definitivní osvobozující rozsudek nad autorem Trojské lávkyS argumenty, které na obhajobu obou osob obžalovaných v kauze tzv. Trojské lávky zaznívaly od počátku, se ztotožnil i odvolací senát pražského městského soudu. Oba inženýři, jež obžaloba vinila z pádu lávky v roce 2017, tak byli zproštěni viny. Finálně, pokud…

Odborník: Domy při tornádu neměly šanci, nejsou na to dimenzované

26.6.2021, Zdroj: ČTK

Odborník: Domy při tornádu neměly šanci, nejsou na to dimenzovanéDomy na Hodonínsku a Břeclavsku, které zničilo čtvrteční tornádo, neměly podle rektora VUT Brno Petra Štěpánka šanci náporu odolat. Byly dimenzované na výrazně nižší rychlosti větru, řekl dnes Štěpánek ČTK. Dodal, že opravitelné je vše, rozhoduje ale poměr…

Kvalifikace firem pro provádění ocelových konstrukcíGarance

16.3.2019, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Certifikáty se vydávají výrobci pro určitou třídu provedení konstrukce (dílu) a dále např. podle toho, zda jsou ocelové konstrukce svařované, šroubované či nýtované. Budete-li si najímat firmu, která bude něco provádět na OK, potom zkontrolujte, zda vlastní…

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

Zdroje a bibliografie k ocelovým konstrukcímGarance

16.3.2019, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

Prohlídky ocelových konstrukcí dle ČSN 73 2604Garance

15.3.2019, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

Posouzení existujících ocelových konstrukcí dle ČSN 73 2604 a ČSN ISO 13822Garance

15.3.2019, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ve zvláštních případech se musí provést posouzení stávajících ocelových konstrukcí, vybudovaných dle zrušených předpisů a norem:

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

Údržba a opravy ocelových konstrukcíGarance

14.3.2019, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vlastník ocelové konstrukce má podle stavebního zákona povinnost řádně ji udržovat. V případě zanedbání údržby je vlastník konstrukce spoluzodpovědný za případné škody. Údržba se řídí předpisem pro kontrolu a údržbu. Dokladem o údržbě jsou zejména pravidelné…

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

Dokumentace zhotovitele ocelové konstrukce dle ČSN EN 1090-2Garance

13.3.2019, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

Dokumentace ocelových konstrukcí podle ČSN 73 2604Garance

12.3.2019, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle ČSN 73 2604:2012 se musí uchovávat a vést dokumentace při provozu ocelových konstrukcí. Jedná se o projektovou a výrobně technickou dokumentaci vzniklou při projektování, výstavbě a rekonstrukcích, a provozní dokumentaci zachycující průběh kontrol a…

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

Dokumentace ocelových konstrukcí podle vyhlášky č. 499/2006 Sb.Garance

11.3.2019, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle § 154 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, je vlastník ocelové konstrukce povinen uchovávat po celou dobu její existence dokumentaci jejího skutečného provedení, rozhodnutí, osvědčení, souhlasy, ověřenou projektovou dokumentaci, popřípadě jiné…

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

Technické normy pro ocelové konstrukceGarance

10.3.2019, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro ocelové konstrukce mají největší význam následující normy:

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

Třídění ocelových konstrukcíGarance

10.3.2019, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Primárně se tříděním ocelových konstrukcí zabývá ČSN EN 1090-2:2019, která rovněž definuje některé základní termíny provozování OK:

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

Betonování v ziměGarance

13.10.2011, Ing. Bohumil Číhal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Betonování v ziměBetonáž v zimních podmínkách klade velmi náročné požadavky na úplné a komplexní zajištění nejen vlastního procesu betonáže, ale též celé stavby. Proti nízkým teplotám a působícím vlivům je třeba ochránit celý komplex technologických prvků stavební výroby a…

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Vzorové dokumentyGarance

4.7.2011, JUDr. Irena Novotná, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Namáhaní krouticím momentem - obdélníkový průřezGarance

16.8.2010, Ing. Zich, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zadání příkladu Posuďte krajní pilíř protipovodňové ochrany obdélníkového průřezu b = 400 mm, h = 600 mm z betonu C30/37. Pilíř je namáhaný posouvající silou VEd = 200 kN, ohybovým momentem MEd = 220 kNm a krouticím momentem TEd = 50 kNm. Normálová síla NEd =…

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

Prvek namáhaný na protlačení - stropní deskaGarance

16.8.2010, Ing. Zich, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zadání příkladu Posuďte stropní desku tl. 250 mm na mezní stav protlačení. Deska je podepřená vnitřním kruhovým sloupem průměru D = 500 mm, je rovnoměrně zatížená fd = 15kN/m2, svislá reakce v podpoře je REd = 800kN a momentová MEd = 80kNm. Deska je nad…

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

Krytí výztuže betonemGarance

16.8.2010, Ing. Zich, Ing. Nečas, Zdroj: Verlag Dashöfer

Betonová krycí vrstva Betonová krycí vrstva je definována jako vzdálenost mezi povrchem výztuže a nejbližším povrchem betonu. Návrhová hodnota betonové krycí vrstvy: c ? cnom (používá se ve výpočtu a uvádí se i ve výkresové dokumentaci). Pozn.: Musí být…

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

Namáhání ohybem - stropní trám T1Garance

16.8.2010, Ing. Zich, Ing. Koláček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zadání příkladu Navrhněte a posuďte zadaný stropní trám T1 z přílohy C1 na mezní stav porušení ohybovým momentem dle EN 1992-1-1. Zatížení a vnitřní síly uvažujte stejné jako v příkladu P1.2. Použijte beton C25/30, prostředí uvažujte XC1. Krytí uvažujte jako…

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

Železobetonový žlabGarance

16.8.2010, Ing. Zich, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zadání příkladu Navrhněte železobetonový monolitický otevřený žlab pro převod vody. Žlab je celý zapuštěný do terénu. Světlá šířka žlabu je ls=5,0 m, hloubka dna od povrchu zeminy hz=3,5m a maximální výška hladiny vody hv=3,2 m. Vyložení konců dna a=0,5 m.…

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

Zatížení stropní desky D1Garance

16.8.2010, Ing. Zich, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zadání příkladu Stanovte zatížení působící na stropní desku D1 umístěnou nad chodbou, viz příloha C1. Nad stropní deskou je předepsána skladba podlahy dle obr. 1. Dále stanovte vnitřní síly v desce pro posouzení mezního stavu únosnosti. Obr.1 Skladba…

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

Výpočet krycí vrstvy betonu - stropní trám T1Garance

16.8.2010, Ing. Zich, Ing. Koláček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zadání příkladu Pro stropní trám T1 z betonu C25/30 umístěný nad hlavní místností, viz příloha C1, stanovte hodnotu krycí vrstvy betonu za předpokladu umístění trámu v prostředí XC1. Krycí vrstva betonu Jedná se o betonovou konstrukci umístěnou uvnitř budovy…

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

Výztuž stropní desky D1Garance

16.8.2010, Ing. Zich, Ing. Koláček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

Namáhání ohybem - jednostranně vyztužený obdélníkový průřez, nosníková deska D1 dle ČSN 73 6206Garance

16.8.2010, Ing. Zich, Ing. Nečas, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zadání příkladu Navrhněte a posuďte zadanou stropní desku D1 z přílohy C1 namáhanou ohybem dle normy ČSN 73 6206. Skladbu podlahy uvažujete stejnou jako v příkladu P1.1. Použijte stejný druh betonu a výztuže jako v příkladu P3.1. Deska je monoliticky…

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

Zatížení sněhemGarance

16.8.2010, Ing. Strnad, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zadání Stanovte zatížení sněhem na vícelodní výrobní halu zastřešenou pomocí světlíků dle obr.1, hala je situována v obci Lanškroun v oblasti zastavěné budovami přibližně shodné výšky. Dle mapy sněhových oblastí (ČSN EN 1991-1-3:2005/Z1:2006) se Lanškroun…

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

Namáhání ohybem - jednostranně vyztužený obdélníkový průřez, nosníková deska D1 dle ČSN 73 2001Garance

16.8.2010, Ing. Zich, Ing. Nečas, Ing. Panáček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zadání příkladu Navrhněte a posuďte zadanou stropní desku D1 z přílohy C1 namáhanou ohybem dle normy ČSN 73 2001. Skladbu podlahy uvažujte stejnou jako v příkladu P1.1. Použijte stejný druh betonu a výztuže jako v příkladu P3.1. Deska je monoliticky…

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

Betonářská výztuž a její charakteristikyGarance

16.8.2010, Ing. Zich, Ing. Nečas, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

Konstrukční zásady pro vyztužování betonových prvkůGarance

16.8.2010, Ing. Zich, Ing. Nečas, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

Namáhání ohybem - jednostranně vyztužený obdélníkový průřez, nosníková deska D1 dle ČSN 73 1201Garance

16.8.2010, Ing. Zich, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zadání příkladu Navrhněte a posuďte zadanou stropní desku D1 z přílohy C1 na mezní stav porušení ohybovým momentem dle ČSN 73 1201-86. Skladbu podlahy uvažujete stejnou jako je v příkladu P1.1. Použijte stejný druh betonu a výztuže jako v příkladu P3.1. Deska…

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

Namáhání ohybem a normálovou silou - Interakční diagram - symetricky vyztužený obdélníkový průřezGarance

16.8.2010, Ing. Zich, Ing. Nečas, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zadání příkladu Pro železobetonový průřez vykreslete interakční diagram. Rozměry průřezu a uspořádání výztuže jsou zřejmé z obr. 1, beton C30/37, výztuž značky B500B, krytí výztuže 30 mm. Dále prokažte únosnost pro následující hodnoty zatížení (hodnoty…

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

Tvar stropní konstrukce nad 1.NPGarance

16.8.2010, Ing. Zich, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

Výpočet šířky trhlin - deska D1Garance

16.8.2010, Ing. Zich, Ing. Koláček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zadání příkladu U stropní desky D1 z přílohy C1 posuďte mezní stav omezení šířky trhlin přímým výpočtem, dle EN 1992-1-1 čl. 7.3.4. Zatížení, krytí, výztuž na ohyb apod. uvažujte dle předchozích příkladů (P1.1, P2.1, P3.1). Použité materiály Beton…

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

Pevnostní třídy betonů a jejich charakteristikyGarance

16.8.2010, Ing. Zich, Ing. Nečas, Zdroj: Verlag Dashöfer

1) Beton 2) Betonářská výztuž 3) Předpínací výztuž

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

Objemové tíhy materiálů, plošné tíhy prvkůGarance

16.8.2010, Ing. Zich, Ing. Nečas, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

Prostý beton - mimostředný tlak, tlakové porušení - trhliny se neočekávajíGarance

16.8.2010, Ing. Zich, Ing. Strnad, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zadání příkladu Stanovte únosnost sloupu z příkladu P8.1 za podmínky, že průřez nebude porušen trhlinami. Při výpočtu se vychází z podmínky, že v krajních tažených vláknech nesmí být překročena návrhová hodnota pevnosti betonu v tahu fctd. Dáno h = 0,65 m,…

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

Zatížení větremGarance

16.8.2010, Ing. Strnad, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zadání příkladu Stanovte zatížení větrem působící na výrobní halu s plochou střechou. Výška haly h=15 m, šířka b=18m, délka l=72 m. Hala je umístěna ve svažitém terénu u hřebene v okolí Brna, kategorie terénu II, obr. 1. Výpočet proveďte dle EN…

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

Výpočet krycí vrstvy betonu - stropní deska D1Garance

16.8.2010, Ing. Zich, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zadání příkladu Pro stropní desku D1 z betonu C25/30 umístěnou nad chodbou, viz příloha C1. Stanovte hodnotu tloušťky betonové krycí vrstvy betonářské výztuže za předpokladu umístění desky v prostředí XC1. Krytí výztuže Jedná se o betonovou konstrukcí…

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

Zatížení a vnitřní síly stropního trámu T1Garance

16.8.2010, Ing. Koláček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zadání příkladu Stanovte zatížení a vnitřní síly působící na stropní trám T1 umístěný nad hlavní místností, viz příloha C1. Nad stropním trámem je předepsána skladba podlahy dle obr. 1. Obr.1 Skladba podlahy Charakteristické zatížení stropní desky Zatížení…

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

Orientační rozměry průřezů železobetonových prvkůGarance

16.8.2010, Ing. Zich, Ing. Nečas, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

Namáhání smykem - stropní trám T1Garance

16.8.2010, Ing. Zich, Ing. Koláček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zadání příkladu Navrhněte a posuďte zadaný stropní trám T1 z přílohy C1 na mezní stav porušení posouvající silou dle EN 1992-1-1. Použijete beton C25/30, prostředí uvažujte XC1. Trám s deskou je monoliticky vybetonován, působí jako prostý nosník. Hodnoty…

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

Namáhání ohybem - oboustranně vyztužený obdélníkový průřezGarance

16.8.2010, Ing. Zich, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zadání příkladu Stanovte mezní únosnost v ohybu obdélníkového průřezu oboustranně vyztuženého šířky 300 mm a výšky 550 mm z betonu C30/37. Značka betonářské oceli je B500B. Posudek proveďte: a) se započtením tlačené výztuže, b) bez započtení tlačené…

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

Tabulka ploch výztuže podle vzdálenosti prutůGarance

16.8.2010, Ing. Zich, Zdroj: Verlag Dashöfer

Průřezová plocha As v m2 na šířku 1m, Vzdálenost vložek sl P r o f i l p r u t ů ds v mm …

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

Namáhání ohybem a normálovou silou - Interakční diagram - nesymetricky vyztužený obdélníkový průřezGarance

16.8.2010, Ing. Zich, Ing. Nečas, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zadání příkladu Pro železobetonový průřez nesymetricky vyztužený vykreslete interakční diagram. Rozměry průřezu a uspořádání výztuže jsou zřejmé z obr. 1, beton C30/37, výztuž značky B500B, krytí výztuže 30 mm. Dále prokažte únosnost pro následující hodnoty…

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

Výpočet šířky trhlin - trám T1Garance

16.8.2010, Ing. Zich, Ing. Koláček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zadání příkladu Posuďte zadaný stropní trám T1 z přílohy C1 na mezní stav šířky trhlin dle EN 1992-1-1. Zatížení, vnitřní síly, krytí, posouzení na ohyb uvažujte z příkladů P1.2, P2.2 a P3.6. Použijete beton C25/30, prostředí uvažujte XC1. Trám s deskou je…

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

Rozdělení podélné výztuže stropního trámu T1Garance

16.8.2010, Ing. Zich, Ing. Koláček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zadání příkladu Proveďte rozdělení navržené podélné výztuže stropního trámu T1 (příklad P3.6) a vypočítejte kotevní délky pro hlavní nosnou výztuž. Dáno Všechny hodnoty jsou vzaty z příkladů P1.2, P2.2, P3.6 a P4.2: Mezní napětí v soudržnosti Pro žebírkovou…

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

Namáhání ohybem - jednostranně vyztužený obdélníkový průřez, deska D1 dle EN 1992-1-1Garance

16.8.2010, Ing. Zich, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zadání příkladu Navrhněte a posuďte zadanou stropní desku D1 z přílohy C1 na mezní stav porušení ohybovým momentem dle EN 1992-1-1. Skladbu podlahy uvažujte stejnou jako je v příkladu P1.1. Použijte beton C25/30, prostředí uvažujte XC1. Deska je monoliticky…

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus
Nahrávám...
Nahrávám...