dnes je 21.7.2024

Dřevěná konstrukce při požáru mnohdy překoná ocelovou. Proč dřevostavba špatně hoří?

18.4.2024, Zdroj: LESENSKY.CZ

Dřevěná konstrukce při požáru mnohdy překoná ocelovou. Proč dřevostavba špatně hoří?Existují desítky mýtů o dřevostavbách a jedním z nich je domnělá slabá požární odolnost těchto budov. Ohni přitom konstrukce z přírodního materiálu zvládnou čelit často lépe než ty ocelové. Masivní dřevěné prvky totiž při hoření na povrchu zuhelnatí, čímž…

Stavba bez dokumentaceGaranceQ&A

9.4.2024, Ing. arch. Hana Krupníková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Požární bezpečnost pro dětské skupiny: nové podlahy, nové únikové východy a požární oddělení prostoru

3.10.2023, Zdroj: Český plynárenský svaz

Požární bezpečnost pro dětské skupiny: nové podlahy, nové únikové východy a požární oddělení prostoruPřes 20 000 míst nabízí 1440 dětských skupin, které jsou pro mnohé rodiče alternativou k mateřským školám – z kapacitních důvodů nebo s ohledem na jejich profilaci a práci s dětmi. Dětské skupiny navíc poskytují péči i dětem od 6 měsíců věku, takže jsou…

Školení zaměstnance (nemoci z povolání)Archiv

23.5.2023, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zařazení otázek nemocí z povolání a ohrožení nemocí z povolání do školení zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, přichází v úvahu především u těch zaměstnavatelů, na jejichž pracovištích se vyskytují práce kategorie 2, kategorie 2 rizikové…

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

Posudkový závěr - dlouhodobě pozbyl zdravotní způsobilostArchiv

6.2.2023, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro výpověď dávanou zaměstnanci z tzv. obecných příčin je zásadní, aby šlo o „ dlouhodobé pozbytí způsobilosti konat práci”. Kritérium „dlouhodobé pozbytí způsobilosti konat práci” je výchozím posudkovým kritériem ve většině sociálních systémů (důchodové…

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

Posudkový závěr - zdravotně způsobilý s podmínkouArchiv

6.2.2023, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Posudek obsahující posudkový závěr „zdravotně způsobilý s podmínkou” bývá v praxi také velice častý. Podmínky mohou být různé, např. práce s brýlemi, ale i zákaz práce v hluku, horku, prachu apod. Zde pak záleží na konkrétních pracovních podmínkách…

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

Úvod k pracovněprávním postupům zaměstnavatele v návaznosti na status zaměstnance ohledně zdravotní způsobilosti a zdravotního stavu zaměstnanceArchiv

3.2.2023, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Z ustanovení § 41 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, vyplývá, že součástí posudkové péče je mimo jiné posuzování:

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

Posudkový závěr - zdravotně způsobilýArchiv

2.2.2023, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V případě, kdy uchazeč o zaměstnání po absolvování vstupní prohlídky předloží zaměstnavateli lékařský posudek s posudkovým závěrem „zdravotně způsobilý”, má zaměstnavatel jistotu, že dotyčný je zdravotně způsobilý pro výkon práce a že jej může zařadit na…

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

Posudkový závěr - zdravotně nezpůsobilýArchiv

2.2.2023, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Posudek obsahující posudkový závěr „zdravotně nezpůsobilý” může být podle novelizovaného ZoSZS s právní účinností od 1. listopadu 2017 uveden pouze v případě vstupní lékařské prohlídky (§ 43 odst. odst. 4 ZoSZS). V případech ostatních druhů pracovnělékařských…

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

Nová vyhláška o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva

10.12.2021, Zdroj: Fulsoft / Verlag Dashöfer

Nová vyhláška o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstvaNovela zákona o požární ochraně si vyžádala vydání nového prováděcího předpisu.

Sociální zařízení budou muset mít požární signalizaci, novela nabývá účinnosti

1.12.2021, Zdroj: ČTK

Sociální zařízení budou muset mít požární signalizaci, novela nabývá účinnostiPobytová sociální zařízení budou muset být ze zákona vybavená požární signalizací. V budovách s nejvýše 50 klienty postačí podle předlohy čidla. Zařízení s vyšším počtem klientů budou muset instalovat elektrickou signalizaci. Povinnost zavádí poslanecká…

V sociálních zařízeních bude muset být požární signalizace, podepsal to Zeman

16.11.2021, Zdroj: ČTK

V sociálních zařízeních bude muset být požární signalizace, podepsal to ZemanPobytová sociální zařízení budou muset být ze zákona vybavena požární signalizací. V budovách s nejvýše 50 klienty postačí podle předlohy čidla. Zařízení s vyšším počtem klientů budou muset instalovat elektrickou signalizaci. Povinnost zavádí poslanecká…

Metodické doporučení - elektromobilita a požární bezpečnost staveb

31.5.2021, Zdroj: MV ČR - Generální ředitelství hasičského záchranného sboru

Metodické doporučení - elektromobilita a požární bezpečnost stavebMetodické doporučení platné pro projektování staveb, které zahrnují prostory pro výrobu a skladování baterií pro elektromobily a manipulaci s těmito bateriemi nebo prostory pro parkování a dobíjení elktromobilů v budovách.

Stavbyvedoucí dostal podmínku za úmrtí dívky v bazénu v Praze

14.5.2021, Zdroj: ČTK

Stavbyvedoucí dostal podmínku za úmrtí dívky v bazénu v PrazeNejvyšší soud (NS) potvrdil podmíněný trest pro stavbyvedoucího kvůli úmrtí dvanáctileté dívky v bazénu wellness hotelu v Praze-Libni. Sací zařízení, jehož technické řešení a krytí neodpovídalo normám, cizinku přisálo a drželo pod vodou. Zemřela o několik dní…

Vyhláška o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstvaGarance

25.1.2021, redakce StavebniKlub.cz, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ve Sbírce zákonů byla dne 10. prosince 2021 zveřejněna vyhláška č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva. Předpis je účinný prvním dnem od vyhlášení, tedy od 11. prosince…

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

Odpovědnost při zajišťování BOZPZáznamGarance

21.8.2018, Tomáš Neugebauer, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:32:09

Kdo je za co odpovědný při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci? Odpověď Vám podá tento videoseminář.

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

Ochrana osobních údajů při zajišťování BOZP a POZáznamGarance

31.5.2018, Tomáš Neugebauer, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:43:56

Tento videoseminář přináší nejen základní informace o problematice obecného nařízení o ochraně osobních údajů, ale především o aplikaci jeho požadavků při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany zaměstnavatelem, včetně příkladů…

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

Rozdělení VTZ a obecné podmínky jejich výroby, provozu a kontrolGarance

14.2.2015, Ing. Miloslav Kočí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyhrazenými technickými zařízeními (dále též „VTZ”) jsou zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku. Z těchto důvodů jsou tato zařízení vyhrazena zvláštnímu dozoru státu, který zajišťují organizace státního odborného dozoru zřízené…

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

Kontroly v oblasti BOZPZáznamGarance

15.7.2014, Tomáš Neugebauer, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:19:26

Na co mají dozorující orgány právo a jak mají postupovat při kontrole v oblasti BOZP? Jaké jsou při kontrole povinnosti zaměstnavatele? Nejen na tyto otázky odpoví videoseminář.

Přístupné pro: ST profi Plus

Činnosti ve stavebnictví z pohledu bezpečnosti práceZáznamGarance

11.7.2014, Mgr. Svatava Hrubá, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:50:44

Teoreticky popsat činnosti odborně způsobilých osob na staveništi a předat i zkušenosti z praxe spojené s výkonem těchto osob je cíl tohoto videosemináře.

Přístupné pro: ST profi Plus

Povinnosti zaměstnavatele při vzniku pracovního úrazuZáznamGarance

10.7.2014, Tomáš Neugebauer, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:50:34

Pracovním úrazům se lze vyhnout. Nastanou však situace, kde i prevence není zcela dostačující. Videoseminář představí povinnosti, které vznikají zaměstnavatelům při pracovním…

Přístupné pro: ST profi Plus

BOZP při provozování technických zařízeníZáznamGarance

13.5.2014, Tomáš Neugebauer, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:52:55

Zajištění BOZP při provozování a používání technických zařízení je velmi širokou oblastí BOZP. Tento videoseminář se věnuje požadavkům na bezpečnost vyhrazených technických zařízení nebo na požadavky na provádění kontrol a zkoušek technických…

Přístupné pro: ST profi Plus

Plán BOZP na staveništiZáznamGarance

14.1.2014, Bc. Vladimír Mílek, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:56:17

Videoseminář představí povinnosti a činnosti koordinátora BOZP při přípravě stavby, při její samotné realizaci či obsah zpracování plánu BOZP na stavbě.

Přístupné pro: ST profi Plus

Pachová problematika dle zákona 201/2012 Sb.Garance

10.7.2013, Mgr. Pavla Bejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nový zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší přistupuje k problematice pachových látek výrazně odlišným způsobem, než předchozí zákon č. 86/2002 Sb.

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Práce s ručním nářadím

3.7.2013, Zdroj: Canadian Centre for Occupational Health and Safety

Práce s ručním nářadímPřehled základních zásad bezpečné práce s ručním nářadím.

Povinnosti zhotovitele a zadavatele stavby a koordinátora BOZP při práci na staveništiGarance

7.11.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

Další úkoly zadavatele stavby, jejího zhotovitele, popřípadě fyzických osob podílejících se na zhotovení stavby a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále koordinátor BOZP) na staveništi stanovuje část 3 zákona č. 309/2006 Sb.…

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništiGarance

7.11.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti v pracovněprávních vztazích upravuje zákon č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) v části páté § 101 až 108. § 101 a 102 pojednává o povinnostech zaměstnatele o předcházení ohrožení života a…

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

Zásady požární bezpečnostiGarance

7.11.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, stanovuje obecnou povinnost právnických a podnikajících fyzických osob plnit zásady požární ochrany ve všech prostorách, které užívají k provozování své činnosti. Za plnění povinností u právnických osob…

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

Evropské dokumenty vztahující se k požární bezpečnostiGarance

7.11.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

Požární bezpečnost staveb je jedním ze základních požadavků, které jsou na stavby kladeny. Základem je společná evropská legislativa, která se váže zejména na volný pohyb zboží (stavebních výrobků) na společném trhu členských států EU a jejich…

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

Zákonné povinnosti v oblasti hodnocení a prevenci rizikGarance

7.11.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnost zaměstnavatele provádět prevenci rizik je stanovena zákonem č. 262/2006 Sb. (zákoník práce). Část pátá zákoníku práce uvádí základní požadavky na zajištění bezpečnosti o ochraně zdraví při práci. Tyto požadavky jsou dále specifikovány v…

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukce staveb podle normy ČSN 73 0810 a norem řady ČSN EN 13501-X+A1Garance

7.11.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

Norma ČSN 73 0810 (účinnosti od 1. 5. 2009) upřesňuje požadavky na stavební výrobky, stavební konstrukce a požárně bezpečnostní zařízení ve vztahu k normám ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 a normám řady ČSN EN 13501-x+A1, případně dalším…

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubkyGarance

7.11.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

Způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci na pracovištích, na nichž jsou zaměstnanci vystaveni nebezpečí pádu z výšky nebo pádu do volné hloubky a bližší požadavky na bezpečný provoz a používání…

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

Kategorizace prací, poskytování pracovnělékařských služeb, osobní ochranné pracovní prostředky, postupy při pracovním úrazu, nemoci z povoláníGarance

7.11.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kategorizaci prací upravuje zákon č. 258/2000 Sb. a jeho prováděcí předpis vyhláška č. 432/2003 Sb. Zákon stanovuje povinnost zaměstnavatele zařadit vykonávané práce podle míry ohrožení zdraví do čtyř kategorií. Vyhláška stanovuje postupy pro…

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

Inženýrský přístup k požární bezpečnostiGarance

7.11.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 24, odst. 3, zákona č. 133/1985 Sb. v platném znění, říká, že ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem Vyhláška MV č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb1 technické podmínky požární ochrany pro navrhování, …

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

Minimum bezpečnosti práce ve výškách a nad hloubkouZáznamGarance

5.11.2012, Ing. Mojmír Klas, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:39:26

Posluchačům jsou na semináři představena podstatná bezpečnostní pravidla pro práci ve výškách nebo nad volnou hloubkou. Téma zahrnuje právní i technické předpisy.

Přístupné pro: ST profi Plus

Nejdůležitější změny v oblasti BOZP v roce 2012

10.10.2012, Zdroj: OS Stavba ČR

Nejdůležitější změny v oblasti BOZP v roce 2012Přehled nových a důležitých vyhlášek a nařízení, která se týkají bezpečnosti práce.

Vypracování plánu BOZP na staveništiGarance

4.7.2012, Ing. Miloslav Kočí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vypracování plánu BOZP na staveništiDotaz, týkající se rozsahu a obsahu Plánu na zajištění BOZP, který vypracovává koordinátor BOZP.

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Nařízení vlády č. 93/2012 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práciArchiv

21.5.2012, Bc. Pavla Motyčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nařízení vlády č. 93/2012 Sb., je druhou novelou nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

Přístupné pro: ST profi | ST profi Plus

Pracovní prostředí na staveništiGarance

11.4.2011, Ing. Marie Pečená, Zdroj: Verlag Dashöfer

V rámci provádění stavby musí být stanoveny povinnosti zhotovitele pro řádné a bezpečné provedení díla. K tomu je zapotřebí, aby:

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práciGarance

11.4.2011, Ing. Marie Pečená, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jednou z povinností zadavatele stavby je určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Projektová dokumentace z hlediska bezpečnosti práceGarance

11.4.2011, Ing. Marie Pečená, Zdroj: Verlag Dashöfer

Již při zpracování projektové dokumentace je nutno věnovat pozornost otázkám bezpečnosti práce, technických zařízení a pracovního prostředí. Projekt musí být podkladem pro vytvoření předpokladů pro bezpečnou realizaci stavebního díla. Tuto povinnost…

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Práce související se stavební činnostíGarance

20.1.2011, Ing. Marie Pečená, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při svařování, včetně natavování izolačních materiálů, a při nahřívání živic v tavných nádobách zhotovitel zajistí dodržení podmínek požární bezpečnosti stanovených zvláštním právním předpisem (vyhláška č. 87/2000 …

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Stroje a strojní zařízeníGarance

20.1.2011, Ing. Marie Pečená, Zdroj: Verlag Dashöfer

Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost půdy, přejezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického…

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus

Betonářské a zednické práceGarance

20.1.2011, Ing. Marie Pečená, Zdroj: Verlag Dashöfer

Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění musí být v každém stadiu montáže i demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. Při jeho montáži, demontáži a používání se postupuje v souladu s průvodní dokumentací výrobce a s…

Přístupné pro: ST právo | ST profi | ST profi Plus
Nahrávám...
Nahrávám...