23/2008 Sb.
Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany …

 

Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k tématu:
Vztahuje se k typu informace:
Vztahuje se k aktuálnosti:
  • Garance aktuálnosti

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

23/2008 Sb., Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění účinném k 27.9.2011

č. 23/2008 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 29. ledna 2008
o technických podmínkách požární ochrany staveb
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
268/2011 Sb.
(k 27.9.2011)
mění, celkem 45 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
Ministerstvo vnitra stanoví podle § 24 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 186/2006 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
(1) Tato vyhláška stanoví technické podmínky požární ochrany pro navrhování, provádění a užívání stavby.
(2) Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES1) .
§ 2
Navrhování a umístění stavby
(1) Stavba musí být umístěna a navržena tak, aby podle
Přístup k tomuto dokumentu mají jen předplatitelé modulu:
STprofi právo | STprofi | STprofi + CSP
Největší on-line knihovna v ČR
Pravidelné zpravodajství
 +420 222 539 333  info@stavebniklub.cz

VÝHODY PŘEDPLATNÉHO

  • Více než 5000 dokumentů z oblasti stavebnictví.
  • Každý měsíc nové nebo aktualizované články psané autorským týmem.
  • Více než 200 právních předpisů v konsolidovaném znění.
  • Garance aktuálnosti a správnosti.
  • On-line semináře a jejich videozáznamy zdarma.
  • Bezplatný odpovědní servis.

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Do not fill this: