dnes je 7.12.2022

Input:

323/2013 Sb., Vyhláška o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz údajů do veřejného rejstříku a o zrušení některých vyhlášek, ve znění účinném k 1.6.2021

č. 323/2013 Sb., Vyhláška o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz údajů do veřejného rejstříku a o zrušení některých vyhlášek, ve znění účinném k 1.6.2021
VYHLÁŠKA
ze dne 2. října 2013
o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz údajů do veřejného rejstříku právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a o zrušení některých vyhlášek
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
459/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění název vyhlášky, § 1, § 2, § 3; vkládá § 13a až 13c a novou část třetí
180/2021 Sb.
(k 1.6.2021)
mění název, § 1, § 2, § 14; ruší § 13c a část třetí
Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 21 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů (dále jen „zákon”):
ČÁST PRVNÍ
PŘEDMĚT ÚPRAVY
§ 1
Tato vyhláška stanoví náležitosti formulářů na podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz údajů do veřejného rejstříku právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů podle zákona (dále jen „rejstřík”).
§ 2
(1) Ministerstvo spravedlnosti uveřejní na svých internetových stránkách formuláře na zápis, změnu nebo výmaz údajů o
a) spolku,
b) pobočném spolku,
c) zahraničním pobočném spolku,
d) nadaci,
e) nadačním fondu,
f) ústavu,
g) společenství vlastníků jednotek,
h) fyzické osobě - podnikateli,
i) veřejné obchodní společnosti,
j) komanditní společnosti,
k) společnosti s ručením omezeným,
l) akciové společnosti,
m) družstvu,
n) evropském hospodářském zájmovém sdružení,
o) evropské společnosti,
p) evropské družstevní společnosti,
q) závodu zahraniční osoby nebo odštěpném závodu zahraniční osoby,
r) odštěpném závodu,
s) obecně prospěšné společnosti,
t) svěřenském fondu,
u) zařízení řídícím se právem jiného státu a působícím na území České republiky, které je strukturou nebo funkcemi podobné svěřenskému fondu (dále jen „zahraniční svěřenský fond”).
 
 
(2) Ministerstvo spravedlnosti uveřejní na svých internetových stránkách formulář na změnu nebo výmaz údajů o odborové organizaci, mezinárodní odborové organizaci, organizaci zaměstnavatelů a mezinárodní organizaci zaměstnavatelů.
ČÁST DRUHÁ
NÁLEŽITOSTI FORMULÁŘŮ
HLAVA I
FORMULÁŘE PRO ZÁPIS JEDNOTLIVÝCH
Nahrávám...
Nahrávám...