dnes je 18.2.2019
Input:

455/1991 Sb., Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění účinném k 1.12.2018

č. 455/1991 Sb.
ZÁKON
ze dne 2. října 1991
o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
231/1992 Sb.
(k 29.5.1992)
mění
231/1992 Sb.
(k 1.1.1993)
ruší § 68 a § 78
591/1992 Sb.
(k 1.1.1993)
doplňuje
600/1992 Sb.
(k 1.1.1993)
doplňuje
273/1993 Sb.
(k 11.11.1993)
mění
303/1993 Sb.
(k 1.1.1994)
mění, doplňuje
38/1994 Sb.
(k 1.4.1994)
doplňuje
42/1994 Sb.
(k 21.3.1994)
doplňuje
136/1994 Sb.
(k 1.7.1994)
doplňuje
200/1994 Sb.
(k 1.1.1995)
mění, doplňuje
237/1995 Sb.
(k 1.1.1996)
doplňuje
286/1995 Sb.
(k 1.1.1996)
mění, doplňuje
94/1996 Sb.
(k 1.6.1996)
mění
95/1996 Sb.
(k 26.4.1996)
mění, doplňuje
147/1996 Sb.
(k 1.1.1997)
mění, doplňuje
19/1997 Sb.
(k 26.2.1997)
doplňuje
49/1997 Sb.
(k 1.4.1997)
mění, doplňuje
61/1997 Sb.
(k 1.7.1997)
mění, doplňuje
79/1997 Sb.
(k 1.1.1998)
mění, doplňuje
217/1997 Sb.
(k 8.9.1997)
doplňuje
280/1997 Sb.
(k 27.11.1997)
mění, doplňuje
15/1998 Sb.
(k 1.4.1998)
doplňuje
83/1998 Sb.
(k 1.7.1998)
mění, doplňuje
157/1998 Sb.
(k 1.1.1999)
mění
167/1998 Sb.
(k 1.1.1999)
mění
159/1999 Sb.
(k 1.10.2000)
mění
356/1999 Sb.
(k 1.3.2000)
mění, též ruší § 27 odst. 2, § 29, § 35, § 36, § 37, § 41, § 59, § 63, § 64 odst. 1, § 71 odst. 3
358/1999 Sb.
(k 14.1.2000)
mění přílohu č. 3
360/1999 Sb.
(k 1.4.2000)
mění § 3 odst. 3 písm. ab)
363/1999 Sb.
(k 1.4.2000)
mění § 3 odst. 3 písm. a)
27/2000 Sb.
(k 1.5.2000)
mění, ruší § 41, přílohu č. 2 skupinu 214, přílohu č. 3 ve skupině 314)
29/2000 Sb.
(k 1.7.2000)
mění v příloze č. 2 skupinu 214, doplňuje nový obor
121/2000 Sb.
(k 1.12.2000)
mění § 3 odst. 1, písm. b) a c)
122/2000 Sb.
(k 12.5.2000)
mění § 3 odst. 3 písm. aa)
123/2000 Sb.
(k 1.7.2000)
mění § 3 odst. 3 písm. j), v příloze č. 3 doplňuje skupinu 315
124/2000 Sb.
(k 1.7.2000)
mění § 45 odst. 4, § 47 odst. 2 písm. c), § 47 odst. 3 písm. b), v příloze č. 1 zařazuje novou 105 skup. 305, přílohu č. 2 skup. 202 a 205)
149/2000 Sb.
(k 1.8.2000)
mění § 3 odst. 2 písm. a), § 31 odst. 12, přílohu č. 3, skup. 304 a 307
151/2000 Sb.
(k 1.7.2000)
mění § 3 odst. 3 písm. i), přílohu č. 2 se skup. 205, přílohu č. 3 skupinu 305
158/2000 Sb.
(k 6.7.2000)
mění v § 3 odst. 3 doplňuje písm. ac)
247/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění v příloze č. 2 skupinu 214
249/2000 Sb.
(k 9.8.2000)
mění v příloze č. 2 skupinu 214
258/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění § 31 odst. 14, příloha č. 2 skup. 214, příloha č. 3 skup. 304 a 314
309/2000 Sb.
(k 1.4.2001)
mění 15 novelizačních bodů
362/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění § 3 odst. 3 písm.a)
409/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění přílohu č. 2
458/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění přílohu č. 2 - doplňuje skupinu 207 o nový obor
61/2001 Sb.
(k 19.2.2001)
mění nepřímo, novelizuje přechodná ustanovení - čl. II novely 356/1999 Sb.
100/2001 Sb.
(k 1.1. 2002)
mění přílohu č. 2, skupinu 214
120/2001 Sb.
(k 1.5.2001)
mění § 3 odst. 2 písm. c, příl. 2 skupinu 214, přílohu 3 skupinu 314
164/2001 Sb.
(k 18.6.2001)
mění v příl. 2 vkládá položku ve skup. 214, v příl. 3 mění text sloupce 2 ve skup. 315
256/2001 Sb.
(k 1.1.2002)
mění, § 3 a přílohu č. 3
274/2001 Sb.
(k 1.1.2002)
mění, přílohy č. 2 a 3
477/2001 Sb.
(k 1.1.2002)
mění v § 3 odst. 3 doplňuje písm. ae)
478/2001 Sb.
(k 5.1.2002)
mění přílohu č. 2, skupinu 214
501/2001 Sb.
(k 31.12.2002)
mění přílohu č. 3, skupinu 314
86/2002 Sb.
(k 1.6.2002)
mění přílohu č. 2, skupinu 214
119/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění přílohu č. 3, skupiny 302 a 314
174/2002 Sb.
(k 24.5.2002)
mění § 19 písm. b), v § 24 doplňuje odst. 2,
§ 25, přílohu č. 2, skupinu 207,
nová přechodná ustanovení
281/2002 Sb.
(k 28.6.2002)
mění § 3 odst. 3 doplňuje písm. af)
308/2002 Sb.
(k 12.7.2002)
doplňuje přílohu č. 3
320/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění § 58 odst. 7, přílohu č. 3, skupinu 314
nález ÚS
476/2002 Sb.
(k 1.3.2003)
nepřímo, ruší novelizaci provedenou zákonem č. 501/2001 Sb.
88/2003 Sb.
(k 1.4.2003)
mění přílohu č. 3, skupinu 314, zachovává znění platné k 31.3.2003
130/2003 Sb.
(k 1.9.2003)
v příl. č. 2 doplňuje skupinu 214, v příl. č. 3 ruší skupinu 315
162/2003 Sb.
(k 1.7.2003)
v § 3 odst. 3 doplňuje písmeno ag)
224/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
v § 3 odst. 2 doplňuje písm. i)
228/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
mění přílohu č. 3, doplňuje obor živnosti
274/2003 Sb.
(k 1.10.2003)
mění slovo „přípravků” v příl. č. 1 skupině 107
354/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
mění přílohu č. 3 - skupinu 314
438/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
mění přílohu č. 2 - skupinu 214; nová přechodná ustanovení
38/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
mění § 3 odst. 3 písm. a)
doplňuje text v poznámce pod čarou č. 12
119/2004 Sb.
(k 19.3.2004)
mění § 11 v odst. 8, § 31, § 65 a § 66 odst. 4
167/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
mění, 126 novelizačních bodů včetně příloh,
nová přechodná ustanovení
257/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
mění § 3 odst. 3 písm. a), pozn. 13a) a 13b) , v příloze č. 3 skupině 314 ruší obor živnosti „Hodnocení kvality investičního instrumentu...”
326/2004 Sb.
(k 31.5.2004)
mění přílohu č. 2 - skupinu 214
mění přílohu č. 3 - skupinu 314
ÚZ 374/2004 Sb.
 
 
499/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
v § 3 odst. 3 doplňuje písm. af), v příl. č. 3 ve skupině 314 doplňuje „vedení spisovny”
695/2004 Sb.
(k 31.12.2004)
v příl. č. ve skupině 214 doplňuje „ověřování množství skleníkových plynů”
58/2005 Sb.
(k 8.2.2005)
mění přílohu č. 2 - skupinu 214
95/2005 Sb.
(k 1.4.2005)
ruší obor „Provozování poštovních služeb” ve skupině 214
127/2005 Sb.
(k 1.5.2005)
mění § 3 odst. 3 písm. i), v příl. č. 2 Skupině 205 ruší text „Poskytování telekomunikačních služeb”,
215/2005 Sb.
(k 1.7.2005)
v § 31 odst. 17 mění a doplňuje slova
253/2005 Sb.
(k 1.7.2005)
v § 3 odst. 3 mění písm. n)
358/2005 Sb.
(k 19.9.2005)
v § 31 odst. 17 nahrazuje a ruší slova
428/2005 Sb.
(k 24.11.2005)
v § 5 odst. 5 vkládá větu
444/2005 Sb.
(k 11.11.2005)
vkládá § 60e, v § 65 odst. 2 vkládá větu, na konci odst. 8 doplňuje větu, v § 66 odst. 2, 3 a 5 vkládá a nahrazuje slova
62/2006 Sb.
(k 8.3.2006)
v § 3 odst. 3 písm. a) vkládá slova
76/2006 Sb.
(k 15.3.2006)
v příloze č. 2 ve skup. 214 ruší slova
109/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
v § 3 odst. 3 vkládá písm. ag)
115/2006 Sb.
(k 1.7.2006)
vkládá slova v § 11 odst. 1 - tuto změnu nelze provést, neboť chybou zákonodárce se mění již neplatné znění
vkládá slova v § 13 odst. 1 písm. b) a c)
131/2006 Sb.
(k 14.4.2006)
mění skup. 214 přílohy č. 2
161/2006 Sb.
(k 27.4.2006)
mění § 5 odst. 5, § 45 odst. 2 písm. i) § 47 odst. 8, § 48 odst. 2 a 3, § 70
165/2006 Sb.
(k 1.9.2006)
v § 5 odst. 6 vkládá slova
179/2006 Sb.
(k 1.8.2007)
v § 3 odst. 3 vkládá duplicitní písm. ag)
(vloženo již zák. č. 109/2006 Sb.)
186/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
v § 3 odst. 2 vkládá písm. j)
191/2006 Sb.
(k 11.6.2006)
ve skupině 214 přílohy č. 2 vkládá položku, nová přechodná ustanovení
212/2006 Sb.
(k 1.6.2006)
ve skupině 214 přílohy č. 2 vkládá a ruší slova, nová přechodná ustanovení
214/2006 Sb.
(k 1.8.2006)
mění 41 novelizačních bodů
225/2006 Sb.
(k 1.7.2006)
ve skupině 203 přílohy č. 2 nahrazuje a vkládá slova
310/2006 Sb.
(k 1.7.2006)
ve skupině 302 přílohy č. 3 vkládá nový obor
315/2006 Sb.
(k 1.9.2006)
mění § 52 odst. 1 a skupinu 314 přílohy č. 3, nová přechodná ustanovení
160/2007 Sb.
(k 2.7.2007)
vkládá § 59
269/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
v § 60 odst. 7 vkládá větu
270/2007 Sb.
(k 31.10.2007)
mění § 6, § 11 odst. 2, § 46 odst. 6, § 47 odst. 5 a § 51 odst. 1
296/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 8, § 13, § 57 odst. 1 písm. a), § 60 odst. 2 písm. k), § 60 odst. 3, nové přechodné ustanovení
130/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění celkem 102 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení
189/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění § 3 odst. 2 písm. a), § 3 odst. 3 písm. t), § 69a, § 70 odst. 1, nová přechodná ustanovení
230/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění § 3 odst. 2 písm. f) a § 3 odst. 3 písm. a)
254/2008 Sb.
(k 1.9.2008)
§ 3 odst. 3 písm. a), § 11 odst. 8, § 31 a § 62
274/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
vkládá § 6a, § 31a; mění § 58, § 73a, přílohy č. 3 a 5; nová přechodná ustanovení
ve znění zákona č. 292/2009 Sb.
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 10, § 17, § 60; nová přechodná ustanovení
285/2009 Sb.
(k 1.11.2009)
mění v § 3 odst. 3 písm. a)
145/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění přílohu č. 2
155/2010 Sb.
(k 1.8.2010)
mění, celkem 68 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
160/2010 Sb.
(k 7.6.2010)
mění § 3 odst. 3 písm. a)
424/2010 Sb.
(k 30.12.2010)
vkládá nový § 78
427/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 10 odst. 1 písm. a), § 10 odst. 4, § 47 odst. 7 a 8, § 48 odst. 2
73/2011 Sb.
(k 1.4.2011)
mění § 45a odst. 4
152/2011 Sb.
(k 1.7.2011)
v § 3 odst. 2 vkládá nové písm. k)
350/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění, přílohu č. 2
351/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 6 odst. 3
355/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 14
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
mění § 3 odst. 2 písm. a) a odst. 3
420/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 8 odst. 5, § 46 odst. 2
428/2011 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 3 odst. 3 písm. a)
458/2011 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 45a
53/2012 Sb.
(k 1.4.2012)
mění § 3 odst. 3 písm. ag), § 21 a slova v přílohách č. 2, 3 a 5
119/2012 Sb.
(k 1.6.2012)
mění § 8 odst. 6, § 11, § 52 odst. 1 a přílohu č. 3; nová přechodná ustanovení
167/2012 Sb.
(k 1.7.2012)
mění, přílohu č. 3
169/2012 Sb.
(k 30.6.2012)
mění, celkem 65 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
199/2012 Sb.
(k 1.7.2012)
mění § 3 odst. 3 a přílohy č. 2, 3 a 4; nová přechodná ustanovení
201/2012 Sb.
(k 1.9.2012)
v příloze č. 2 ruší předmět podnikání „Měření znečišťujících a pachových látek ...”
202/2012 Sb.
(k 1.9.2012)
mění § 3 odst. 2
221/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
vkládá v § 3 odst. 3 písm. aj); ruší v příloze č. 4 bod 54; nové přechodné ustanovení
407/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 60a
234/2013 Sb.
(k 1.10.2013)
mění přílohy č. 2 a 3; nová přechodná ustanovení
241/2013 Sb.
(k 19.8.2013)
mění § 3 odst. 3 písm. a)
279/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění slova v příloze č. 3
303/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění, celkem 48 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
308/2013 Sb.
(k 1.12.2013)
mění § 60a odst. 2
309/2013 Sb.
(k 17.10.2013)
mění § 8, § 60a, § 60b a přílohu č. 3; nová přechodná ustanovení
127/2014 Sb.
(k 1.2.2015)
mění § 3 odst. 3 písm. v)
140/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění, celkem 31 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
267/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění v § 45a odst. 1 až 4
206/2015 Sb.
(k 4.9.2015)
mění přílohy č. 2 a 3; nová přechodná ustanovení
267/2015 Sb.
(k 1.12.2015)
mění přílohu č. 2; nová přechodná ustanovení
88/2016 Sb.
(k 1.5.2016)
mění přílohu č. 2
91/2016 Sb.
(k 15.4.2016)
mění § 3 odst. 3 písm. l)
126/2016 Sb.
(k 1.5.2016)
mění § 7 odst. 4, § 21 odst. 1 písm. f), § 69a odst. 4 písm. b) a přílohy č. 2 a 5; nové přechodné ustanovení
188/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění § 3 odst. 3 písm.b)
229/2016 Sb.
(k 1.8.2017)
mění přílohu č. 3; nová přechodná ustanovení
258/2016 Sb.
(k 1.12.2016)
mění § 3 odst. 3 písm. a) a přílohu č. 2
304/2016 Sb.
(k 23.9.2016)
mění § 3 odst. 3 písm. a)
64/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 8 odst. 2
65/2017 Sb.
(k 31.5.2017)
mění § 60a odst. 2; nové přechodné ustanovení
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění, celkem 16 novelizačních bodů
193/2017 Sb.
(k 1.9.2017)
mění přílohu č. 3
204/2017 Sb.
(k 3.1.2018)
mění § 3 odst. 3 písm. a)
261/2017 Sb.
(k 16.11.2017)
mění § 3 odst. 3 písm. v)
289/2017 Sb.
(k 30.9.2017)
mění, celkem 70 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
111/2018 Sb.
(k 1.7.2018)
mění přílohu č. 3; nová přechodná ustanovení
171/2018 Sb.
(k 1.12.2018)
mění § 3 odst. 3 písm. a) a přílohu č. 2; nová přechodná ustanovení
Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:
ČÁST PRVNÍ
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
HLAVA PRVNÍ
PŘEDMĚT ÚPRAVY
§ 1
Tento zákon upravuje podmínky živnostenského podnikání (dále jen „živnost”) a kontrolu nad jejich dodržováním.
Živnost
§ 2
Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem.
§ 3
(1) Živností není:
a) provozování činnosti vyhrazené zákonem státu nebo určené právnické osobě,
b) využívání výsledků duševní tvůrčí činnosti, chráněných zvláštními zákony, jejich původci nebo autory,2)
c) výkon kolektivní správy práva autorského a práv souvisejících s právem autorským podle zvláštního právního předpisu,2a)
d) restaurování kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi,2b)
e) provádění archeologických výzkumů.2c)
(2) Živností dále není v rozsahu zvláštních zákonů činnost fyzických osob:
a) lékařů, zubních lékařů a farmaceutů2d) , nelékařských zdravotnických pracovníků2e) při poskytování zdravotních služeb a přírodních léčitelů,
b) veterinárních lékařů, dalších veterinárních pracovníků včetně pracovníků veterinární asanace a osob vykonávajících odborné práce při šlechtitelské a plemenářské činnosti v chovu hospodářských zvířat,3)
c) advokátů,4) notářů5a) a patentových zástupců,6) a soudních exekutorů6a)
d) znalců a tlumočníků,7)
e) auditorů8) a daňových poradců,8a)
f) burzovních dohodců8b) ,
g) zprostředkovatelů a rozhodců při řešení kolektivních sporů9) a rozhodců při rozhodování majetkových sporů,9a)
h) úředně oprávněných zeměměřických inženýrů,10)
i) autorizovaných architektů a autorizovaných inženýrů činných ve výstavbě, kteří vykonávají svoji činnost jako svobodní architekti a svobodní inženýři10a,
j) autorizovaných inspektorů, kteří vykonávají svoji činnost jako svobodné povolání10b) ,
k) auditorů bezpečnosti pozemních komunikací52) ,
l) zapsaných mediátorů podle zákona o mediaci.
(3) Živností dále není:
a) činnost bank11) , poskytování platebních služeb11a) , vydávání elektronických peněz11a) , provozování platebních systémů s neodvolatelností zúčtování11a) , směnárenská činnost11d) , činnost pojišťoven12) , zajišťoven, pojišťovacích zprostředkovatelů nebo akreditovaných osob podle zákona upravujícího distribuci pojištění a zajištění, penzijních fondů12a) , penzijních společností55) , spořitelních a úvěrních družstev12b) , komoditních burz8b) , organizátorů regulovaných trhů13b) , obchodníků s cennými papíry13b) a jejich vázaných zástupců13b) a činnost osob zabývajících se obhospodařováním nebo administrací investičního fondu anebo zahraničního investičního fondu a činnosti osob provádějících vypořádání obchodů s cennými papíry13a) , činnosti osob provádějících přijímání a předávání pokynů nebo investičního poradenství týkající se investičních nástrojů za podmínek stanovených zvláštním zákonem13b) a jejich vázaných zástupců13b) , činnost ratingových agentur13c) , činnost poskytovatelů služeb hlášení údajů, činnost akreditovaných osob podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu, poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru a činnost akreditovaných osob podle zákona upravujícího spotřebitelský úvěr,
 
Nejnavštěvovanější semináře
.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz