dnes je 1.12.2023

Input:

499/2006 Sb., Vyhláška o dokumentaci staveb, ve znění účinném k 1.1.2018

č. 499/2006 Sb., Vyhláška o dokumentaci staveb, ve znění účinném k 1.1.2018
VYHLÁŠKA
ze dne 10. listopadu 2006
o dokumentaci staveb
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
62/2013 Sb.
(k 29.3.2013)
mění; nová přechodná ustanovení
405/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění; nová přechodná ustanovení
Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon):
§ 1
(1)  Tato vyhláška stanoví rozsah a obsah
a)  dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen „stavba”),
b)  dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území,
c)  dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území,
d)  společné dokumentace pro vydání ho povolení,
e)  projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení,
f)  projektové dokumentace pro provádění stavby a
g)  dokumentace skutečného provedení stavby.
(2)  Tato vyhláška dále stanoví náležitosti dokumentace bouracích prací, obsahové náležitosti stavebního deníku, jednoduchého záznamu o stavbě a způsob jejich vedení.
(3)  Tato vyhláška se nevztahuje na projektovou dokumentaci pro stavby letecké, stavby drah , stavby dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací podle § 194 písm. c) stavebního zákona, s výjimkou dokumentace pro vydání společného povolení pro stavby drah, stavby dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací.
§ 1a
Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby
(K § 86 odst. 6 a § 94c odst. 3 stavebního zákona)
(1)  Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby je stanoven v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(2)  Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění liniové stavby technické infrastruktury včetně souvisejících technologických objektů je stanoven v příloze č. 2 k této vyhlášce.
(3)  Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby dráhy je stanoven v příloze č. 3 k této vyhlášce.
(4)  Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby dálnice, silnice, místní komunikace a veřejné účelové komunikace je stanoven v příloze č. 4 k této vyhlášce.
(5)  Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění souboru staveb v areálu jaderného zařízení je stanoven v příloze č. 5 k této vyhlášce.
§ 1b
Dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území
(K § 86 odst. 6 a § 94c odst. 3 stavebního zákona)
Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území je stanoven v příloze č. 6 k této vyhlášce.
§ 1c
Dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
(K § 86 odst. 6 a § 94c odst. 3 stavebního zákona)
Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území je stanoven v příloze č. 7 k této vyhlášce.
§ 1d
Dokumentace pro vydání společného povolení
(K § 94l odst. 7 a § 94s odst. 6 stavebního zákona)
(1)  Rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení je stanoven v příloze č. 8 k této vyhlášce.
(2)  Rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení liniové stavby technické infrastruktury
Nahrávám...
Nahrávám...