dnes je 24.5.2024

Input:

Aquaparky

15.10.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.6.3
Aquaparky

Ing. arch. akad. arch. Jan Vrana

Aquapark je veřejné zařízení velmi atraktivní, ale i investičně a provozně velmi náročné.

Je třeba plně respektovat ekonomické skutečnosti nejen při výběru lokality, ale i při stanovení koncepce, rozsahu, určení priorit, technického a technologického vybavení.

Úspěšná realizace aquaparku a hlavně úspěšný provoz celého zařízení musí vycházet z podrobného posouzení všeobecných aspektů, marketingového plánu, finanční přípravy, výběr dobrého projektu, určení vhodného realizátora, dodavatele stavby a personálního zajištění provozu a chodu aquaparku.

SOUHRN VŠEOBECNÝCH ASPEKTŮ PROJEKTU

Urbanizmus

— soulad s územním plánem

— dopravní dostupnost – parkování, MHD

— polohová, výšková, plošná a všeobecná vhodnost místa

— ekologie – vzduch, voda, zeleň, bioprostředí

— možnosti napojení na inženýrské sítě ZT, EL, plyn, teplo

— okolní zástavba + výhled – vazby na jiné aktivity

— sociální prostředí, dostupnost návštěvníků

Nutnost průzkumu lokality a zaměření

— povětrnostní podmínky

— hydrogeologický a geologický průzkum

— denorologický průzkum

— zjištění stávajících inženýrských sítí

— nutnost EIA ? – vynětí z ZPF

— demografie – spádovost

— dekontaminace území starých prům. areálů

— marketingový průzkum

— průzkum na trhu plaveckých center

Formulování poslání a cílů výstavby

Základní charakteristika sport + zábava, ext., int. rekreace

Spádová oblast město 100 000 obyvatel + okolní populace

Stanovení funkční náplně – základní sportovní příprava, bazénová zábava, relaxace, školy

Stanovení doprovodných aktivit gastro – občerstvení, fitness, sauna, bowling, masáže, hry,

exteriérové terasy, hřiště pro děti, beach volejbal

Předpokládané kapacity investice

— návštěvníci

— velikost vodní plochy

— velikost obestavěného prostoru

— velikost pozemku

— parking

Výchozí prvky pro ověřovací studie

— stavební program – vodní prvky

— dispozice, objemy, velikosti

— architektura konstrukce

— technologie

Plánování přípravy projektu – lhůty

— investiční záměr – stanovení rozsahu

— schvalovací proces celé investice

— ověřovací objemová, architektonická studie

— rozhodnutí o výběru lokality

— majetkoprávní jednání – investiční příprava

— projektová příprava

— schvalovací proces

— výběr dodavatele

— výstavba areálu

— zkušební provoz

— zahájení provozu areálu

TVORBA MARKETINGOVÉHO PLÁNU

Rozsah poskytovaných služeb musí vycházet z velikosti investic, musí však zohlednit veškeré současné moderní trendy, a to jak v oblasti vodních atrakcí, tak v oblasti technologie, prostoru s ohledem na jeho vytápění a údržbu.

Návštěvnost veřejnosti podložená kvalitou poskytovaných služeb dává předpoklad účtovat tzv. vyšší ceny, které jsou k rozvoji a zabezpečení plaveckých center nezbytné. Cenovou politikou určujeme i strukturu návštěvníků.

Úspornější a méně honosnější varianta aquacentra se projeví menšími náklady na provoz a strukturálním rozdělením návštěvníka na 75 % návštěvníků z města a 25 % návštěvníků z okolních spádových oblastí. Nákladnější varianta výše uvedený poměr v praxi otočí ve prospěch návštěvníků ze spádových oblastí. S ohledem na ekonomiku provozu a rozpočet města je praktická úspornější investice (nižší náklady na provoz, návratnost investice, dotace atd.).

Investor si musí stanovit horní hranici finančních prostředků, které je ochoten v případě potřeby každoročně formou dotací na provoz z rozpočtu města investovat!

Způsob prodeje:

— jednotlivé vstupy přes pokladnu recepce

— permanentní karty (mnoho variant)

— předprodej vstupenek + předplatné přes podniky

— smluvní poskytování služeb klientům příspěvkových organizací za výhodných podmínek

— prodej služeb prostřednictvím organizací Save Max apod.

— prodej prostřednictvím klubového systému a to z účtu zákazníka nebo hotově

— ostatní druhy prodeje je možné zpracovat dle požadavku investora a charakteru projektu

Ceny za vstupné:

vzhledem k velkým rozdílům výše vstupného v jednotlivých regionech, které vycházejí z poptávky a ekonomických možností obyvatel regionu, je tato příjmová položka stanovena na základě strategie investora.

Je-li investorem město a pro své občany chce zajišťovat službu dostupnou všem, cena je do 40 Kč (dotuje rozdíl mezi náklady za provoz a příjmy, který se pohybuje v rozpětí statisíců korun až desítek miliónů korun, dle charakteru provozu, místa provozu a strategie). V případě, že provozovatel usiluje o minimalizaci ztrát z provozu, účtuje vyšší ceny.

Návštěvníci plaveckých center vnímají stejným způsobem většinu plaveckých bazénů a špatně je rozlišují. Je zapotřebí vytvořit návrh tzv. marketingový mix, který požadované rozlišení umožní.

Jedná se o tyto oblasti:

— reklama (informativní, přesvědčovací, připomínající)

— způsoby osobního prodeje

— public relation

— formy podpory prodeje

Tato oblast je aktuální jak v rozhodovacím řízení před projektovou činností, ale i před a při zahájení provozu.

MODEL PROVOZNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZBORU BAZÉNU

Do této kapitoly po odsouhlasení projektové dokumentace, odsouhlasení představy o způsobu řízení a dílčích kroků spojených s budoucím provozem, je nezbytné zapracovat níže uvedená témata do organizace řízení provozu plaveckého centra.

Dokumenty týkající se postavení projektu na trh

— dosažení tržního podílu na trhu

— zvýšení prodejnosti + obsazení trhu

— upevnění pozice na trhu plaveckých center

Dokumenty v ekonomické oblasti

— cenová politika v návaznosti na konkurenční prostředí

— metody vedoucí ke zvýšení zisku a rentability obratu

— rozpočtové plány (roční, nákladů a výnosů, spotřeby energií, mezd, režijních nákladů, oprav, nákupu surovin, zboží)

Dokumenty v sociální oblasti

— zajištění kvalifikovaných pracovníků na jednotlivé provozy

— mzdová politika

— způsoby odměňování + motivační kritéria

— doplňování a zvyšování kvalifikací

— organizace rozpisu služeb – vytváření organizačních struktur

Dokumenty v oblasti bezpečnosti práce, hygieny, požární ochrany, provozních řádů a pokynů

Tyto oblasti jsou nezbytnou součástí jak před zahájením provozu, tak v jeho průběhu a neustále se vyvíjí dle rozsahu a organizace poskytovaných služeb. Dále sem budou patřit účetní předpisy, daňová soustava, cenová pravidla, celní předpisy, sociální předpisy atd.

DEFINOVÁNÍ VARIANT DLE VELIKOSTI INVESTICE

Varianta A — 200 mil. Kč

Varianta B — 250 mil. Kč

Varianta C — 300 mil. Kč

Varianta D — 350 mil. Kč

Varianta E — 400 mil. Kč

VARIANTA A – INVESTICE 200 mil. Kč
Základní charakteristika zábava + rekreace + fitnessinteriér + exteriérplavecký sport (25 m bazén)
Spádová oblastCílová skupina osob 80 000veřejnost, zájezdyškoly, výkonnostní sport
Základní funkční náplň rekreační koupánírelaxace, rekreaceplavecký výcvik, trénink
Vybavenívodní prvky rekreační bazén 200 m2dětský bazén 20 m2plavecký bazén 300 m2sauna M,Žpára M,Žrekreační venkovní bazén 180 m2dětský venkovní bazén 50 m2tobogán 2xdětská skluzavka 2xdivoká řeka - protiproud 50 m2vřídlo, masážní lavice, vířivka 2x,lanoCELKEM 800 m2
Přidružené aktivity fitness + aerobic + spinninggastro - občerstvení + barmasáže, soláriahry - Jungleland, horolezecká pohybl. stěnaautomaty nápojeklubovnyvenkovní hřiště, opalovací terasy
Kapacitní údaje objektu- vodní plocha m2- plocha objektu- zastavěná plocha- obestavěný prostor- velikost pozemku- parking 260 aut- velikost lokality celkem 800 m23 400 m21 800 m220 000 m210 500 m25 000 m21,5 ha
Provozní údaje kapacity- počet návštěvníků/rok – max.- počet zaměstnanců- objem vody celkem m3- denní spotřeba vody m3- provozní doba/vstupné- spotřeba vody/rok m3 280 000 osob35 - 381 000 m3100 m3po, st, pá 6 - 22, út, čt 7 - 22, so - ne 9 - 22 60 Kč dosp., 40 Kč děti40 000 m3
- spotřeba tepla- spotřeba el. energie- provozní náklady/rok- příjmy/rok 8 800 GJ1 168 000 kwh10 - 12 mil. Kč14 mil. Kč
Rámcový stavební programPřidružené aktivityTechnické zázemí plavecká hala 800 m2šatny - kabiny, skříňky 180 m2sprchy, WC 60 m2vstup recepce 60 m2gastro 200 m2sauna, pára, masáže 100 m2zázemí personál 80 m2administrativa 40 m2sklady 40 m2fitness + aerobic vč. zázemí 350 m2hry Jungleland vč. zázemí 220 m2snack bar vč. zázemí 100 m2výměník 50 m2bazén. technologie vč. akumulace 200 m2sklady – chemie 25 m2rozvodna 20 m2instalační kanály 130 m2strojovna VZT 150 m2ostatní 20 % 240 m2
Zastavěná plocha objektu 1 800 m2
Plocha objektu celkem 3 400m2
Obestavěný prostor objektu 20 000 m3
Exteriérová zařízení rekreační bazén + tobogán 180 m2dětský bazén, skluzavky 50 m2šaty, sprchy, WC letní 200 m2opalovací terasy 600 m2hřiště 600 m2+travnaté rekr. Plochy 1 000 m2komunikace, chodníky 800 m2parking 5 000 m2
Pozemek celkem+ rezerva na rozvoj 10 500 m2 5 000 m2 15 500 m2
Odhad investičních nákladůbez pozemku a vyvolaných investic Stavba 120 mil. KčTechnologie 25 mil. KčExteriér 30 mil. Kčinž. sítě 20 mil. Kčcelkem 195 mil. Kč
Lhůty / měsíce investiční a projektová příprava 12 měsícůvýstavba 24 měsícůcelkem 36 měsíců

VARIANTA B – INVESTICE 250 mil. Kč
Základní charakteristika zábava + rekreace + fitnessinteriér + exteriér (není 25 m bazén)
Spádová oblastCílová skupina osob 100 000veřejnost, zájezdyškoly, výkonnostní sport
Základní funkční náplň rekreační koupánírelaxace, rekreacefitness + aerobic
VybaveníVodní prvky rekreační bazén se zónami 380 m2dětský bazén s brouzdalištěm 60 m2sauna M,Žpára M,Žrekreační venkovní bazén 420 m2dětský venkovní bazén 100 m2tornádo - space bowltobogán 2xdětská skluzavka 2xdivoká řeka protiproud 40 m2vřídlo, masážní lavice, vířivka 2x,lano, aquagym - vodní posil. strojeCELKEM 1 000 m2
Přidružené aktivity fitness + aerobic + spinninggastro - občerstvení + barmasáže, soláriahry - Jungleland, horolezecká pohybl. stěnaautomaty nápoje
Kapacitní údaje objektu- vodní plocha m2- plocha objektu- zastavěná plocha- obestavěný prostor- velikost pozemku- parking 260 aut- velikost lokality celkem 1 000 m25 690 m22 700 m232 000 m313 500 m26 500 m22 ha
Provozní údaje kapacity- počet návštěvníků/rok – max.- počet zaměstnanců- objem vody celkem m3- denní spotřeba vody m3- provozní doba/vstupné- spotřeba vody/rok m3 380 000 osob35 - 381 200 m3100 m3po, st, pá 6 - 22, út, čt 7 - 22, so - ne 9 - 22 60 Kč dosp. 40 Kč děti 50 000 m3
- spotřeba tepla- spotřeba el. energie- provozní náklady/rok- příjmy/rok 10 800 GJ1 300 000 kwh14 mil. Kč14 mil. Kč
Rámcový stavební programPřidružené aktivityTechnické zázemí plavecká hala 1 100 m2šatny – kabiny, skříňky 280 m2sprchy, WC 150 m2vstup recepce 150 m2gastro 280 m2sauna, pára, masáže 50 m2zázemí personál 150 m2administrativa 80 m2sklady, úklid 40 m2fitness + aerobic vč. zázemí 350 m2hry Jungleland vč. zázemí 220 m2snack bar vč. zázemí 250 m2výměník 60 m2bazén. technologie vč. akumulace 280 m2sklady – chemie 60 m2rozvodna 40 m2instalační kanály 260 m2strojovna VZT 250 m2ostatní 20 % 830 m2
Zastavěná plocha objektu 2 700 m2
Plocha objektu celkem 4 980 m2
Obestavěný prostor objektu 32 000 m3
Exteriérová zařízení rekreační bazén + tobogán 420 m2dětský bazén, skluzavky 100 m2šaty, sprchy, WC letní 220 m2opalovací terasy 600 m2hřiště 600 m2+travnaté rekr. Plochy 1 500 m2komunikace, chodníky 800 m2parking 6 700 m2
Pozemek celkem+ rezerva na rozvoj 13 500 m2 6 500 m2 20 000 m2
Odhad investičních nákladůbez pozemku a vyvolaných investic Stavba 208 mil. KčTechnologie 20 mil. KčExteriér 25 mil. Kčinž. sítě 10 mil. Kčcelkem 163 mil. Kč
Lhůty / měsíce investiční a projektová příprava 12 měsícůvýstavba 24 měsícůcelkem 36 měsíců

VARIANTA C – INVESTICE 300 mil. Kč
Základní charakteristika zábava + rekreace + fitnessinteriér + exteriér, 25 m bazén
Spádová oblastCílová skupina osob 100 000veřejnost, zájezdyškoly, výkonnostní sport
Základní funkční náplň rekreační koupánírelaxace, rekreacefitness + aerobicplavecký výcvik, trénink
VybaveníVodní prvky rekreační bazén se zónami 220 m2dětský bazén s brouzdalištěm 60 m2plavecký bazén 300 m2sauna, pára M, Žrekreační venkovní bazén 300 m2dětský venkovní bazén 80 m2tornádo - space bowl 80 m2tobogán 2xdětská skluzavka 2xdivoká řeka - protiproud 40 m2vřídlo, masážní lavice, vířivka 2x,lano, aquagym - vodní posil. Strojeinteraktivní dětské hryCELKEM 1 080 m2
Přidružené aktivity fitness + aerobic + spinninggastro - občerstvení + barmasáže, soláriahry - Jungleland, horolezecká pohybl. stěnaautomaty nápojeklubovny oddílu, polyfunkční sál
Kapacitní údaje objektu- vodní plocha m2- plocha objektu- zastavěná plocha- obestavěný prostor- velikost pozemku- parking 260 aut- velikost lokality celkem 1 000 m25 690 m23 200 m236 500 m314 000 m27 000 m22,1 ha
Provozní údaje kapacity- počet návštěvníků/rok – max.- počet zaměstnanců- objem vody celkem m3- denní spotřeba vody m3- provozní doba/vstupné- spotřeba vody/rok m3 400 000 osob36 - 401 300 m3120 m3po, st, pá 6 - 22, út, čt 7 - 22, so - ne 9 - 22 60 Kč dosp. 40 Kč děti50 000 m3
- spotřeba tepla- spotřeba el. energie- provozní náklady/rok- příjmy/rok 11 000 GJ1 300 000 kwh15 mil. Kč14,5 mil. Kč
Rámcový stavební programPřidružené aktivityTechnické zázemí plavecká hala 1 400 m2šatny – kabiny, skříňky 340 m2sprchy, WC 150 m2vstup recepce 120 m2gastro 280 m2sauna, pára, masáže 150 m2zázemí personál 150 m2administrativa 80 m2sklady, úklid 40 m2fitness + aerobic vč. zázemí 350 m2klubovna + trenéři, polyfunkční sál 150m2hry Jungleland vč. zázemí 220 m2snack bar vč. zázemí 250 m2výměník 80 m2bazén. technologie vč. akumulace 300 m2sklady – chemie 40 m2rozvodna 20 m2instalační kanály 320 m2strojovna VZT 300 m2ostatní 20 % 950 m2
Zastavěná plocha objektu 3 200 m2
Plocha objektu celkem 5 690 m2
Obestavěný prostor objektu 36 500 m3
Exteriérová zařízení rekreační bazén + tobogán 220 m2dětský bazén, skluzavky 80 m2šaty, sprchy, WC letní 220 m2opalovací terasy 600 m2hřiště 600 m2+travnaté rekr. plochy 1 800 m2komunikace, chodníky 800 m2parking 7 000 m2
Pozemek celkem+ rezerva na rozvoj 14 000 m2 7 000 m2 21 000 m2
Odhad investičních nákladůbez pozemku a vyvolaných investic Stavba 219 mil. KčTechnologie 25 mil. KčExteriér 30 mil. Kčinž. sítě 21 mil. Kčcelkem 295 mil. Kč
Nahrávám...
Nahrávám...