dnes je 8.2.2023

Input:

Archeologický průzkum a koordinátor BOZP

26.3.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Jaký je vztah organizací, které provádějí archeologický průzkum, ke koordinátorovi BOZP na staveništi? Jedná se o zhotovitele ve smyslu zák. č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se všemi jejich povinnostmi?

Odpověď na otázku je dle mého názoru jednoduchá a říká ANO. Dotaz však je dobře trochu blíže rozebrat.


Z formulace dotazu je zjevné, že se archeologický průzkum provádí na staveništi, kde jsou splněny všechny 3 podmínky pro určení koordinátora BOZP na staveništi, tzn. na staveništi je nebo bude více než jeden zhotovitel (nemusí zde být současně), je vydáno stavební povolení nebo je stavba oznámena stavebnímu úřadu a rozsah prací přesáhne zákonné parametry, kterými jsou 500 osobodní (stavba trvá více než 500 dní v přepočtu na jednu fyzickou osobu) a nebo stavba bude trvat více než 30 pracovních dní a více než 1 den zde bude více jak 20 pracovníků. Za této situace je celkem logické, že organizace provádějící archeologické činnosti na staveništi je posuzována jako zhotovitel a vztahují se na ní všechny povinnosti zhotovitele určené zákonem č. 309/2006 Sb. Zejména se jedná o povinnost informovat koordinátora v dostatečném (8 dní) časovém předstihu o zvolených postupech, podle nichž bude archeologický průzkum probíhat, přičemž tyto postupy řeší opatření pro odstranění nebo

Nahrávám...
Nahrávám...