dnes je 13.8.2022

Input:

Bezpečnost elektrických spotřebičů na pracovištích

8.1.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Co elektrické spotřebiče jsou, jaká hlavní nebezpečí od nich hrozí, jak se před nimi chránit, nejčastější nedostatky a jak je oblast regulována předpisy.

Současný život si neumíme představit bez používání el. spotřebičů a to jak v domácnosti, při zájmové mimopracovní činnosti, tak i na pracovištích.

1. Definice elektrických spotřebičů

Co je považováno za el. spotřebič uvádí ČSN 33 1600 ed. 2. Jsou to elektrická zařízení určená k užívání, která není třeba před užíváním zvlášť seřizovat a která se jednoduchým způsobem připojují k el. napájení.

Za el. spotřebiče lze tedy považovat spotřebiče:

  • pro domácnost a podobné účely (el. vařiče, mixéry, kuchyňské roboty, ledničky, pračky, vysavače, myčky, holicí strojky, kulmy, feny, …),
  • pro průmyslové a řemeslné použití,
  • pro použití ve veřejně přístupných prostorách (školy, zdravotnická zařízení, hotely, …), v administrativě.

Dále jsou to:

  • el. přístroje používané v laboratořích,
  • nepřipevněná el. svítidla (stolní a stojanové lampy, přenosná svítidla, …)
  • el. přenosné nářadí,
  • zařízení spotřební elektroniky (radiopřijímače, televizní přijímače, přehrávače, …),
  • zařízení informační techniky (stolní a přenosné počítače, tiskárny, kopírky, skenery, faxy, projektory, nabíječky, …),
  • prodlužovací a odpojitelné přívody používané k výše uvedeným el. zařízením trvale nebo občas.

2. Nebezpečí od elektrických spotřebičů

El. spotřebiče jsou pro své uživatele kromě užitku i zdrojem nebezpečí.

Za hlavní nebezpečí od el. spotřebičů je považována elektrická energie sloužící k jejich napájení. Přítomnost elektřiny na nežádoucích místech spotřebičů je lidskými smysly nezjistitelná do okamžiku, než se nebezpečného místa dotkneme. Potom ale bývá pozdě, protože po uchopení, v důsledku křeče, není možné se ze zásahu el. proudem uvolnit. Pokud nelze spotřebič od zdroje el. proudu odepnout samotným postiženým nebo někým dalším na místě přítomným (vypnutím nebo vytržením ze zásuvky), je na malér zaděláno. Trvá-li průchod el. proudu postiženým delší dobu, následuje zástava srdce, zástava dechu. Když není postižený vyproštěn z dosahu elektřiny a není včas poskytnuta první pomoc, následuje zpravidla smrt.

Za bezpečné od úrazu el. proudem jsou považovány el. spotřebiče připojené na bezpečné malé napětí a bateriové i akumulátorové spotřebiče (to neplatí pro připojení k síti nízkého napětí při nabíjení akumulátorů).

Průchodem el. proudu spotřebičem může rovněž dojít k nežádoucímu zahřátí, což může způsobit uživateli popáleniny, nebo zavinit požár se všemi jeho důsledky.

El. spotřebič může být nebezpečný i svou funkcí. Může ohrozit mechanickými částmi (použité nástroje, pohybující se části apod.), nebo tepelnou energií. Vhodný způsob použití a ochrany před těmito nebezpečími řeší návod výrobce.

Dalším možným nebezpečím je nepřiměřený hluk způsobený el. spotřebičem, zvláště při současné činnosti více spotřebičů (některé ruční el. nářadí). V těchto případech je povinností zaměstnavatele postupovat podle § 7 zák. č. 309/2006 Sb. tj. zjišťovat hodnoty hluku měřením a podle výsledků přijímat patřičná opatření.

Způsob ochrany zaměstnanců proti hluku se uvádí i v návodech výrobce pro jednotlivé spotřebiče.

3. Ochrana před nebezpečím od nových elektrických spotřebičů

Nové výrobky, tedy i spotřebiče, musí být zhotoveny takovým způsobem, aby v žádném případě uživatele neohrozily. Musí splňovat požadavky nař. vl. č 378/2001 Sb., 17/2003 Sb., 176/2008 Sb., případně jiného speciálního předpisu.

Výrobce musí podle zák. č. 22/1997 Sb. doložit bezpečnost výrobku ES prohlášením o shodě a označením CE na štítku. Součástí dodávky musí být i návod výrobce ke správnému používání a údržbě. Návod musí být v českém jazyce. Uživatele spotřebiče musí upozorňovat na všechna možná rizika, spojená s jeho používáním, která nemohl výrobce odstranit při výrobě. Návod výrobce pro používání je zásadním dokumentem, podmínkou, která musí být splněna aby bylo zaručeno bezpečné užívání. Je v zájmu uživatele návod respektovat, protože od toho se odvíjí i případná záruka při poruše spotřebiče v záruční době.

4. Ochrana před nebezpečím od elektrických spotřebičů v provozu

El. spotřebiče jsou u zaměstnavatelů používány jak k vlastní činnosti (informační technika, el. ruční nářadí, lokální osvětlení), tak pro zajištění sociálního zázemí (ledničky, vařiče, mikrovlnné trouby, el. topidla). Ve všech případech je zaměstnavatel odpovědný za stav el. spotřebičů a za to, že neohrožují bezpečnost zaměstnanců. Za tím účelem je povinen hodnotit rizika spojená s provozem el. spotřebičů, přijímat

Nahrávám...
Nahrávám...