dnes je 28.5.2024

Input:

Co považujeme za náklady stavby?

6.7.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Za náklady stavby považujeme takové náklady, které zhotovitel musí vynaložit na to, aby realizoval smluvně dohodnutou stavební zakázku.

Za náklady stavby považujeme takové náklady, které zhotovitel musí vynaložit na to, aby realizoval smluvně dohodnutou stavební zakázku.

Kalkulace cen stavebních prací, která je podkladem pro nabídku zhotovitele, je kalkulací předběžnou. Teprve výsledná kalkulace, založená na účetnictví, zobrazí konečné náklady dodavatele.

Struktura nákladů je založena na položkách kalkulačního vzorce. Výkonnost zhotovitele dokladují zpravidla odvozené položky od kalkulačního vzorce.

Především to jsou vlastní náklady výroby (VNV), které je možné zúčetnictví vysledovat, jsou to náklady položek kalkulačního vzorce, které se přímo podílejí na výrobě. Tvoří je součet přímých nákladů a režie výrobní. To jsou právě ty položky, které kalkulant počítá. Součet těchto nákladů má kdispozici stavba a právě je provoz stavby může ovlivnit.

Dalšími odvozenými položkami jsou např., úplné vlastní výkony (UVN), to jsou vlastní náklady výroby, rozšířené o náklady na správní režii. Jsou to náklady, přímo se podílející na výrobě. Protože je ale správní režie rozpočtovanou položkou, její podíl na konkrétní stavbě lze jen těžko spočítat.

Zpracovací náklady (ZN) přinášení objektivní obraz o výkonnosti dodavatele. Zpracovací náklady jsou vlastně úplné vlastní výkony očištěné od nákladů na materiál.

Přímé zpracovací náklady (PZN) jsou přímými náklady, od kterých jsou odečteny náklady na přímý materiál.

Vrozpočtování staveb jsou známy i jiné, než výše uvedené a skalkulačním vzorcem spojené pojmy. Je to především tzv. hrubé rozpětí (neboli kontribuce) a tzv. krycí příspěvek.

Hrubé rozpětí (HR) tvoří součet nákladů nepřímých (RV+RS) a zisk. Tato veličina nemá sice vtržní ekonomice pro stavební firmu praktickou vypovídací schopnost. Nemá totiž vkalkulaci žádnou vazbu na kalkulaci a firemní účetnictví. Bývá proto nahrazeno implicitním krycím příspěvkem (KP), tvořeným součtem režie správní a zisku

Nahrávám...
Nahrávám...