dnes je 24.3.2023

Input:

Dešťová voda

12.6.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Je dešťová voda ze samostatné dešťové kanalizace ( svody střech a parkovišť, vybudované lapoly ) považovaná za vodu odpadní?

Pojem „srážková voda“ uvedený v ustanovení § 1 odst. 4 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, zahrnuje pro účely vymezení oddílné kanalizace sloužící k odvádění srážkových vod povrchové vody vzniklé odtokem srážkových vod z pozemků a staveb.

Ustanovení § 2 odst. 2 zákona o vodovodech a kanalizacích dále říká, že:“ (2) Kanalizace je provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující kanalizační stoky k odvádění odpadních vod3) a srážkových vod společně nebo odpadních vod samostatně a srážkových vod samostatně, kanalizační objekty, čistírny odpadních vod, jakož i stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizace. Odvádí-li se odpadní voda a srážková voda společně, jedná se o jednotnou kanalizaci a srážkové vody se vtokem do této kanalizace přímo, nebo přípojkou stávají odpadními vodami. Odvádí-li se odpadní voda samostatně a srážková voda také samostatně, jedná se o oddílnou kanalizaci. Kanalizace je vodním dílem.“

S ohledem na

Nahrávám...
Nahrávám...