dnes je 13.4.2024

Input:

Dohoda o provedení práce po velké novele zákoníku práce

13.6.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1. 1. 2012 vešla v účinnost významná novela zákoníku práce. Novela změnila podmínky pro dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr či například výši odstupného.

Právní úprava dohody o provedení práce je obsažena v § 75 zákoníku práce. Dohoda o provedení práce se sjednává zpravidla za účelem splnění určitého individuálně vymezeného úkolu jako překlad textu, jednorázový úklid, přednes přednášky, výkon určité sezónní práce apod. Zákoník práce nevylučuje ani vymezení úkolu druhově, což potvrdil i Nejvyšší správní soud ČR, který se vyjádřil ještě k právní úpravě dohody o provedení práce podle starého zákoníku práce.

Judikát

Usnesení Nejvyššího správního soudu ČRze dne 16. 11. 2010, č. j. 6 Ads 48/2009 – 87:

„Předmětem dohody o provedení práce podle § 236 starého zákoníku práce mohl být nejen jednorázový, individuálně definovaný pracovní úkol, ale, za předpokladu, že z dohody bylo patrné, na jaký časový úsek byla uzavřena, i pracovní úkol spočívající v opakované a určitými charakteristickými rysy specifikované činnosti zaměstnance pro zaměstnavatele, samozřejmě v obou případech za podmínky, že předpokládaný rozsah práce (pracovního úkolu) nebyl vyšší než 100 hodin.“ 

Podstatné náležitosti dohody o provedení práce

V dohodě o provedení práce musí být uvedena především doba, na kterou se dohoda uzavírá; jiné náležitosti zákoník práce nestanoví. V praxi se v dohodě o provedení práce dále bude sjednávat zejména druh práce, a ujednání o odměně za splnění pracovního úkolu.

Písemná forma

Zákoník práce vyžaduje pro uzavření dohody o provedení práce písemnou formu. Zaměstnavatel je tedy povinen se zaměstnancem uzavřít dohodu o provedení práce písemněje povinen jedno vyhotovení dohody vydat zaměstnanci. V případě, že by dohoda nebyla uzavřena písemně, bude neplatná, ale pouze relativně. To znamená, že dohoda bude považována za platnou, než se některá smluvní strana neplatnosti nedovolá. S ohledem na skutečnost, že se dohodou o provedení práce zakládá pracovněprávní vztah, použije se ustanovení § 20 odst. 2 zákoníku práce, podle kterého platí, že v takovém případě je možné se neplatnosti dovolat, jen nebylo-li již započato s plněním. Nedostatek písemné formy současně mohou smluvní strany kdykoliv odstranit

Nahrávám...
Nahrávám...