dnes je 13.7.2024

Input:

Dokumentace ocelových konstrukcí podle vyhlášky č. 499/2006 Sb.

11.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

18.3
Dokumentace ocelových konstrukcí podle vyhlášky č. 499/2006 Sb.

Martin Šturma – Igor Lüftner

Podle § 154 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, je vlastník ocelové konstrukce povinen uchovávat po celou dobu její existence dokumentaci jejího skutečného provedení, rozhodnutí, osvědčení, souhlasy, ověřenou projektovou dokumentaci, popřípadě jiné důležité doklady týkající se ocelové konstrukce. Pro účely kontroly a údržby má význam dokumentace pro provádění stavby a dokumentace skutečného provedení stavby. V případě prodeje ocelové konstrukce si má nový vlastník tyto dokumenty vyžádat.

Obsah této projektové dokumentace stanovuje ve svých přílohách vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. a vyhlášky č. 405/2017 Sb. Zpracování projektové dokumentace

Nahrávám...
Nahrávám...