dnes je 19.6.2024

Input:

Dřevěné garáže

7.7.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.5.5.3
Dřevěné garáže

Ing. Bohumír Číhal

Montované dřevěné konstrukce, sloužící pro garážování dopravních prostředků jsou lehké celodřevěné stavby, určené jako účelový objekt především (nejen?) pro chataře a chalupáře. Dřevěná garážová stání a garážové přístřešky se naproti tomu využívají jako vedlejší stavby k domům tradiční výstavby v obytných zónách.

Výroba nevyžaduje složitá technologická zařízení, ani nákladný výzkum a vývoj. Při zpracování klasického přírodního materiálu není nad míru zatěžováno životní prostředí, nevznikají nevyužitelné a těžko odstranitelné odpady. Není proto divu, že se dřevěné konstrukce uplatňují též v oblasti garážování vozidel. Z uvedeného principu vyplývá i skutečnost, že na konstrukčně prostých zásadách vzniká rozsáhlá nabídka výrobců (na téměř libovolné možností garážování), počínaje rodinnou truhlárnou a konče průmyslovými výrobci prodávajícími své výrobky přes hypermarkety.

V této kapitole proto pouze naznačíme uvedením některých příkladů zaměření výrobců na jednotlivé typy těchto zařízení, především panelových technologií, z pohledu provedení, využití a způsobu montáže. Otázky řešení dřevostaveb z obecného hlediska ponecháváme na samostatnou kapitolu.

Dřevěné garáže panelového typu

Garáž se sedlovou střechou

Dřevěná garáž Floranet je jednoduchá dřevostavba panelového typu. Obvodové stěny jsou vyrobeny z profilovaných, čtyřstranně hoblovaných smrkových prken tloušťky 19 mm, přibitých na nosném rámu z hoblovaných hranolků. Nosný rám je vytvořen z hranolů 80 × 80 mm (rohové panely) a 60 × 90 mm. Stěnové dílce se při montáži vzájemně spojují pomocí vrutů, což dává možnost opakované montáže a demontáže. Sedlovou konstrukci střechy se sklonem cca 15° tvoří příhradové vazníky. Bednění střechy je z hoblovaných prken tl. 19 mm, sesazených na pero a drážku. Dřevěné garáže jsou dodávány bez podlahy. Součástí základní dodávky je provizorní krytina z asfaltové pískované lepenky.

Obr. č. 1: Dřevěná garáž Floranet se sedlovou střechou

Stěny garáže jsou uloženy na podkladových impregnovaných hranolcích, které se kotví k základové desce pomocí ocelových kotev a úhelníků. Veškeré dřevěné části jsou bez nátěru.

Výrobce nabízí garáže o půdorysu 300, 400, 600 × 500, 600 cm. Vrata garáže jsou standardně výklopná, plná, manuálně otvíravá (světlost 2 360 ×1 880 mm). Jsou opatřena zámkem a kováním. V boční stěně může být umístěno okno 790/960 mm (venkovní rozměr rámu), zasklené jednoduchým sklem.

Objekt se dodává v rozloženém stavu, zabalený v PE-folii a uložený na jednoúčelové dřevěné paletě. Vrata jsou balena samostatně. Součástí dodávky je jednoduchý montážní návod a spojovací materiál potřebný pro montáž (hřebíky, vruty).

Stavbu doporučuje výrobce osadit na betonovou základovou desku (rozměru nepřesahující rozměry objektu), nebo na obvodové základové pásy šířky min. 150 mm, opatřené izolací proti zemní vlhkosti. Dřevěnou konstrukci je třeba co nejdříve po smontování ošetřit vhodným nátěrem na dřevo a doplnit finální krytinu (např. asfaltový šindel nebo plech) s odvodněním. Další úpravy a instalace výrobce neřeší.

Garáž s pultovou střechou

Pultová střecha garáže má sklon 5°, je možno zvolit sklon střechy vlevo či vpravo. Střecha je v základní nabídce chráněna pískovanou lepenkou. Jako finální střešní krytinu doporučuje výrobce profilovaný trapézový plech, případně speciální silnovrstvou izolační fólii.

Konstrukční provedení stěn a ostatní souvislosti jsou shodné s garáži se sedlovou střechou.

Výrobce dodává garáže o půdorysu 300 × 500 nebo 600 cm a 400 × 500 nebo 600 cm .

Obr. č. 2: Dřevěná garáž Floranet s pultovou střechou

Dřevěná garážová stání a přístřešky

Garážová stání a přístřešky jsou klasické konstrukce z masivního dřeva (stojky, pásky, vaznice). Střechu tvoří sbíjené vazníky (sedlový tvar střechy), případně robustní příčné nosníky (rovný nebo pultový tvar střechy). Konstrukční díly jsou spojovány dodávanými kovovými spojovacími a kotevními prvky (v pozinkovaném provedení). Následující obrázek naznačuje princip nosné konstrukce pro garážové stání s rovnou střechou.

Obr. č. 3: Nosná konstrukce jednomístného garážového stání

Stání se sedlovou střechou

U tohoto typu provedení uvádíme společné konstrukční zásady a provedení garážových stání. U dalších typů stání a garážových přístřešků se omezíme na zvýraznění odlišností.

K výrobě garážových stání se používají masivní smrkové profily, které zaručují potřebnou odolnost proti povětrnostním vlivům. Spoj pozednice se

Nahrávám...
Nahrávám...