dnes je 25.5.2024

Input:

Elektrické instalace nízkého napětí - elektrická vedení

8.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

12.10.8
Elektrické instalace nízkého napětí - elektrická vedení

Ing. Josef Ladra

Dotaz:

V ulici, kde mám dům, má probíhat překlad elektrického vedení ze sloupů do země. Tato záležitost má z mé strany dva výrazné problémy:

1) Hrana výkopu má být vedena 20 cm od zdi domu (starý přes 100 let) a plotu - vše je ve svahu o sklonu cca 15 stupňů, hloubka výkopu má být půl metru. Projektant opakovaně tvrdí, že k poškození nemovitosti v žádném případě nedojde.

2) Výklenek pro přípojkovou skříň ss100 má být veden do hloubky 250 (+50 osazení soklu) mm ve zdivu a chtějí k němu táhnout dvě plastové trubky o průměru minimálně 90 mm. Vše chtějí zasekat do kamenných základů a přechodu kámen/cihla v úrovni stropu mezi sklepem a přízemím.

Nejsem ani stavař ani elektrikář, ale celé to na mne dělá dojem projektu s nejmenší pracností pro zhotovitele bez sebemenšího zájmu na nepoškození nemovitosti. Přikládám pokyny projektanta a prosím o nezávislé zhodnocení požadavků. Které normy se v současné době používají pro instalaci vedení NN do země a rozvodových skříní?

Odpověď:

Pro dobré posouzení vhodnosti návrhu umístění nového elektrického vedení ve Vaší ulici by bylo ještě zapotřebí mít k dispozici také celkovou situaci, ze které by byly patrny také další podrobnosti (např. rozměry chodníků, poloha domu a plotu aj.) Nicméně z předložených podkladů je možné konstatovat, že:

1. Projektem navržené vedení výkopu pro uložení elektrického kabelu je v souladu s platnou ČSN 33 2000-5-52 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení – Elektrická vedení, (platnost od února 2012). Podle ustanovení této normy musí být v trase vedené podél budovy,

Nahrávám...
Nahrávám...