dnes je 13.4.2024

Input:

Elektrické spotřebiče a ruční nářadí

16.8.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

22.8.3
Elektrické spotřebiče a ruční nářadí

Martin Šturma – Igor Lüftner

1) Kontroly

Kontroly el. spotřebičů a ručního el. nářadí, na které se vztahuje ČSN 33 1600 ed. 2 /Z2, se provádějí vždy před jeho použitím (vizuální a funkční kontrola). V případě zjištění nevyhovujícího stavu se spotřebič vyřadí z užívání a viditelně se označí. Tato skutečnost se neprodleně oznámí provozovateli.

Zajišťuje – provozovatel, provádí jí proškolená obsluha, která el. spotřebiče a el. nářadí používá.

2) Opakované zkoušky

Elektrické spotřebiče a elektrické ruční nářadí nejsou vyhrazenými technickými zařízeními dle zákona č. 250/2021 Sb., a proto se na nich neprovádí revize, nýbrž tzv. opakované zkoušky.

Opakované zkoušky elektrických spotřebičů a elektrického ručního nářadí zajišťuje jejich provozovatel (v případě dlouhodobého pronájmu jejich uživatel) v níže uvedených lhůtách dle ČSN 33 1600 ed. 2/Z2 , a to postupem dle ČSN EN 50699 .

Opakované zkoušky elektrických spotřebičů během jejich používání smějí provádět pracovníci s kvalifikací minimálně podle § 6 NV č. 194/2022 Sb. (elektrotechnici), kteří jsou prokazatelně proškoleni v praktickém provádění zkoušek a měření podle ČSN EN 50699 a zároveň mají dostatečné a průkazné znalosti konstrukce elektrického spotřebiče, který je předmětem kontroly, a prokazatelně mají k dispozici měřicí přístroje s platnou kalibrací schopné provádět všechna předepsaná měření.

Lhůty opakované zkoušky elektrických spotřebičů a elektrického ručního nářadí:

     
Skupina
el. spotřebičů
Třída ochrany Opakovaná zkouška
Nepřipevněné spotřebiče a nářadí
držené v ruce
Ostatní nepřipevněné
spotřebiče
A Před vydáním provozovateli nebo uživateli
B Třída I 1x za 3 měsíce 1x za 6 měsíců
Třída II a III 1x za 6 měsíců 1x za 6 měsíců
C Třída I 1x za 6 měsíců 1x za 24 měsíců
Třída II a III 1x za 12 měsíců 1x za 24 měsíců
D Třída I, II a III 1x za 12 měsíců 1x za 24 měsíců
E Třída I, II a III 1x za 12 měsíců 1x za 24 měsíců

Spotřebiče a el. ruční nářadí se dle čl. 3.3 ČSN EN 60335-1 ed. 3 , resp. čl. 3 ČSN EN 60745-1 ed. 3 dělí do tří tříd ochrany:

1) spotřebič třídy ochrany I – ochranu před úrazem el. proudem nezajišťuje pouze základní izolace, ale i opatření, že vodivé přístupné části jsou spojeny s ochranným vodičem v pevném vedení tak, aby se vodivé přístupné části nemohly stát živými v případě poškození základní izolace;

2) spotřebič třídy ochrany II – ochranu před úrazem el. proudem nezajišťuje pouze základní izolace, ale jsou u něj provedena další bezpečnostní opatření, např. dvojitá nebo zesílená izolace, přičemž neexistuje ochranné spojení se zemí nebo zabezpečení podmínkami instalace;

3) spotřebič třídy ochrany III – ochranu před úrazem el. proudem zajišťuje napájení bezpečným malým napětím, ve kterém nevznikají žádná vyšší napětí než bezpečné malé napětí;

4) nářadí třídy ochrany I – ochranu před úrazem el. proudem nezajišťuje pouze základní, dvojitá nebo zesílená izolace, ale je u něj provedeno další bezpečnostní opatření spočívající v tom, že přístupné vodivé části jsou spojeny s ochranným vodičem v síťovém rozvodu, a to takovým způsobem, že se přístupné vodivé části nemohou stát živými v případě selhání základní izolace; za nářadí třídy ochrany I se považuje také nářadí s dvojitou izolací a/nebo zesílenou izolací, které má ochrannou svorku nebo ochranný kontakt;

5) nářadí třídy ochrany II – ochranu před úrazem el. proudem nezajišťuje pouze základní izolace, ale jsou u něj provedena další bezpečnostní opatření, např. dvojitá nebo zesílená izolace, přičemž neexistuje ochranné spojení se zemí a ochrana před úrazem el. proudem není závislá na podmínkách instalace

6) nářadí třídy ochrany III – ochranu před úrazem el. proudem zajišťuje napájení bezpečným malým napětím, ve kterém nevznikají žádná vyšší napětí než bezpečné malé napětí.

Rozdělení spotřebičů podle užívání dle normy ČSN 33 1600 ed. 2 :

Skupina A – poskytované formou pronájmu dalšímu provozovateli nebo přímému uživateli

Skupina B – používané ve venkovním prostoru (na stavbách apod.)

Skupina C – používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách

Skupina D – používané ve veřejně přístupných prostorách (školy, hotely atp.)

Skupina E – používané při administrativní činnosti

Dále se opakované zkoušky provedou v

Nahrávám...
Nahrávám...