dnes je 30.5.2023

Input:

Evidence kulturních památek

4.8.2008, Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.2
Evidence kulturních památek

Ústřední seznam kulturních památek ČR

Centrální evidenci kulturních památek v ČR vede Národní památkový ústav pod označením Ústřední seznam kulturních památek ČR. Jedná se o účelově zaměřený a soustavně doplňovaný soubor údajů a dokumentů, kterými jsou identifikovány jednotlivé části památkového fondu a které stanovují jejich památkovou ochranu a podmínky jejich zachování a užívání. V současné době je v tomto seznamu evidováno více než 40 tisíc nemovitých kulturních památek a přibližně 850–900 tisíc movitých kulturních památek.

Česká republika má také 12 zápisů v seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Vzhledem k tomu, že na celosvětovém seznamu UNESCO bylo na konci roku 2007 celkem 851 zápisů, je počet zápisů ČR velmi významný.

V porovnání s jinými evropskými zeměmi se v České republice uplatňuje výrazně selektivní přístup a princip výběru nejhodnotnějších movitých a nemovitých věcí a jejich souborů určených k prohlášení za kulturní památku. Stejný selektivní přístup se uplatňuje i při prohlašování těch nejvýznamnějších kulturních památek za národní kulturní památky a při prohlašování památkově chráněných území za památkové rezervace a památkové zóny. Celkem je v ČR prohlášeno 236 národních kulturních památek, 101 památkových rezervací a

Nahrávám...
Nahrávám...