dnes je 28.11.2022

Input:

Funkce elektrické instalace v inteligentní budově

6.3.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.2 Funkce elektrické instalace v inteligentní budově

Ing. Josef Kunc

Před zahájením prací na projektu elektrické instalace v inteligentní budově je potřebné postupovat prakticky shodným způsobem, jaký by měl být obvyklý během přípravy projektu jakékoli budovy. Účelem kvalitního projektu je totiž vždy splnění všech požadavků investora, týkajících se způsobů provozu a ovládání všech funkcí v připravovaném objektu. Proto je zcela nezbytné zabývat se stanovením činností všech funkcí, jimiž má být objekt vybaven.

Je tedy důležité, aby již během přípravných prací, před zahájením projektování, byly s investorem prodiskutovány jeho představy týkající se:

  • - požadavků na energetickou úspornost objektu (tedy na energetickou třídu

budovy, čímž je stanovena také úroveň vybavenosti technologickými celky

a způsoby jejich vzájemné spolupráce při řízení jednotlivých dílčích funkcí),

  • - pohodlí pro uživatele, tedy způsobů místního ovládání (manuální, předem

stanovenými časovými nebo jinými programy, vzdálenými přístupy použitím

internetové komunikace prostřednictvím PC, tabletů, mobilních telefonů

apod.).

To znamená, že již během projektové přípravy je zcela nezbytné zpracovat úplný výčet všech funkcí a dílčích systémů, o nichž investor uvažuje a jimiž by budova měla být vybavena. Poté je velice důležité definovat a podrobně popsat předpokládané režimy jejich činností a uvažované způsoby ovládání. Z takto popsaných způsobů řízení funkcí se dále musíme zabývat těmi, které jsou optimální pro daný objekt a pro požadované režimy činnosti.

K tomu, aby celý objekt byl navržen skutečně kvalitně, v souladu s dohodnutými představami, je zcela nezbytný systémový přístup ke tvorbě komplexní projektové dokumentace a následně také k řízení všech pracovních postupů.

Celý systém je proto vhodné vytvářet takovým způsobem, takovými pracovními postupy, aby nakonec bylo dosaženo vzájemného souladu všech prvků použitých pro řízení zvolených funkcí, vymezených pro konkrétní projektovaný objekt.

Systémovým přístupem zpracovaný projekt objektu tedy vyžaduje, aby nejen během přípravy před zpracováním dílčích projektových dokumentací, ale také během celého procesu výstavby, montáže a oživování funkcí v jednotlivých funkčních oblastech úzce spolupracovali zástupci všech profesí zúčastněných na stavbě. Koordinací všech těchto činností by se měl zabývat investor nebo jeho zástupce. Pokud v kterékoli části projektu dochází k jakýmkoli změnám během výstavby objektu, je nezbytné je prodiskutovat a schválit také těmi dodavateli, na jejichž dodávky by změna mohla mít vliv. Takto bude zajištěno, že před změnou dohodnuté vzájemné vazby při řízení funkcí budou správně fungovat i po dané změně.

V přípravné etapě

Nahrávám...
Nahrávám...