dnes je 22.4.2024

Input:

Funkční požadavky a komponenty

8.8.2007, Zdroj: Verlag Dashöfer

12.8.1
Funkční požadavky a komponenty

FUNKČNÍ POŽADAVKY

Funkční požadavky

Hlavním důvodem při rozhodování, zda do objektu instalovat zařízení pro klimatizaci, jsou požadavky na kvalitu (hygienickou čistotu, teplotu a vlhkost) vnitřního prostředí. Podle rychlosti pohybu vzduchu v potrubí a způsobu ohřevu vzduchu se dělí soustavy klimatizace na:

  • nízkotlakou,

  • vysokotlakou (stejné množství vzduchu je dopravováno potrubím s menším průřezem).

Umístění distribučních prvků soustavy klimatizace (přívodu a odvodu) a rychlost pohybu vzduchu musí zajistit rovnoměrné provětrání a vytopení (vychlazení) celého prostoru. Pobyt v přetopeném prostoru je nepříjemný. Návrh pohybu vzduchu ve větraném prostoru vyžaduje velké zkušenosti, zvláště když nesmí být ani při velkých výkonech ve větraném prostoru průvan. Jednotlivé prvky soustavy klimatizace musí být přístupné pro čištění, protože znečištěný vzduch by mohl být příčinou šíření nákazy. Důležitým hlediskem jsou tlakové poměry, které musí zajistit přetlak v čistých provozech a podtlak v místnostech s vývinem škodlivin. K porušení tlakových poměrů může dojít v souvislosti se stavem (zanesením) filtrů. Četnost kontrol, čištění a údržby zařízení musí být uvedena v provozním řádu.

Pozor na umístění výdechů znehodnoceného vzduchu, které by měly být situovány nad střechu objektu. Ohled musí být brán také na možné znečištění okolního prostředí, zejména vzhledem k sousedním objektům.

Nasávací otvory musí být chráněny před nasáváním znehodnoceného odpadního nebo znečištěného (např. výfukovými plyny) vzduchu, proti vniknutí vody nebo např. proti vniknutí hlodavců, a měly by ústit do čistého a neosluněného prostoru. Sací a výdechové otvory nesmí být zdrojem hluku.

KOMPONENTY

Strojovna

Hlavní částí klimatizačního zařízení je strojovna.

Nahrávám...
Nahrávám...