dnes je 24.2.2024

Input:

Funkční požadavky

13.5.2007, Zdroj: Verlag Dashöfer

12.3.1
Funkční požadavky

Základním požadavkem na vnitřní prostředí obytné budovy je přívod dostatečného množství čerstvého vzduchu v odpovídající kvalitě (složení vzduchu), při dodržení limitů hluku, popřípadě vibrací v mezích stávajících předpisů. K tomu slouží větrání. Negativní vliv na obytné prostředí mají tzv. revitalizační opatření především výměna oken při zateplení fasád, zvláště v případě, že investor nezajistí koordinaci stavební firmy se specialisty TZB – vzduchotechniky. Nová okna s vícestupňovým těsněním po obvodu a zateplení obvodových stěn v podstatě vyloučí přirozenou výměnu vzduchu infiltrací. Užití oken s možností částečného odklopení větracího křídla, tedy oken s mikroventilací, sice umožní zvýšit proudění vzduchu, ale za cenu snížení akustického útlumu.

Minimální dávka čerstvého větracího vzduchu

Minimální dávka čerstvého větracího vzduchu:

  • pro kancelářskou práci, popřípadě nenáročnou práci v sedě i ve stoje, je dávka stanovena na 50 m3 /hodinu při zákazu kouření,

  • pro namáhavější práci, tj. práci spojenou s přenášením břemene, práci částečně ve stoje apod. pak 70 m3 /hodinu,

  • pro fyzicky namáhavou práci na 90 m3 /hodinu.

Minimální dávka čerstvého větracího vzduchu pro 1 místo v případě kouření je:

  • 60 m3 /hodinu,

  • pro obsluhující personál pak 70 m3 /hodinu na osobu (odpovídá práci ve stoje, s přenášením břemene).

  • V případě provozování tance v určené místnosti, nebo prostoru pro diskotéku se zvyšuje tato dávka na 100, nebo 150 m3 /hodinu na místo – opět s ohledem na energetický výdej spojený s konkrétní činností.

Přirozené větrání

Nejednodušším způsobem je přirozené větrání infiltrací, okny, šachtami nebo střešními světlíky. Pohyb vzduchu u přirozeného větrání je zajištěn rozdílem měrných hmotností studeného a teplého vzduchu. Tento způsob je však z provozního hlediska velmi nehospodárný, protože se musí celý objem větracího vzduchu znovu ohřát (vychladit) na požadovanou vnitřní teplotu. Velmi důležitou funkcí větrání je odvedení škodlivin, tj. nejrůznější plynných látek, organických a anorganických sloučen, pachů, ale také nadměrného tepla, vlhka, nebo naopak nepřiměřeného chladu.

Nadměrná vnitřní vlhkost, která patří k největším škodlivinám, je příčinou vzniku nebezpečných plísní. Ke zvýšení vnitřní vlhkosti dochází zejména v souvislosti s montáží nových těsných výplní otvorů, u nichž je velmi potlačena infiltrace.

Minimální množství větracího vzduchu

Nahrávám...
Nahrávám...