dnes je 26.6.2022

Input:

Hlavní body novely zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu č. 275/2013 Sb.

19.3.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 1. ledna 2014 nabyl účinnosti zákon č. 275/2013 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.

Níže uvádíme hlavní změny, které tento zákon přinesl:

  • zpřesnění předmětu zákona – pozitivně/negativní vymezení působnosti,
  • zpřesnění a zavedení nových pojmů (fyzická osoba trvale využívající vodovod nebo kanalizaci, obnova apod.),
  • změny v pořizování plánu rozvoje vodovodů a kanalizací (nově pouze „Plán rozvoje“) –„nové“ zpracování plánu v desetiletém období nahrazeno jeho průběžnou aktualizací,
  • povinnost stavebníků a vlastníků vodovodů a kanalizací provozně souvisejících upravit svá vzájemná práva písemnou dohodou,
  • použití směrných čísel při realizaci odběru vody i z jiných měřených i neměřených zdrojů,
  • zakotvení kompetence vodoprávního úřadu omezit dodávky vody ve veřejném zájmu,
  • zpřesnění povinnosti veřejné služby,
  • zrušení povinnosti Ministerstva zemědělství rozhodovat o vzájemných právech a povinnostech vlastníků vodovodů a kanalizací,
  • rozšíření dozorových orgánů o krajské úřady,
  • doplnění a úprava sankcí.

Změny je třeba číst v kontextu přechodných ustanovení k zákonu č. 275/2013 Sb., které pro úplnost připojujeme:

Přechodná ustanovení

1. Řízení zahájená podle zákona č. 274/2001 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací

Nahrávám...
Nahrávám...