dnes je 27.3.2023

Input:

Vzor č. 7 Informace o parcele z internetu

11.4.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.2.7
Vzor č. 7 Informace o parcele z internetu

Ing. Bohumil Kuba

Stáhnout vzor

INFORMACE O PARCELE

Parcelní číslo: 229/3

Výměra (m2): 2285

Katastrální území: Domažlice 630853

Číslo LV: 522

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí

Mapový list: GUST2880, V.S. III -21 – 15

Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě

Způsob využití: les jiný než hospodářský

Druh pozemku: lesní pozemek

                             
Vlastník, jiný oprávněný
Vlastnické právo
Jméno adresa podíl
SJM Konrád Jan Karel a Konrádová Ivana 1/6
Jan Konrád Pěkná 29, Domažlice, 344 00
Ivana Konrádová Pěkná 29, Domažlice, 344 00
Kusý Jan Jahodová 48, Praha, Strašnice,108 00 1/6
Lisý Jan a Eva
Jan Lisý Kučerova 8, Praha 8, Kobylisy,182 00 1/12
Eva Lisá Kučerova 8, Praha 8, Kobylisy, 182 00 1/12
Zvonek Petr Hlavní 25, Praha 8, Libeň, 182 00 1/6
SJM Kutar Petr a Kutarová Hana1/6
Petr Kutar Hlavní 30, Praha 4, Záběhlice,142 00
Hana Kutarová Hlavní 30, Praha4, Záběhlice,142 00
Prokop Jiří Mánesova 31, Čakovice, 190 17 1/6

Způsob ochrany nemovitosti

Název

Pozemek určený k plnění funkce lesa

Chráněné území pro zvláštní zásahy do zemské kůry

Evropsky významná lokalita, zařazená do evropského seznamu lokalit významných pro Evropská společenství

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ

Omezení vlastnického práva

Název

Věcné břemeno chůze a jízdy

Věcné

Nahrávám...
Nahrávám...