dnes je 2.7.2022

Input:

Instalace a nastavení softwaru ETS

1.9.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.5.2 Instalace a nastavení softwaru ETS

Ing. Josef Kunc

Aktuální verzi ETS lze stáhnout prostřednictvím osobních stránek MyKNX. Software ETS pracuje na bázi Microsoft Windows. V jednom PC mohou být souběžně nainstalovány softwary ETS3, ETS4 i ETS5.

Obr. 1: Aktuální verze ETS se stahuje prostřednictvím MyKNX

Po stažení je možné software nainstalovat do PC běžným postupem. Po nainstalování funguje ETS v demo režimu. To znamená, že do PC lze nahrát libovolné množství výrobkových dat xxx.knxprod, avšak vytvářené projekty (bez omezení jejich počtu) mohou obsahovat vždy nejvýše 5 KNX přístrojů. I v demo režimu však každý uživatel může odzkoušet nahrávání aplikačních programů do takto omezeného počtu přístrojů. Může je tedy zprovoznit v malé zkušební instalaci. Může si ověřit i diagnostické postupy ETS.

Demo verze je však zcela nevhodná pro praktické používání. Ve školicích centrech a ve školách se běžně využívá verze ETS Lite (proto se jí říká také školní verze). V ní lze vytvářet, zprovozňovat a diagnostikovat libovolný počet malých instalací, obsahujících však vždy nejvýše 20 přístrojů. Software ke své činnosti vyžaduje hardwarový klíč. Bez vloženého hardwarového klíče funguje vždy pouze v demo režimu.

Základní verzí je ETS Professional (s hardwarovým klíčem), u něhož nejsou žádná omezení v počtu přístrojů v jednotlivých projektech, ani v počtu projektů, které lze vytvářet. K jedné licenci ETS Professional lze za výrazně nižší cenu zakoupit až dvě přídavné licence ETS Supplementary, určené pro další dva PC a s plnou funkcionalitou, shodnou s ETS Professional. Potom v jedné firmě mohou na velkých projektech současně a nezávisle na sobě pracovat Partneři KNX až na třech PC s plnou verzí ETS.

Pouze členové KNX mezinárodní asociace (především výrobci) mají k dispozici KNX výrobní nástroj – software určený k vytváření základních programů (firmwarů) a také aplikačních programů jednotlivých přístrojů.

Ihned po stažení a nainstalování je ETS k dispozici ve verzi Demo. Po otevření se zobrazuje výchozí strana podle obr. 2, kde na horní liště jsou celkem čtyři záložky. První záložka „Přehled” se používá pro zobrazení projektů a práci s nimi (levá polovina okna) – podrobnosti jsou v kapitole „Vytváření projektu se softwarem ETS”. Na pravé polovině okna se zobrazují aktuální informace KNX mezinárodní asociace, včetně zpráv o nových produktech, pokud je tato možnost zpřístupněna na záložce „Nastavení”. Zelené tlačítko „ETS” v levém horním rohu slouží pro přepínání mezi výchozí stranou a pracovním prostorem v právě otevřeném projektu.

Obr. 2: Výchozí strana softwaru ETS

Obr. 3: Práce se sběrnicí

Druhá záložka „Sběrnice” (obr. 3) umožňuje přístup ke sběrnici (i v případě připojení k neznámé KNX instalaci). Pro připojení PC ke sběrnici KNX je nutné nejdříve nastavit použité rozhraní (nenastaví-li se automaticky, je nutné manuální zadání) – položka „Spojení”. Položka „Monitor” umožní záznamy telegramů probíhajících na sběrnici, případně i jejich odesílání z PC. Třetí položka „Diagnostika” dovoluje nastavovat různé diagnostické postupy, o nichž jsou podrobnější informace v kapitole „Zásady pro montáž přístrojů, jejich zprovozňování a diagnostické postupy v KNX systémových instalacích”.

Obr. 4: Práce s katalogy aplikačních programů

Na záložce „Katalogy” (obr. 4) jsou zobrazeny aplikační programy produktů těch výrobců, které byly naimportovány ze souborů stažených ze stránek těchto výrobců. V případě potřeby je možné vybrané aplikace také exportovat např. pro potřebu instalace do jiného PC. Po zakoupení licence ETS App „Moje produkty” lze do stejnojmenné složky ukládat především často používaná přístrojová data výrobků s rozsáhlými aplikačními programy, vyžadující časově náročné nastavení parametrů. Na rozdíl od aplikačních programů v knihovně, případně uložených v „Oblíbených”, mohou zde být ukládány právě i se změněnými parametry. Ve složce „Současné produkty” se zobrazují vždy pouze ty přístroje, které byly vloženy v současně probíhající etapě práce s aktuálně otevřeným projektem.

Obr. 5: Záložka „Nastavení”

Položka „Prezentace” v záložce „Nastavení” (obr. 5) je určena k nastavení některých funkcionalit softwaru ETS. Je zde možné nastavit zobrazování aktuálních KNX

Nahrávám...
Nahrávám...