dnes je 19.5.2024

Input:

Jak "bojovat" s hlučným sousedem

8.4.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

V domě rozděleném na jednotlivé bytové jednotky, v němž vzniklo společenství vlastníků jednotek, jeden z vlastníků jednotky (opakovaně) obtěžuje ostatní vlastníky a uživatele nepřiměřeným hlukem, případně nepřiměřeným zápachem nebo znečišťováním společných prostor. Jak se v takové situaci zachovat? Odpověď najdete v našem Tématu týdne.

Na popsané chování některého z vlastníků jednotek v domě mohou ostatní vlastníci reagovat několika různými způsoby, kterými mohou dosáhnout předběžného nebo definitivního zákazu uvedeného chování a, v případě, že nebudou uvedené zákazy respektovány, i prodeje jednotky uvedeného vlastníka. Vhodný postup bude záviset především na tom, jakým konkrétním způsobem rušení ostatních vlastníků či uživatelů probíhá.

Možnými variantami postupu, které lze podle konkrétních okolností i kombinovat, jsou následující:

  • přestupkové řízení pro rušení nočního klidu;

  • ochrana pokojného stavu u obecního (městského) úřadu;

  • žaloba k soudu na ochranu tzv. sousedských práv;

  • předběžné opatření vydané soudem;

  • žaloba ostatních vlastníků na prodej jednotky.

Nadměrný hluk

Pokud vlastník jednotky obtěžuje své okolí nepřiměřeným hlukem v době nočního klidu, tedy v době od 22 hodin do 6 hodin, mohou se ostatní vlastníci především obrátit na policii s oznámením pro podezření ze spáchání přestupku proti veřejnému pořádku. Policejní orgán sepíše protokol a zajistí i důkazní prostředky k prokázání spáchání uvedeného přestupku.

Pomoc úřadů

V případě obtěžování nadměrným hlukem (i po dobu nočního klidu) i v ostatních případech obtěžování (odpadky a podobně) se mohou ostatní vlastníci obrátit na příslušný obecní (městský) úřad a domáhat se u něj tzv. ochrany pokojného stavu dle § 5 občanského zákoníku, tedy žádat, aby tento úřad konkrétnímu vlastníkovi obtěžování zakázal. Tento zákaz nenahrazuje soudní rozhodnutí, slouží pouze pro úpravu faktického stavu po dobu před soudním vyřešením problému.

Pomoc soudu

Vedle ochrany prostřednictvím obecního (městského) úřadu se lze domáhat ochrany i prostřednictvím soudu. Je především možné domáhat se, aby příslušný soud zakázal vlastníkovi jednotky obtěžovat vlastníky ostatních jednotek nad míru přiměřenou poměrům např. tím, že je ruší hlukem či šířením

Nahrávám...
Nahrávám...