dnes je 13.4.2024

Input:

Jak iniciovat pořízení změny územně plánovací dokumentace

8.11.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:14:58

Seznamte se s problematikou pořizování změn územně plánovací dokumentace se zaměřením na návrh či podnět třetích osob. Dovíte se, kdo a jakým způsobem může takový návrh či podnět k pořízení změny územně plánovací dokumentace podat. Jaká jsou specifika, resp. výhody a nevýhody jednotlivých postupů pořizování změn (zkrácený a standardní)? Vše v souladu s se stávajícím, ale i novým stavebním zákonem č. 283/2021 Sb.

Kapitoly videa

On-line seminář je určen pro

pracovníky stavebních firem, projektanty, právníky v oblasti stavebnictví, pracovníky stavebních úseků krajů, měst a obcí, investory, technické dozory.

Obsah on-line semináře

  • Úvod – obecné informace
  • Pořízení změny územně plánovací dokumentace podle stávajícího stavebního zákona
  • Podnět a návrh na pořízení změny podle stávajícího stavebního zákona
  • Pořízení změny územně plánovací dokumentace podle nového stavebního zákona č. 283/2021 Sb.
  • Podnět na pořízení změny podle nového stavebního zákona

Lektor

Mgr. Martina Pavelková

Absolvovala práva na Masarykově univerzitě v Brně. Po studiích působila krátce v advokacii, poté se rozhodla zaměřit svou profesní dráhu na stavební právo ve veřejné správě. Pracuje na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje, kde vykonává agendu na úseku územního plánování, i stavebního řádu. V rámci těchto činností se kromě nejrůznějších témat setkává běžně také s praxí správních orgánů na úseku ochrany životního prostředí a ostatních dotčených orgánů. Náplní její práce je rovněž metodická činnost vůči obecním úřadům a pořizovatelům územních plánů, a také činnost publikační. 

Nahrávám...
Nahrávám...