Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Jednovrstvé komínové systémy

16.6.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.2.11 Jednovrstvé komínové systémy

Ing. Bohumír Číhal

Komíny keramické

EFFE DUE

Jako příklad této skupiny uvedeme komíny systému EFFE DUE. Tento komínový systém sestává z keramických bloků povrchově drážkovaných, s dvojitou stěnou s kruhovými nebo oválnými kouřovými průduchy. Kompletní dodávka komínu obsahuje různé komponenty a spojovací materiály. Např. úhlový blok dává možnost změny sklonu komínového průduchu o 30° proti svislici.

Obr. č. 1: Keramické bloky systému EFEE DUE

EFFE DUE DOMUS

Pro odvod spalin spotřebičů na tuhá paliva (kotle na dřevo a uhli krby a krbové vložky, kamna, t j. spotřebiče produkující spaliny o teplotě nad 100 °C, přičemž v komínu nedochází ke kondenzaci) jsou určeny komíny s označením DOMUS, které mají zvýšenou odolnost proti vysoké teplotě (při vyhoření sazí). Kruhové průduchy mají průměry 170, 190, 220, 250 a 300 mm a jednotnou výšku 500 mm. Alternativou průměru 220 mm je průduch oválný 180 × 270 mm, který optimalizuje využití obdélníkového tvaru prvku.

Prvky komínového systému se spojují speciální maltou, která je součástí dodávky. Pro připojení spotřebiče se používá připojovací blok s otvorem příslušné dimenze. Ukončení komínu je řešeno betonovou krycí deskou, na níž lze upevnit nerezovou stříšku a další ochranné prvky. V patě komínu se osazuje kontrolní blok s dvířky.

Typ  Vnitřní průměr [mm]  Venkovní rozměr [mm]  Plocha průduchu [cm2]  Hmotnost kg/kus [kg]  
00/03  170  230 × 230  226  16  
00/04  190  260 × 260  283  19  
00/05  220  300 × 300  380  24  
00/06  250  350 × 350  550  35  
00/07  300  400 × 400  800  44  

Tab. č. 1: Základní rozměrové parametry komínů DOMUS

EFFE DUE ULTRA

Pro připojení spotřebičů na plynná a kapalná paliva (plynové a olejové kotle i v provedení turbo) je vhodný komínový systém označený ULTRA. Z důvodu uvažované nízké teploty spalin do 150 ºC má zvýšenou odolnost vůči kondenzátům spalin. Komíny této řady jsou parotěsné, vodotěsné a kyselinovzdorné s teplotní odolností do 400 ºC. Tvarovky mají kruhové průduchy 140, 170, 180, 220, 250 a 300 mm a jednotnou výšku 500 mm. Pata komínu obsahuje sběrný blok pro odvod kondenzátu a kontrolní blok s komínovými dvířky. Pro připojení spotřebiče slouží připojovací blok s otvorem příslušné dimenze. Ukončení komínu je řešeno betonovou krycí deskou nebo keramickou komínovou hlavicí. Pro spojování se používá speciální silikonový tmel v kombinaci se systémovou maltou.

Typ  Vnitřní průměr [mm]  Venkovní rozměr [mm]  Plocha průduchu [cm2]  Hmotnost kg/kus [kg]  
05/01  120  185 × 185  113  12  
05/02  140  200 × 200  153  15  
05/03  170  230 × 230  226  16  
05/04  190  260 × 260  283  19  
05/05  220  300 × 300  380  24  
05/06  250  350 × 350  550  35  
05/07  300  400 × 400  800  44  

Tab. č. 2: Základní rozměrové parametry komínů ULTRA

EFFE DUE DUPLEX

Systém DUPLEX je navržený pro připojení více spotřebičů typu C v řazení nad sebou. Z toho důvodu je komínový blok řešen jako dvouprůduchový s průduchy umístěnými těsně vedle sebe.

Obr. č. 2: Použití a základní blok EFFE Due Duplex

Větší průduch slouží pro odvod spalin, menší pro přívod vzduchu. Průduch pro přívod vzduchu je shora zaslepen a pro nasávání vzduchu je v boční části komínové hlavice osazena mřížka. V patě komínu, kde je sběrný blok pro jímání případného kondenzátu a komínová dvířka, jsou oba průduchy propojeny pro zajištění rovnoměrného tahu komínu. Komínová hlava brání spadu nečistot do komínu. Spotřebiče (kotle) musí být osazeny rozbočovačem pro oddělení přívodu vzduchu a odvodu spalin.

Typ  Venkovnírozměry[mm]  Průduch  Hmotnost1 bm  
vzduchový[mm]  spalinový[mm]  
DUPLEX 05  210 × 450  142 × 145  142 × 203  57 kg  
DUPLEX 06  250 × 510  176 × 145  176 × 253  68 kg  

Tab. č. 3: Základní rozměrové parametry komínů DUPLEX

Montáž komínu

Při montáži komínu je třeba dodržet následující zásady:

  • Komín se staví na základu, který musí odpovídat namáhání od budovaného komínového tělesa. Obvykle stačí standardní betonová podlaha s vloženou ocelovou sítí. V případě potřeby zvýšeného uložení kontrolního nebo sběrného bloku nad podlahou (min. 150 mm), je třeba podezdít komín plnými cihlami na cementovou maltu nebo zřídit betonový sokl. Montáž se zahajuje sběrným blokem, uloženým na cementovou maltu.

  • Bloky se musí sestavovat a lícovat tak, aby přesah vnitřní sekce komínového bloku směřoval dolů (tzv. „po vodě”). Pozor!: šipka na vnější stěně komínového bloku ukazuje směr odvodu spalin (nahoru).

  • Spoje mezi jednotlivými bloky musí být v dostatečném množství vyplněny originálním (= záruka) silikonovým tmelem, případně v kombinaci se zdící maltou (podle druhu komínu a dispozic technického podkladu). Silikon se nanáší nejlépe pistolí na vnitřní i vnější obvod bloku. Každý spoj je třeba zkontrolovat a uhladit zejména zevnitř (popř. zevnitř zatřít nevyplněné štěrbiny). Doba vytvrdnutí tmelu je 8 až 24 hodin v závislosti na okolní teplotě. Spojovací tmel není vhodný pro použití při teplotách pod bodem mrazu.

  • Jednotlivé komínové bloky nesmí být pevně svázány s konstrukcí zdiva stavby, aby byly vyloučeny sekundární praskliny, zaviněné sedáním nebo dilatací zdiva. V místech, kde komín prochází střechou nebo se dotýká zdí je třeba provést pružné spoje z poddajného materiálu typu minerální vlny tloušťky 10 až 30 mm.

  • Po sestavení až do zatuhnutí spojů je komín náchylný na porušení náhodným nárazem, např. způsobeným i dalším osazovaným kusem. Proto je vhodné rozložit montáž tak, aby v již postavené části byla spojovací hmota zatvrdlá. Toto je třeba dodržovat zejména při montáži v obtížně

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: