dnes je 24.2.2024

Input:

Judikatura Nejvyššího soudu – platnost smlouvy o dílo

5.11.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 2. 2. 2015 vydal Nejvyšší soud rozsudek sp. zn. 23 Cdo 2083/2013, ve kterém se zabýval smlouvou o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních úprav, její platností, rozporem se stavebním povolením a prodlením zhotovitele.

Předmětem sporu v daném případě bylo to, zda je zhotovitel díla povinen uhradit sjednanou smluvní pokutu v důsledku prodlení s dokončením a předáním díla ve smluveném termínu, jestliže je dokumentace, podle které mělo být dílo zhotoveno, odporovala stavebnímu povolení. Předmětem díla bylo provedení stavebních úprav půdy za účelem zřízení dvou bytových jednotek. Žalovaná strana, resp. zhotovitel, namítala, že termín nemohl být splněn z důvodu, že došlo ke změně rozsahu díla. Odvolací soud zjistil, že stavební povolení bylo v daném případě vydáno pro stavební úpravy spojené s dispozičními změnami půdní vestavby jedné bytové jednotky, zatímco v průvodní a technické zprávě

Nahrávám...
Nahrávám...