dnes je 1.4.2023

Input:

Kdy lze (ještě) dodatečně povolit stavbu?

3.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.76
Kdy lze (ještě) dodatečně povolit stavbu?

Mgr. Martina Pavelková

Žádost o dodatečné povolení stavby je mnohdy stavebníky podávána, i opakovaně, v různých momentech řízení o jejím odstranění, přestože zákon předpokládá její uplatnění do 30 dnů od zahájení řízení o odstranění stavby (ust. § 129 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.). Krajními případy mohou být ty, kdy stavebník podá žádost o dodatečné povolení stavby ještě před zahájením řízení o jejím odstranění, anebo po jeho pravomocném ukončení. Způsoby vyřízení takto opakovaně, předčasně či opožděně uplatněných žádosti přitom mohou být různé, s přihlédnutím právě ke specifickému charakteru řízení o dodatečném povolení stavby, které je zákonem "vloženo" do řízení o jejím odstranění.

Pokud stavebník zjistí, že realizoval stavbu bez povolení či jiného opatření stavebního úřadu, a z vlastní iniciativy podá žádost o její dodatečné povolení, je okamžik zahájení řízení o této žádosti "odsunut" až do okamžiku zahájení řízení o odstranění stavby (ust. § 129 odst. 2 stavebního zákona). Je to zcela specifický případ posunutí právních účinků žádosti z důvodu, že řízení o dodatečném povolení stavby lze vést pouze v rámci řízení o jejím odstranění. Pokud by stavební úřad i přes uvedené zahájení řízení o dodatečném povolení oznámil a o žádosti by vydáním dodatečného povolení rozhodl, měl by v případném odvolacím řízení nadřízený správní orgán toto dodatečné povolení zrušit a řízení zastavit, neboť až do momentu zahájení řízení o odstranění stavby nemělo být toto řízení vůbec vedeno.

Podle ust. § 129 odst. 2 stavebního zákona lze žádost o dodatečné povolení stavby podat ve lhůtě 30 dnů od zahájení řízení o odstranění stavby. Jedná se o pořádkovou lhůtu, což znamená, že její překročení nemá žádné právní následky, jako např. prekluzi práva žádost o dodatečné povolení podat. V mnoha případech však bývá žádost o dodatečné povolení stavby podávána v řízení o jejím odstranění opakovaně. Jednou z takových situací je ta, že k žádosti nejdou doplňovány podklady a stavební úřad vždy po uplynutí lhůty pro jejich doplnění řízení zastaví. Protože zastavení řízení nelze považovat za meritorní rozhodnutí o žádosti, nebrání takovéto procesní ukončení řízení opětovnému podání žádosti, tentokrát kompletní. Nejpozději lze žádost podat do pravomocného ukončení řízení o jejím dodatečném povolení, tedy teoreticky i v odvolacím řízení. Pokud je v rámci řízení o odstranění stavby podána tzv. nová žádost o dodatečné povolení stavby, tedy poté, co byla již žádost o dodatečné povolení stavby pravomocně zamítnuta, může stavební úřad vést tzv. řízení o novém rozhodnutí dle podmínek v ust. § 101 zákona č.

Nahrávám...
Nahrávám...