dnes je 28.11.2022

Input:

KNX komunikace po IP síti

31.3.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.3.10 KNX komunikace po IP síti

Ing. Josef Kunc

Pro rychlejší předávání značného objemu dat mezi jednotlivými oblastmi nebo i liniemi TP1 se často využívá připojení oblastí nebo linií k IP síti. Také řídicí jednotky některých zařízení bývají koncipovány pro komunikační připojení prostřednictvím IP rozhraní. V takovýchto případech je potom zcela nezbytné zajistit potřebný přenos informací s tímto zařízením a jeho začlenění do struktury KNX systémové instalace.

Namísto oblastních nebo liniových spojek se používají KNX/IP routery, tedy přístroje, které jsou na straně KNX sběrnice vybaveny fyzickou adresou určenou pro nahrazovanou liniovou nebo oblastní spojku.

Komunikační protokol používaný na IP síti (na Ethernetu) je otevřeným, tedy na producentech nezávislým protokolem. Přenos je vysoce výkonný a je vhodný pro místní i rozsáhlé sítě. Komunikační protokol odpovídá mezinárodní normě IEEE 802.3. Je používán pro lokální sítě i s vazbou na internet.

Obvykle se hovoří o TCP/IP protokolu, kde TCP značí Transmission Control Protocol a IP znamená Internet Protocol. Jedná se tedy o dva odlišné protokoly. IP základní protokol slouží k zajištění odesílání datových balíčků od jednoho přístroje ke druhému tak, aby procházely optimální trasou. To je umožněno tzv. IP adresami. TCP protokol je založen na IP protokolu a používá se pro veliký počet společných síťových aplikací, jako E-mail nebo surfování po internetu. TCP protokol umožňuje trvalé, proti chybám ověřené spojení a zajišťuje, aby všechny datové balíčky byly odesílány ve správném pořadí a byly správně přijaty příjemcem. Připojení KNX na IP síť má svoje výhody, mezi něž patří:

  • - Existující IP síť v budově lze použít jako KNX hlavní nebo páteřní linii kvůli vyšší přenosové rychlosti, stává se nákladově efektivnější.
  • - Budovy vybavené systémovou KNX instalací lze monitorovat a řídit přes internet odkudkoli ve světě.
  • - I na několik na sobě nezávislých instalací je možné dohlížet a spravovat z jednoho společného řídicího místa prostřednictvím internetu.
  • - KNX instalaci u zákazníka může projektant KNX systému kontrolovat a také programovat vzdáleně přes internet, což zvyšuje operativnost a rychlost požadované programové změny při současném snížení nákladů na vykonávané práce.

Obr. 1: KNX/IP komunikace využitím tunellingu

KNX systém používá dva způsoby komunikace po IP síti – tunelling a routing. Tunelling je potřebný k dosažení sběrnice z místní sítě nebo internetu k programování KNX instalace. Tunelling se využívá, když ETS odesílá KNX telegramy zabezpečovaným spojením přes IP (obr. 1). Zpravidla je tomu tak vždy, když cílovou adresou je fyzická adresa, tedy při programování fyzické adresy nebo KNX aplikačního programu danému přístroji. Během tunellingu probíhá komunikace vždy prostřednictvím IP adresy KXnet/IP rozhraní použitého pro tento způsob spojení. V jedné KNX instalaci smí být pouze jeden přístroj, zajišťující potřebné propojení. Tento přístroj umožňuje i vzdálenou diagnostiku jeho prostřednictvím připojené KNX instalace.

Obr. 2: Komunikace s několika KNX instalacemi

Routing se používá při přenosu telegramů po IP síti, když je potřebné propojit alespoň dvě linie nebo oblasti, ale také pro propojení celých na sobě nezávislých KNX systémů. Je tedy potřebný pro souběžný nespojovaný přenos KNX telegramů více účastníkům přes KNXnet/IP routery, jak je znázorněno na obr. 2. Přenos je podobný jako při skupinové komunikaci v KNX TP. Routing se používá např. pro propojení s TP kabelem.

Nahrávám...
Nahrávám...