dnes je 3.12.2023

Input:

Koexistence bytového družstva a společenství vlastníků jednotek v témže domě

26.3.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

V praxi se lze často setkat se situací, kdy v témže domě vedle sebe existuje bytové družstvo (BD) a společenství vlastníků jednotek (SVJ). Tento stav lze dále členit na dvě právně zcela odlišné situace, které si přiblížíme v dnešním článku.

V praxi se lze často setkat se situací, kdy v témže domě vedle sebe existuje bytové družstvo (BD) a společenství vlastníků jednotek (SVJ).

Tento stav lze dále členit na dvě právně zcela odlišné situace, kdy v témže domě vedle sebe existují buď

  • BD (které je vždy právnickou osobou podle obchodního zákoníku) a SVJ bez právní subjektivity, existující podle § 9 odst. 4 současně platného znění zákona o vlastnictví bytů (ZOVB) ve spojení s ustanoveními § 9, § 11 a § 15 odst. 2 ZOVB ve znění platném před účinností novely provedené zákonem č. 103/2000 Sb), nebo
  • BD a SVJ správní subjektivitou; vtomto případě vedle sebe působí vtémže domě dvě právnické osoby, a to BD jako právnická osoba podle obchodního zákoníku a SVJ jako právnická osoba podle ZOVB , vzniklá podle § 9 odst.3 tohoto zákona.

BD a SVJ bez právní subjektivity v témže domě

Stav koexistence BD a SVJ bez právní subjektivity (tj. SVJ, které není právnickou osobou) v témže domě může nastat jedině v případě tzv. „starých" BD (tj. dřívějších stavebních bytových družstev - SBD a lidových bytových družstev - LBD, která prošla transformací podle zákona č. 42/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů - zákon o transformaci družstev), tedy v případě, že

  • jde o bytové družstvo (dřívější SBD), které „prošlo transformací", bylo původním vlastníkem budovy s byty či nebytovými prostory pořízenými s podporou státu podle právních předpisů o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní bytové výstavby, nebo jde o dřívější „lidové bytové družstvo" (dřívější LBD - tj. jiné dřívější bytové družstvo než stavební bytové družstvo), které prošlo transformací, přičemž se na převod jednotek do vlastnictví členů vtěchto družstvech vztahuje povinnost převodu jednotek podle § 23 odst.2 ve spojení s § 24 ZOVB, případně jde o bytové družstvo vyčleněné zněkterého zuvedených družstev podle § 29 ZOVB, a
  • toto družstvo převedlo alespoň jednu jednotku před účinností novely ZOVB provedené zákonem č. 103/2000 Sb. (tj. před 1. 7. 2000) a k tomuto datu plnilo (a dále plní) povinnosti správce podle § 9 ZOVB ve znění před účinností uvedené novely ZOVB (tj. v době, kdy SVJ nebylo právnickou osobou), takže přichází vúvahu tzv. „odložený vznik" SVJ jako právnické osoby za podmínek stanovených vsoučasně platném znění § 9 odst.4 ZOVB, a přitom
  • spoluvlastnický podíl bytového družstva na společných částech domu se
Nahrávám...
Nahrávám...