dnes je 2.7.2022

Input:

Komentář k ustanovení § 2 zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti VTZ a návrhu prováděcího nařízení vlády o VTZ tlakových (Vymezení pojmů)

11.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

24.2
Komentář k ustanovení § 2 zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti VTZ a návrhu prováděcího nařízení vlády o VTZ tlakových (Vymezení pojmů)

Ing. Antonín Voříšek

Návrh NV pro VTZ tlaková k tomu stanoví:

Pro účely tohoto nařízení se rozumí

a) nádobou těleso navržené a zhotovené tak, aby mohlo být naplněno tekutinou pod tlakem, včetně součástí, které jsou k němu přímo připevněny a zasahují až k místu spojení s jiným tlakovým zařízením; nádoba se může skládat z více než jednoho tlakového prostoru,

b) tlakovou nádobou stabilní nádoba, která neslouží k dopravě plynů,

1. neměnící své stanoviště, trvale nebo přechodně spojená se zdrojem tlaku,

2. přenosná, převozná, nebo pojízdná, pokud je se zdrojem tlaku spojena trvale,
3. přenosná, převozná, nebo pojízdná, pokud je se zdrojem tlaku spojena při plnění nebo vyprazdňování obsahu plynem nebo plyn slouží jako ochranná atmosféra.

a) nádobou k dopravě plynů (dále jen "nádoba na plyny") nádoba sloužící k dopravě plynů od zdroje na místo spotřeby, u plynů, jejichž kritická teplota je nižší než + 50 °C nebo u nichž je při teplotě + 50 °C absolutní tlak (tenze) par vyšší než 3 bar,

b) jednoduchou tlakovou nádobou nádoba vyráběná sériově podle nařízení vlády o posuzování shody jednoduchých tlakových nádob při jejich dodávání na trh1), svařovaná, uzpůsobená pro vystavení vnitřnímu přetlaku většímu než 0,5 bar, určená k jímání vzduchu nebo dusíku, která není vystavována působení plamene, jejíž části a celky mající vliv na pevnost nádoby pod tlakem jsou vyrobeny z nelegované ušlechtilé oceli, z nelegovaného hliníku nebo z nevytvrzených slitin hliníku, a která se skládá z válcové části kruhového průřezu uzavřené vně klenutými nebo plochými dny souosými s válcovou částí nebo ze dvou souosých klenutých den; nejvyšší dovolený tlak jednoduché tlakové nádoby není větší než 30 bar a součin tohoto tlaku a objemu nádoby (dále jen "součin PS.V") není větší než 10 000 bar a nejnižší dovolená teplota není nižší než –50 °C a nejvyšší dovolená teplota není vyšší než 300 °C u nádob z oceli nebo 100 °C u nádob z hliníku nebo ze slitin hliníku,

c) bezpečnostní výstrojí zařízení určená k ochraně vyhrazeného tlakového zařízení před překročením nejvyšších pracovních mezí; bezpečnostní výstroj zahrnuje zařízení jak pro přímé omezení tlaku, jako jsou pojistné ventily, membránová průtržná pojistná zařízení, řízené pojistné systémy, tak omezující zařízení, která buď uvádějí v činnost regulační zařízení, nebo zabezpečují odstavení nebo odstavení a blokování, jako jsou tlakové spínače, omezovače, teplotní spínače nebo hladinové spínače a bezpečnostní měřicí, řídicí a regulační systémy související s bezpečností,

d) tlakovou výstrojí zařízení, která mají provozní funkci a jejichž těleso je vystaveno vnitřnímu tlaku,

e) tlakem tlak vztažený k atmosférickému tlaku (přetlak), proto se podtlak

Nahrávám...
Nahrávám...