dnes je 19.7.2024

Input:

Konstrukce Na pohlcování zvuku

5.5.2008, Zdroj: Verlag Dashöfer

11.4.4 Konstrukce Na pohlcování zvuku

Činitelé pohltivosti α (-) některých běžných povrchů jsou pro střední kmitočty oktávových pásem 125 až 4000 Hz uvedeny v tabulce 1.

konstrukce  kmitočet f [Hz] 
(tloušťka [mm]/odsazení [mm])  125  250  500  1000  2000  4000 
Beton hutný  0,01  0,016  0,019  0,023  0,035  0,05 
Beton vylehčený  0,20  0,22  0,23  0,25  0,21  0,26 
Beton s olejovým nátěrem  0,01  0,014  0,016  0,017  0,018  0,02 
Čalouněné křeslo             
zvuková pohltivost v m2 na jeden kus  0,15  0,20  0,20  0,25  0,30  0,30 
Čalouněné křeslo obsazené             
zvuková pohltivost v m2 na jeden kus  0,25  0,30  0,40  0,45  0,45  0,40 
Dřevěné křeslo             
zvuková pohltivost v m2 na jeden kus  0,02  0,02  0,03  0,04  0,04  0,05 
Dřevěné křeslo obsazené             
zvuková pohltivost v m2 na jeden kus  0,20  0,25  0,30  0,35  0,35  0,35 
Dřevotřísková deska (20/50 až 150)  0,30  0,25  0,10  0,08  0,05  0,04 
Dřevotřísková deska (odsazení = 0 mm)  0,08  0,08  0,09  0,10  0,10  0,10 
Dřevovláknitá měkká deska (15/0)  0,10  0,15  0,55  0,52  0,50  0,45 
Deska z pěnového polystyrénu (18 až 32/0)  0,02  0,02  0,03  0,08  0,14  0,29 
Koberec bouclé (5/0)  0,08  0,10  0,1  0,21  0,43  0,78 
Koberec kokosový (6/0)  0,17  0,06  0,11  0,19  0,37  0,8 
Koberec plyšový (10/0)  0,13  0,11  0,15  0,30  0,63  0,90 
Linoleum (-/0)  0,02  0,025  0,03  0,035  0,04  0,04 
Okenní otvor zasklený  0,30  0,20  0,15  0,1  0,06  0,04 
Omítka malovaná hlinkou (-/0)  0,02  0,02  0,02  0,03  0,04  0,04 
Omítka s olejovým nátěrem (-/0)  0,01  0,01  0,02  0,02  0,02  0,02 
Otvor jeviště s dekoracemi  0,20  0,30  0,30  0,30  0,30  0,30 
Publikum v hledišti             
(plocha obsazená publikem)  0,41  0,48  0,54  0,57  0,56  0,53 
Překližka laťová (18/70)  0,27  0,08  0,11  0,09  0,09  0,20 
Sádrokartonová deska (9,5/100)  0,11  0,13  0,05  0,02  0,02  0,03 
Vlysy dřevěné (-/0)  0,03  0,04  0,06  0,12  0,10  0,17 
Vodní hladina  0,01  0,01  0,01  0,01  0,02  0,02 
Zdivo cihelné režné (-/0)  0,024  0,025  0,032  0,042  0,049  0,07 

Tabulka 1: Hodnoty činitele pohltivosti zvuku α (-) vybraných povrchů a konstrukcí

Účelové pohlcovače jsou konstrukce, kterými se formou obkladu zvyšuje činitel pohltivosti stropu nebo stěn místnosti, což má za následek nejen snížení hladiny akustického tlaku v poli odražených vln, ale i změnu dalších důležitých akustických vlastností místnosti v důsledku zvýšení její celkové zvukové pohltivosti. Při výběru pohlcovače je třeba zvážit i jiná než akustická hlediska, zejména hlediska provozní, estetická, požární, hlediska zdravotní nezávadnosti a hlediska ekonomická.

Podle konstrukčního uspořádání lze účelové pohlcovače dělit na:

  1. porézní pohlcovače,

  2. kmitající membrány a desky,

  3. dutinové rezonátory,

  4. kombinované pohlcovače.

Porézní pohlcovače jsou materiály vysoké pórovitosti, jejichž kostru tvoří vlákna nebo ztuhlá pěna. Póry musí být navzájem propojené a otevřené do volného prostoru. Používají se zejména rohože a desky z minerálních nebo organických vláken. Materiály typu pěnový polystyrén nejsou pro tyto účely vhodné pro uzavřenost jejich pórů. Póry se také nesmí uzavřít nevhodnou povrchovou úpravou (např. olejovým nátěrem). Naopak přípustné je zakrýt porézní pohlcovač tkaninou, sítí nebo deskovým materiálem s otvory (např. děrovaný plech) s procentem děrované plochy 25 % a více. Porézní pohlcovače jsou nejvíce účinné, jsou-li přítomny ve vzdálenosti alespoň ¼ vlnové délky zvuku od tvrdého povrchu stropu nebo stěny. Proto pohlcují zvuk převážně vysokých

Nahrávám...
Nahrávám...