dnes je 13.4.2024

Input:

Stavby do 25 m2 nevyžadující žádné povolení stavebního úřadu

11.10.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.20
Stavby do 25 m2 nevyžadující žádné povolení stavebního úřadu

Mgr. Martina Pavelková

Jedním ze základních typů staveb nevyžadujících pro svou realizaci územní rozhodnutí ani stavební povolení jsou stavby do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 metrů výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepená nejvýše do hloubky 3 m na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, která souvisí nebo podmiňuje bydlení nebo rodinnou rekreaci, neslouží k výrobě nebo skladování hořlavých látek nebo výbušnin, nejedná se o úložiště radioaktivních odpadů obsahující výlučně přírodní radionuklidy nebo jaderné zařízení, nebo stavbu pro podnikatelskou činnost, je v souladu s územně plánovací dokumentací, je umisťována v odstupové vzdálenosti od hranic pozemků nejméně 2 m, plocha části pozemku schopného vsakovat dešťové vody po jejím umístění bude nejméně 50 % z celkové plochy pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci.

Jedná se o poměrně komplikovanou definici, dle které musí příslušné stavby splňovat množství podmínek – všechny současně. I přesto je možné pod tuto kategorii podřadit velké množství realizovaných staveb, jako jsou různé přístřešky, pergoly, chlívky, zahradní budky aj.

Splnění podmínek vycházejících z prostorových parametrů příslušné stavby je prakticky poměrně snadno ověřitelné. Posouzení dalších aspektů může pro stavebníka při neznalosti praxe a souvisejících předpisů představovat určitý problém. Ustanovení § 21 vyhlášky č. 501/2006 Sb. stanoví, jaké stavby lze na pozemcích rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci umístit. Definice těchto staveb se do velké míry překrývá s úpravou staveb nevyžadujících územní rozhodnutí ani souhlas obsaženou ve stavebním zákoně, avšak nejedná se o totéž. Zatímco vyhláška stanoví, jaký druh stavby lze umístit na pozemku rodinného domu (resp. i většího množství takových staveb), stavební zákon určuje, které stavby lze realizovat bez vydaného povolení. Pokud se stavba do uvedené kategorie definované stavebním zákonem "nevejde", neznamená to, že ji realizovat nelze, ale že musí být projednána v územním řízení – ve kterém bude posuzován mimo jiné i soulad s § 21 vyhlášky 501/2006 Sb. Obdobně upravuje § 21 vyhlášky

Nahrávám...
Nahrávám...