dnes je 21.6.2024

Input:

Kotvení pro rozvody médií

11.2.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

8.7.1
Kotvení pro rozvody médií

Při řešení rozvodů technických zařízení, vzduchotechniky, elektrických vedení v budovách i v kolektorech představuje značnou část práce projektantů a zejména montážních pracovníků umístění rozvodů v určených částech stavebního díla. Způsoby, které k tomu účelu zvolí, podstatnou měrou ovlivní efektivitu činnosti. V současném stavebnictví skončilo období individuálního navrhování různých podpěr a uchycení. Prosazují se sofistikované systémy, které obsahují dílce a montážní prostředky (ale též podrobné pokyny, jak s nimi nakládat), umožňující vyřešit téměř jakýkoliv požadavek uživatele. Je zcela logické, že tyto systémy využívají způsoby kotvení do svislých a vodorovných konstrukcí, které jsme uvedli v předchozí části kapitoly. Některé možnosti řešení tohoto problému si ukážeme na závěsném systému SaMontec.

Montážní systém SaMontec

Montážní závěsný systém SaMontec je navržený pro pro kompletní umístění (zavěšení či jiné fixování) rozvodů, použitelný při individuální výstavbě i při realizaci rozsáhlých komerčních projektů. Systém je prvkově i rozměrově rozsáhlý, řešený tak, aby jeho komponenty na sebe vhodně navazovaly a daly se využít i pro složité kombinace uložení. Elementy umožňují jednoduchou a rychlou instalaci (tzv. jednou rukou), složitější uspořádání lze předinstalovat a jednoduše přizpůsobit požadavkům. SaMontec, produkt společnosti Fischer, nabízí způsobem obvyklým u této firmy komplexní řešení celého procesu. Podrobné technické pomůcky a podklady pro projektování a pokyny pro realizaci nejen urychlí přípravu a montáž, ale dávají též jistotu certifikovaného systému.

Obr. č. 1: Prvky pro individuální upevnění potrubí

Základní prvky systému tvoří:

  • Objímky – slouží pro zavěšení potrubí různých medií. Jednošroubkové objímky se vyrábějí v rozměrech otvoru od 15/19 mm do 59/63 mm, jejich doporučené zatížení se udává 0,65 až 1,0 kN. Dvoušroubkové se vyrábějí v rozměrech od 15/19 mm do 95/103 mm, doporučené zatížení až do 2 kN (speciální objímky větší). Běžné objímky jsou kovové s pryžovou vložkou. Dodávají se i objímky bez vložky a pro plastová potrubí se speciální gumou. Pro potrubí s vysokou teplotou +220 °C jsou určeny objímky s vložkou silikonovou. Objímky pro montáž chladících rozvodů jsou vyráběny z polyuretanové pěny s uzavřenou strukturou.

  • Montážní lišty – jsou určeny pro zhotovení stranově i výškově nastavitelných konstrukcí. Jsou vhodné pro rychlé a efektivní upevňování rozvodů potrubí i pro zhotovení dělících příček, stěnových konzol, rámů apod. K upevnění montážní lišty na stěnu nebo strop se používají převážně kovové kotvy. Optimalizované průřezy profilů dávají lištám značnou pevnost v ohybu. Účelně navržené otvory umožňují potřebné kombinace rozmístění závěsů i připojení na navazující konstrukční části. Vyrábějí se v různých průřezových tvarech od 21/18 mm do cca 40/120 mm v délkách od 2 000 mm do 6 000 mm.

  • Konzoly – slouží především k upevnění potrubí přímo na stěnu, lze je použít též pro upevňování a vytváření konstrukcí na stropě nebo na podlaze. Ve spojení s montážními lištami a dalšími prvky systému je možné pomocí konzol vytvořit i značně složitá konstrukčních řešení kotvení bez nutnosti speciální výroby kotevních částí v dílně.

  • Úhelníky se používají pro podporu a upevnění montážních lišt a v místech, kde nechceme nebo není možno svařovat. Dovolují uchycení lišt a jejich přídavných prvků jak v horizontálním, tak vertikální poloze.

  • Závěsy, spojky, držáky, speciální matice – jsou vyráběny tak, aby rychle a snadno vyřešily základní požadavky projektantů. Pro trubky, které podléhají kolísání teplot, jsou využívány kluzné elementy, k rychlému a výškovému nastavení závitových tyčí a šroubů slouží paralelní spojky.

Montážní příslušenství, které je součástí systému, šetří námahu montážních pracovníků a zrychlí práci. Obsahuje např. montážní přípravek pro šroubování, natloukací hřebíky k upevnění lehčích elementů do betonu bez potřeby předvrtání otvoru, závitové spojovací kolíky a další.

Speciální část systému představují upínací prvky vzduchotechnického potrubí a větracích průduchů čtvercového či obdélníkového průřezu. Většina úchytů má elastický prvek, který výrazně snižuje hluk, způsobený vibracemi. Větší počet otvorů dovoluje upevnění prvku samozávrtnými šrouby nebo nýty. Trapézový závěs se stavitelnou maticí pro dodatečné výškové nastavení se používá pro zavěšování a upevňování na trapézové plechy.

Dále uvádíme některé specifické případy kotvení pro umísťování rozvodů s vazbou na související technickou problematiku.

Uchycení trubek

Kovy a plastické hmoty se v chladu stahují a v teple roztahují. Obzvláště výrazně se to projevuje u potrubí použitého v

Nahrávám...
Nahrávám...