dnes je 19.7.2024

Input:

Kvalifikace firem pro provádění ocelových konstrukcí

16.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

18.10
Kvalifikace firem pro provádění ocelových konstrukcí

Martin Šturma – Igor Lüftner

Certifikáty se vydávají výrobci pro určitou třídu provedení konstrukce (dílu) a dále např. podle toho, zda jsou ocelové konstrukce svařované, šroubované či nýtované. Budete-li si najímat firmu, která bude něco provádět na OK, potom zkontrolujte, zda vlastní požadované certifikáty:

  • certifikát k provádění ocelových konstrukcí dle ČSN EN 1090-1,2:2012 ;

  • certifikát kvality svařování dle souboru ČSN EN ISO 3834 Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů, případně také dle ČSN EN ISO 14554-1,2:2014 při odporovém svařování;

  • certifikát kvality provádění povrchových úprav (protikorozní nátěry) dle kapitoly 10 ČSN EN 1090-2:2019 .

Výrobce by dále měl pro provádění ocelových konstrukcí splňovat následující normové požadavky:

● zdokumentovat, zavést a udržovat systém řízení výroby (FPC) dle požadavků kapitoly 6.3 ČSN EN 1090-1+A1:2012 , dokladem o FPC je osvědčení o shodě řízení výroby a/nebo montáže, které je nutné pro vydání prohlášení o vlastnostech a označení výrobků štítkem CE;

● v souladu s uvedenými normami zajistit požadovanou kvalifikaci personálu:

(1) výrobce musí mít pracovníka (postačuje externí) odpovědného za svařování ve funkci svářečského

Nahrávám...
Nahrávám...