dnes je 19.6.2024

Input:

Legislativní novinky v právní úpravě spalinových cest

21.4.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 1. 1. 2016 nabyl účinnosti zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky, kterým byl zrušen původní zákon o hasičském záchranném sboru, tj. zákon č. 238/2000 Sb. Tímto novým zákonem se mění také zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, tak, že je do něj (mimo jiné) vložena část třetí o čištění, kontrolách a revizích spalinových cest. Jedná se o část, která původně v novelizační části návrhu nového zákona obsažena nebyla.

Do zákona o hasičském záchranném sboru byla zařazena v rámci pozměňovacího návrhu garančního výboru pro bezpečnost (viz sněmovní tisk nového zákona na portále Poslanecké sněmovny). Zároveň nový zákon o hasičském záchranném sboru zrušil nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti. Dne 29. 1. 2016 byla ve sbírce zákonů vyhlášena prováděcí vyhláška č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty. Ta nabyla účinnosti dnem vyhlášení.

V nových ustanoveních části třetí zákona o požární ochraně je vedle její obecné definice upraven provoz spalinové cesty, její čištění, kontrola, a také revize. Spalinová cesta je zákonem definována jako dutina určená k odvodu spalin do volného ovzduší. Z toho jsou vyňata lokální podokenní topidla s výkonem do 7 kW s vývodem přes fasádu. Výluku obsahuje zákon také pro spalinové cesty, které nejsou součástí stavby, nebo jsou součástí volně stojícího komínu určitých parametrů.  Dle zákona o požární ochraně je od 1. 1. 2016 provoz spalinové cesty vyhovující pouze v případě, jestliže se čištění, kontrola a revize této spalinové cesty provádí způsobem podle tohoto právního předpisu.

Co se týče čištění spalinových cest, zákon jednoznačně stanoví, že jej může provádět pouze držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Svépomocí lze čistit pouze spalinové cesty sloužící pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva s výkonem do 50 kW a pro odvod spalin od náhradních zdrojů elektrické energie. Výše uvedená prováděcí vyhláška stanoví, jakým způsobem mají být spalinové cesty čištěny (přednostně odstraněním nečistot, a teprve pokud to nelze, může oprávněná osoba provést u některých druhů komínů vypálení) a také kontrolovány (kritéria a hlediska, která mají být při kontrole zohledněna).

Nově a komplexněji jsou upraveny také revize spalinových cest. Také tyto musí být prováděny oprávněnou osobou (držitel příslušného živnostenského oprávnění), která je však současně revizním technikem spalinových cest ve smyslu zákona o uznávání výsledků dalšího

Nahrávám...
Nahrávám...