dnes je 9.6.2023

Input:

Legitimace společenství vlastníků jednotek k podání žaloby

19.2.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 31. 3. 2014 vydal Nejvyšší správní soud rozsudek č. j. 4 As 149/2013-31 (následně publikovaný ve sbírce), ve kterém se zabýval postavením společenství vlastníků jednotek v územním řízení a s tím související povahou jeho legitimace k podání žaloby proti správnímu rozhodnutí.

Nejvyšší správní soud zrušil rozsudek Městského soudu v Praze, který zamítl žalobu společenství vlastníků jednotek, protože to dle městského soudu nemůže namítat porušení hmotných práv, ale pouze práv procesních.

Městský soud v Praze měl za to, že podobně jako občanská sdružení (srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 12. 2008, sp. zn. 8 As 31/2008) nemůže společenství vlastníků jednotek v žalobě vznášet námitky týkající se práva na příznivé životní prostředí, a práva na kvalitu bydlení (hmotně právní námitky), neboť se nejedná práva, která by se společenství vlastníků jednotek dotýkala, resp. dotýkala jeho právní sféry, protože to není vlastníkem

Nahrávám...
Nahrávám...