dnes je 19.7.2024

Input:

Lekce 5: Veřejné a soukromé právo

21.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

501
Lekce 5: Veřejné a soukromé právo

Ing. Ludmila Zahradnická, CSc.

Cíl lekce

V páté Lekci je pojednána problematika specifická pro stavebnictví. Skutečnost, že každá stavba je jiná a těžká předvídatelnost výstavbového procesu vyžadují smluvní stanovení podmínek pro plnění právních požadavků ve výstavbě. Jsou blíže charakterizovány tyto podmínky především ve vazbě na požadavky stavebního zákona a Občanského zákoníku. Dále jsou v této Lekci uvedeny formální podmínky uzavírání smluvního vztahu v souladu s požadavky Občanského zákoníku.

Úvod

Cílem této lekce je podat základní informace k uzavírání smluvních vztahů a s tím i souvisejících postupů. Jde o vstupní údaje potřebné pro přijetí dalších informací obsažených především v následné Lekci č. 6 Kurzu.

Jak již bylo uvedeno v úvodní lekci Kurzu, je problematika smluvních vztahů a její řešení jeden ze specifických znaků stavebnictví.

Jsou uplatněny zejména vstupní podmínky jedinečnosti každé stavby a těžké předvídatelnosti průběhu procesu její realizace. K tomu dále přistupuje i potřeba řešení smluvních podmínek vztahů více právních subjektů na jednom pracovišti – staveništi. K tomu dále přistupuje vysoká četnost různých pracovních a montážních postupů definovaných v příslušných normách a technických předpisech, jejichž zezávaznění je cestou uzavřeného smluvního vztahu.

Účastníci výstavby nejsou jen dodavatelé díla (projekt, stavba), ale i dodavatelé určitého výkonu a prací, s osobní odpovědností za výsledek jejich činnosti a zde je i pozice osob provádějících dozor TDS a ADP.

Kap. 1 Úloha smluvního vztahu

Výchozím dokumentem pro uzavírání smluvních vztahů je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, právní požadavek který řeší soukromo-právní vztah. V podmínkách výstavbového procesu je to především smlouva o dílo a dále smlouva příkazní.

Smluvní vztah zabezpečuje především:

  • Předmět díla / příkazu nesmí být v rozporu s právními požadavky. Smlouva doplňuje právní požadavky o specifika předmětu smlouvy (viz Lekce č. 1 – stavba je dílo, každá

Nahrávám...
Nahrávám...