dnes je 16.6.2024

Input:

Lesní hospodářské plány

10.4.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Závazné stanovisko ke schválení lesních hospodářských plánů a k protokolárnímu předání lesních hospodářských osnov (k § 4 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny).

Les jakožto významný krajinný prvek [§ 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb.] je předmětem ochrany podle zákona č. 114/1992 Sb. Jedním z nástrojů, kterými je zajištěna ochrana lesa při lesnickém hospodaření v lese, je závazné stanovisko orgánu ochrany přírody k lesnímu hospodářskému plánu a k lesní hospodářské osnově, tj. k plánovacím dokumentům pro hospodaření v lese zpracovávaným podle lesního zákona (§ 24 a 25 zákona č. 289/1995 Sb.). Orgán státní správy lesů může lesní hospodářský plán schválit pouze tehdy, není-li v rozporu s jinými právními předpisy, zejména se zákonem č. 114/1992 Sb. Požadavky na ochranu přírody a krajiny by měl orgán ochrany přírody uplatnit již v rámci základního šetření, aby mohly být zapracovány do lesního hospodářského plánu. Závazné stanovisko vydávané orgánem ochrany přírody podle § 4 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. by pak již mělo pouze „ověřovat“, že požadavky ochrany přírody jsou v lesním hospodářském plánu zapracovány úplně a správně. 

1. Ke schválení lesního hospodářského plánu (LHP) vydává orgán ochrany přírody závazné stanovisko podle § 149 správního řádu 

Nahrávám...
Nahrávám...