dnes je 3.12.2023

Input:

Majetkové daně v případech z praxe

4.6.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

V případě uzavření smlouvy o rozšíření SJM ohledně majetku, který náleží do výlučného vlastnictví jednoho z manželů, zůstává tento manžel nadále vlastníkem celého majetku, vlastnické právo nepozbývá, je pouze nadále omezen stejným vlastnickým právem druhého manžela, který dříve vlastníkem majetku nebyl.

Výstavba bytové jednotky půdní vestavbou z hlediska daně darovací a daně z převodu nemovitostí

V bytových domech s jednotkami ve vlastnictví často dochází k budování nových bytů formou půdních vestaveb nebo nástaveb. V konkrétním případě např. stavebník (může jím být cizí osoba, která není vlastníkem jednotky v domě) má zájem vložit finanční prostředky a vybudovat si formou půdní vestavby byt ze společných prostor bytového domu. Stavebník se po výstavbě stane vlastníkem vybudované bytové jednotky a spoluvlastníkem společných částí domu a pozemku pod domem. Otázkou je, zda na vybudování nové jednotky formou půdní vestavby v domě s bytovými jednotkami má dopad daň darovací nebo daň z převodu nemovitostí.

Smlouva o výstavbě je upravena v § 17 a násl. ZOVB. Zákon ukládá povinnost ve smlouvě o výstavbě upravit také práva k pozemku.

Při výstavbě samostatné jednotky v domě formou půdní vestavby jsou stavebníky jak dosavadní vlastníci jednotek tak i stavebník nové jednotky. Každý z těchto stavebníků se podílí na výstavbě nové jednotky a nových společných částí domu, neboť při stavebních pracích souvisejících s vybudováním nové jednotky na základě stavebního povolení stavebník – vlastník nové jednotky – vybuduje na své náklady tuto novou bytovou jednotku a současně z vlastních zdrojů zajišťuje také i určité stavební úpravy společných částí domu, (střechy, omítek, výtahů, schodiště, chodeb, aj.), jimiž zhodnotí společné části domu. Po kolaudaci dojde k zápisu nové jednotky do katastru nemovitostí a současně i ke změně spoluvlastnických podílů na společných částech domu. Nový spoluvlastník nabývá výstavbou jednotky podíl na společných částech domu. Dochází jednak k vybudování nové jednotky a současně také ke zhodnocení společných částí domu i za vlastníky ostatních jednotek v domě. Dosavadní vlastníci naproti tomu poskytují poměrnou část hodnoty stávajícího domu odpovídající společným částem domu jako svůj podíl na výstavbě domu, a proto se současně mění také velikost spoluvlastnických podílů na společných částech domu. Tyto změny však nejsou předmětem zdanění, neboť ke vzniku spoluvlastnického práva na společných částech domu dojde až vznikem jednotky. Změna velikosti spoluvlastnického podílu na společných částech domu při výstavbě nové jednotky formou půdní vestavby proto není předmětem daně darovací ani předmětem daně z převodu nemovitostí.

Oproti tomu ovšem jiná situace nastává u pozemku (resp. spoluvlastnického podílu k pozemku). Na základě smlouvy o výstavbě vymezí stavebníci svá práva a povinnosti, přičemž stavebník nabývá ke dni právních účinků vkladu smlouvy o výstavbě do katastru nemovitostí spoluvlastnický podíl na pozemku. V takovém případě, kdy předmětem smlouvy o výstavbě samostatné jednotky v domě formou půdní

Nahrávám...
Nahrávám...