dnes je 25.9.2022

Input:

Mediace a rozhodcovtví, osobní věcné břemeno a svěřenecké fondy

25.8.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer
  1. Zvažujeme rozšířit služby o mediaci a rozhodcovství výhradně v oblasti nemovitostí (vady a oceňování nemovitostí) - například předmětem sporu bude oprava vady nebo výše ocenění. Nevíme, jestli je to aktuálně možné bez nějakého zvláštního oprávnění? Jaké právní předpisy tuto oblast aktuálně upravují? Existují nějaké zvláštní požadavky na mediátory nebo to může dělat každý?

Nevím, zda je dotazem myšleno, že tazatel zamýšlí rozšířit služby na rozhodcovství a mediaci v oblasti nemovitostí s tím, že jinou rozhodčí činnost již provádí, nebo se specializuje v jiných oblastech, a kromě toho má v úmyslu v budoucnu provádět i rozhodcovskou a mediační činnost. V každém případě mi však není známo, že by existovala jakákoliv zákonná omezení uvedených činností ve vztahu k jejich zaměření - v tomto případě nemovitosti. Není tomu tak např. ani u soudců, kteří soudí stavební právo, nemovitosti apod. K rozhodcovské činnosti se však vztahuje obecná právní regulace, která pro její výkon stanoví určitá pravidla. Základním předpisem na tomto úseku je zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů​, který byl významně novelizován ve prospěch spotřebitele. 

Základní současná pravidla jsou ta, že pokud chce určitý subjekt vykonávat funkci rozhodce, musí být v rozhodčí doložce odkaz přímo na osobu rozhodce nebo na stálý rozhodčí soud (v ČR zatím pouze rozhodčí soud při AKHK) jehož je členem. Rozhodčí doložka tedy nemůže odkazovat na tzv. "soukromý rozhodčí soud", aniž by specifikovala osobu rozhodce. Pokud se jedná o spotřebitelsk​ý spor, musí jej rozhodovat rozhodce vedený v seznamu Ministerstva spravedlnosti. Aby mohla být určitá osoba do tohoto seznamu zapsána, musí splnit požadavky uvedené v hlavě V. zákona o rozhodčím řízení, z nichž nejvýznamnějším je požadavek na vysokoškolské právnické vzdělání. Domnívám se, že z povahy věci by asi předmětem rozhodcovské činnosti klienta spotřebitelské spory byly, proto vidím jako nejvýznamnější omezení právě požadavek na právnické vzdělání a zápis v seznamu vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR.

Pro úplnost dodávám, že spotřebitelským sporem je každý spor, ve kterém je jednou ze stran spotřebitel (fyzické osoby, které při uzavírání a plnění smlouvy nejednají v rámci své

Nahrávám...
Nahrávám...