dnes je 13.4.2024

Input:

Metodické pomůcky k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek

10.11.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Ministerstvo pro místní rozvoj na svých internetových stránkách nové metodické pomůcky zpracované k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek. Metodiky jsou zpracovány v oblasti procesu zadávání veřejných zakázek i ve vztahu k požadavkům na naplnění formálních kritérií jednotlivých úkonů činěných dle zákona o zadávání veřejných zakázek. Kromě toho byly zpracovány také tzv. metodiky speciální, které se mají obsahově dotýkat vždy jednotlivé činnosti zadavatele nebo institutu zákona o zadávání veřejných zakázek.

Primárním adresátem těchto dokumentů mají být drobní zadavatelé, jako jsou menší obce a potažmo jejich starostové. Pro účely zodpovídání dotazů těchto subjektů je zřízena dle informací na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj také speciální emailová adresa (dotazynzzvz@mmr.cz) a infolinka (+420 234 154 074). Jednotlivé metodiky jsou k nalezení na těchto internetových stránkách: http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Metodiky-k-zakonu-c-134-2016-Sb-,-o-zadavani-verejnych-zakazek.

V sekci procesních metodik můžeme nalézt metodiky ke zjednodušeným podlimitním řízením, které může zadavatel využít, pokud by se jednalo o podlimitní zadávací řízení a v případě stavebních prací, pokud předpokládaná hodnota veřejné zakázky nepřesáhne 50 mil. Kč bez DPH. Výhodou tohoto zjednodušeného režimu je, že není stanoveno pořadí jednotlivých úkonů pro výběr vybraného dodavatele od ukončení otevírání obálek až do uzavření smlouvy. Naproti tomu by však měl mít dle metodiky zadavatel již od počátku poměrně jasno v parametrech zakázky. Metodika je poměrně rozsáhlá včetně samostatně řešeného grafického zpracování tohoto zjednodušeného postupu.

Další procesní metodika, rovněž i v tomto případě zpracovaná textově i graficky, se týká otevřených zadávacích řízení, která může zadavatel využít kdykoliv.V otevřeném řízení vyzývá zadavatel neomezený počet dodavatelů k podání nabídek a k prokázání splnění podmínek účasti ve lhůtě pro podání nabídek.  Poměrně důležitou informací v tomto materiálu je to, že pokud zadavatel použije pro zamýšlené zadání podlimitní zakázky v podlimitním režimu formulář pro nadlimitní režim, je zadávací řízení zahájeno v nadlimitním režimu, bez ohledu na charakter této zakázky, což může mít vliv např. na délku lhůt.

Další řízení, které je řešeno metodikou ministerstva je tzv. užší řízení, které si zadavatel může zvolit taktéž bez omezení, a to ani v souvislosti s obranou

Nahrávám...
Nahrávám...