dnes je 22.4.2024

Input:

Mimořádná opatření podle vodního zákona

30.7.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Vodní zákon přiznává vodoprávnímu úřadu v ustanovení § 109 pravomoc zasáhnout za mimořádné situace, je-li to ve veřejném zájmu, do udělených práv k nakládání s vodami, a to tím, že tato nakládání upraví (změní), omezí nebo zakáže.

Nejedná se o zásah ve smyslu změny či zrušení platných povolení k nakládání s vodami jako takových, ale o faktické „pozastavení“ výkonu rozhodnutí na přechodnou dobu.

Situace, kdy k takovému opatření může vodoprávní úřad přistoupit, uvádí ustanovení § 109 příkladmo, nelze tedy vyloučit využití tohoto opatření také při jiných mimořádných situacích, kdy to bude vyžadovat veřejný

Nahrávám...
Nahrávám...