dnes je 24.3.2023

Input:

Místní referendum jako způsob obrany proti stavebnímu záměru nadmístního významu

25.6.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Nejvyšší správní soud vydal v březnu 2015 rozsudek (Ars 11/2014), jímž zrušil usnesení Královehradeckého krajského soudu, nevyhověl návrhu na vyhlášení místního referenda, protože přisvědčil argumentaci odpůrce, že otázka navržená pro referendum nespadá do samostatné působnosti obce.

Otázka totiž zněla: „Jste proti vedení tranzitní a nákladní dopravy v navrženém dopravním koridoru Vladivostok – okolo nádraží ČD – pod Malecím – nad Vrchoviny a požadujete, aby orgány města žádaly u příslušných organizací ukončení prací na realizaci stavby přeložky I/14 a v souladu se zákonnými postupy prosazovaly v městských, krajských i celostátních dokumentech územního plánování podmínky pro vytvoření jižního obchvatu Nového Města nad Metují v trase Spy – Vladivostok – Osma – Nahořany?“ Odpůrce, tj. obec, na níž bylo vyhlášení referenda požadováno, tvrdila, že nemůže brojit proti dopravnímu koridoru vymezenému v zásadách územního rozvoje, když ty musí ze zákona respektovat, a zároveň v samostatné působnosti vydat územní plán, ve kterém je tento koridor zahrnut.

Krajský soud ve svém usnesení kromě názoru, že rozhodovat o otázce předmětného dopravního koridoru je v pravomoci Královehradeckého kraje a nikoliv obecního zastupitelstva, vyslovil také závěry o požadavcích na

Nahrávám...
Nahrávám...