dnes je 2.12.2022

Input:

Nakládání s podzemními vodami a hydrologický posudek

29.4.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Prodloužení doby platnosti povolení k nakládání s podzemními vodami a hydrologický posudek.

Otázka

Je třeba k žádosti o změnu povolení k nakládání s podzemními vodami spočívající v prodloužení doby platnosti povolení předložit hydrologický posudek?

Odpověď

Podle § 9 odst. 1 vodního zákona je vyjádření osoby s odbornou způsobilostí (hydrogeologa) podkladem k vydání povolení k nakládání s podzemními vodami, pokud vodoprávní úřad ve výjimečných případech nerozhodne jinak. Je tedy na posouzení vodoprávního úřadu, zda bude předložení vyjádření při povolování prodloužení doby platnosti vyžadovat nebo dojde k závěru, že je s místními podmínkami a „stavem věci“ dostatečně obeznámen, a předložení vyjádření není nezbytné. V tomto ohledu lze podat na příslušný vodoprávní úřad žádost o (nezávazné) vyjádření podle § 18 vodního zákona a získat tak předběžnou informaci, zda

Nahrávám...
Nahrávám...