dnes je 14.8.2022

Input:

Návrh novely zákona o urychlení výstavby veřejné infrastruktury

6.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.16
Návrh novely zákona o urychlení výstavby veřejné infrastruktury

Mgr. Martina Pavelková

V současné době je v mezirezortním připomínkovém řízení projednávána významná novela zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, jejímž předkladatelem je Ministerstvo dopravy. Cílem předloženého návrhu je umožnit rychlejší a efektivnější přípravu staveb dopravní, vodní a energetické infrastruktury, jakož i infrastruktury elektronických komunikací, a nastavit povolovací procesy tak, aby jejich délka nebránila včasnému zahájení realizace potřebných staveb.

V rámci stávající úpravy územně plánovací dokumentace obsažené ve stavebním zákoně novela zavádí zcela nový institut tzv. územního rozvojového plánu, který by měla vláda vydávat formou nařízení. Ten má vymezit plochy a koridory zejména dopravní a technické infrastruktury mezinárodního nebo republikového významu stanovené politikou územního rozvoje a má být závazný pro pořizování územně plánovací dokumentace a pro rozhodování v území.

Dále novela zavádí pojem tzv. přípolože, což má být podzemní stavba infrastruktury elektronických komunikací při provádění stavby pozemních komunikací

Nahrávám...
Nahrávám...