dnes je 13.4.2024

Input:

Návrh vyhlášky o stanovení obecních stavebních úřadů

30.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.7
Návrh vyhlášky o stanovení obecních stavebních úřadů

Ministerstvo pro místní rozvoj

Vyhláška o stanovení obecních stavebních úřadů je novým prováděcím právním předpisem stavebního zákona, který vychází z dosud existujícího rozvržení stavebních úřadů v území.

Vyhláška na základě § 30 odst. 3 písm. b) zákona č. 283/2021 Sb. stanoví, které pověřené obecní úřady a obecní úřady vykonávají působnost stavebního úřadu. Současně vyhláška na základě § 30 odst. 4 stavebního zákona stanoví správní obvody obecních stavebních úřadů. Vyhláška se použije pro stanovení místní příslušnosti stavebního úřadu pro posouzení záměru v působnosti obecního stavebního úřadu.

Vyhláška se nepoužije pro stanovení místní příslušnosti obecního stavebního úřadu pro posouzení záměru ve výlučné působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Místní příslušnost stavebního úřadu pro záměry ve výlučné působnosti obce s rozšířenou působností se řídí podle vyhlášky č. 346/2020 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s rozšířenou působností, území obvodů hlavního města Prahy a příslušnosti některých obcí do jiného okresu, ve znění pozdějších předpisů.

Hlavní principy vyhlášky o stanovení obecních stavebních úřadů lze stručně charakterizovat následovně:

  • stanovení pověřených obecních úřadů a obecních úřadů, které vykonávají působnost stavebního úřadu,

  • stanovení správních obvodů obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a pověřených obecních úřadů a obecních úřadů, které vykonávají působnost stavebního úřadu,

  • právní jistota,

  • flexibilita právní úpravy ve vazbě na konkrétní potřeby v území.

Vyhláška přispěje k právní jistotě stavebníků a dalších aktérů stavebního práva, neboť soustava obecních stavebních úřadů bude stanovena transparentně a jasně s vymezením konkrétních správních obvodů každého stavebního úřadu.

Vyhláška bude pružně reagovat na konkrétní potřeby vzniku či zrušení stavebního úřadu v konkrétním území s ohledem na stávající a budoucí objem výstavby. Stanovení obecního stavebního úřadu nebo jeho zrušení, popřípadě změnu jeho správního obvodu, bude podle § 30 odst. 4 stavebního zákona možné provést vždy k počátku kalendářního roku.

Nová soustava obecních stavebních úřadů bude tvořena 400 úřady na obcích I. a II. typu. Počet stavebních úřadů na obcích I. a II. typu vychází z požadavku samospráv na zachování stavebního úřadu v jejich obci, přičemž právě na základě požadavků samosprávy bude zrušeno celkem 5 obecních stavebních úřadů na úrovni obcí I. a II. typu. Společně se stavebními úřady na obcích s rozšířenou působností bude soustava obecních stavebních úřadů čítat celkem 606 stavebních úřadů.

VYHLÁŠKA

ze dne 2024

o stanovení obecních stavebních úřadů

Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 333 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákona č. 152/2023 Sb., k provedení § 30

Nahrávám...
Nahrávám...